Nieuwe richtlijnen tegen financieel misbruik ouderen

Per jaar worden rond de 30.000 ouderen slachtoffer van financieel misbruik. Er komen nieuwe richtlijnen voor betere bescherming.

Hoe kwetsbare ouderen slachtoffer worden van financiële uitbuiting, was op 26 november 2017 te zien in De Monitor, een onderzoeksprogramma van KRO-NCRV. Vrienden die meegaan naar de supermarkt en ook hun eigen boodschappen door de oudere laten afrekenen. Een vrouw die aanpapt met een weduwnaar en zijn rekeningen plundert. In 85 procent van de gevallen is de dader een familielid. Omdat financieel misbruik van ouderen een groot maar ook vaak lastig te herkennen  probleem is, gaat de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) nieuwe richtlijnen voor zorgprofessionals opstellen. Ze zijn bedoeld om huisartsen, medisch specialisten en andere zorgverleners alerter te maken op signalen van financieel misbruik van ouderen.

Vermoeden van misbruik

Financieel misbruik komt vooral voor bij kwetsbare ouderen, bijvoorbeeld ouderen met beginnende dementie. Ook eenzame ouderen en ouderen die afhankelijk zijn van hulp van anderen lopen risico. Als er opeens veel meer geld wordt gepind dan normaal, bent u uiteraard oplettend. Maar ook somberheid, hulpeloosheid en afhankelijkheid kunnen wijzen op misbruik. Als u vermoedt dat een oudere uitgebuit wordt, kunt u bewind aanvragen bij de kantonrechter. Een bewindvoerder neemt dan de bankzaken en het beheer van het vermogen over. Bewindvoering wordt alleen toegekend als de rechter iemand wilsonbekwaam heeft verklaard. Als een rechter oordeelt dat de betrokkene (nog) wél wilsbekwaam is, kan het misbruik dus aanhouden.

Hoe voorkomt u misbruik?

Ouderenbond Anbo adviseert ouderen om tijdig hun geldzaken te regelen. Bedenk alvast aan wie u uw bankzaken wilt overlaten als u straks niet meer alles zelf kunt. Leg zaken vast bij de notaris en maak afspraken met uw bank over bijvoorbeeld machtigingen en opnamelimieten. Probeer ook te voorkomen dat u helemaal  afhankelijk wordt van één persoon. Volgens Anbo loopt de Rabobank voorop als het gaat om maatregelen die misbruik moeten voorkomen. De bank heeft seniorenadviseurs die helpen bij bankzaken en tips geven.  Ook geeft de Rabobank workshops voor ouderen.