Ontvangt u AOW? Hier moet u op letten bij uw zorgverzekering in 2024

Aan het einde van het jaar is het goed om weer even stil te staan bij uw zorgverzekering. U kunt tot 1 januari 2024 overstappen naar een andere zorgverzekeraar of een ander pakket. Dat geldt voor iedereen, ook als u de AOW-leeftijd al heeft bereikt. Dit is waar u op moet letten als u AOW ontvangt.

Medio november maken de meeste zorgverzekeraars de nieuwe premies en pakketten bekend. Dat is hét moment om goed te kijken of de zorgverzekering nog goed bij u past. 

De premie voor de basisverzekering verschilt per zorgverzekeraar en per soort polis. Maar de premie voor de basisverzekering is niet afhankelijk van uw leeftijd. Ook moeten zorgverzekeraars iedereen accepteren voor de basisverzekering, ook als u een minder goede gezondheid heeft.

Vergoedingen nakijken

Wilt u graag behandeld worden door een bepaalde arts of zorginstelling? Heeft u een fysiotherapeut waar u graag komt of heeft u een voorkeur voor een bepaald ziekenhuis? Dan is het belangrijk om na te kijken of de zorgverzekering van uw keuze de kosten van deze behandelaar of deze instelling volledig vergoedt. Een naturaverzekering geeft alleen een volledige vergoeding voor zorg van zorgverleners met wie de zorgverzekeraar een contract heeft. Wilt u volledige vrijheid in uw keuze? Dan past een restitutiepolis beter bij u. Die geeft een vergoeding voor de zorg van alle erkende zorgverleners.

Aanvullende verzekering herzien

Veel mensen hebben naast hun basisverzekering een aanvullende zorgverzekering. Heeft u al een aantal jaar dezelfde aanvullende verzekering? Kijk dan eens of de dekking nog wel bij u past. Misschien zitten er dekkingen in het pakket die u niet nodig heeft, zoals uitgebreide zorg in het buitenland of orthodontie. Of misschien heeft u behoefte aan andere dekkingen, die juist niet in het pakket zitten. Denk bijvoorbeeld aan alternatieve geneeswijzen of respijtzorg. Ook kunnen de afspraken tussen de zorgverzekeraar en de zorgverlener ieder jaar veranderen. Dat kan betekenen dat u zorg die nu nog volledig vergoed wordt, volgend jaar (deels) zelf moet betalen. 

Oplopende kosten verzekeren

Sommige kostenposten kunnen vooral op latere leeftijd flink oplopen. Doordat u in een andere levensfase komt, veranderen uw bezigheden en daarmee misschien ook de zorg die u nodig heeft.

Misschien heeft u bijvoorbeeld meer behoefte aan fysiotherapie. Het basispakket vergoedt behandelingen door een fysiotherapeut pas vanaf de 21e behandeling en alleen als u fysiotherapie krijgt voor een aandoening die op een vastgestelde lijst staat. Met een aanvullende verzekering kunt u meer behandelingen vergoed krijgen.

Het kan ook zijn dat u behoefte krijgt aan een hoortoestel. Het basispakket vergoedt in de meeste gevallen maar 75 procent van de kosten van een hoortoestel. Met een aanvullende verzekering kunt u ook een vergoeding regelen voor de eigen bijdrage van 25 procent.

Voor een bril vergoedt de basisverzekering helemaal niets. Een aanvullende verzekering kan deze kosten vergoeden, maar deze vergoeding beperkt zich meestal tot een bepaald maximumbedrag per drie jaar. Vaak kunt u via de aanvullende verzekering korting krijgen bij geselecteerde brillenzaken.

Overstappen met een aanvullende zorgverzekering

Wilt u overstappen naar een andere verzekeraar en wilt u ook een aanvullende verzekering? Dan is het belangrijk om goed te kijken naar de mogelijkheden. Medio november krijgt u een aanbod van uw huidige verzekeraar. Bekijk dat goed en vergelijk niet alleen de premie, maar ook de vergoedingen met andere aanbieders. Soms is er een klein verschil in premie, maar is de vergoeding bij bepaalde zorgverleners ruimer. Verzekeraars weigeren op basis van medische selectie soms klanten die een pakket willen met zeer hoge vergoedingen. Zorg ervoor dat u er zeker van bent dat de nieuwe verzekeraar u accepteert voordat u uw oude verzekering opzegt.

Het is verstandig om op tijd op zoek te gaan naar een geschikte verzekering. Als de zorgverzekeraar van uw keuze u niet de dekking geeft die u zoekt, dan heeft u nog tijd om verder te zoeken. U kunt ook altijd bij uw oude verzekeraar blijven of kiezen voor een aanvullende verzekering met een lagere dekking.

Eigen risico

Het verplichte eigen risico voor AOW-ontvangers is gelijk aan het eigen risico voor anderen. Het verplichte eigen risico blijft 385 euro in 2024. U kunt het eigen risico vrijwillig verhogen tot maximaal 885 euro, u krijgt dan korting op de premie. Als u een goede gezondheid heeft en voldoende geld om deze kosten te betalen, kan dat een goed idee zijn. Maar als uw inkomen daalt, is het misschien een goed moment om uw vrijwillige eigen risico te verlagen.

Zorgtoeslag aanvragen

Als u AOW gaat ontvangen, verandert uw inkomen. Dat kan betekenen dat u recht heeft op zorgtoeslag, ook als u dat eerder nog niet had. Op de website van de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken.

Zorgverzekering kiezen

Weet u nog niet welke zorgverzekering u gaat kiezen? Op deze pagina kunt u twee pakketten van Interpolis vergelijken.