Partner naar verpleeghuis? Vergeet de belasting niet!

Als een van de partners naar een verpleeghuis gaat, heeft dat ook fiscale gevolgen.

Als u of uw partner niet langer thuis kan wonen en naar een verpleeghuis gaat, heeft dat gevolgen voor uw AOW en uw belastingaangifte. Vanaf dat moment kunt u voor u beiden een alleenstaande AOW aanvragen, omdat u niet meer samenwoont. Dit kan, u bent dit niet verplicht. Als u twee keer de alleenstaande AOW ontvangt, kan u dat  een voordeel opleveren van enkele honderden euro’s per maand. Maar pas op! Het kan ook negatieve gevolgen hebben voor uw belastingaangifte, zorgkosten en toeslagen.

Zorgkosten en toeslagen

Als u ervoor kiest om twee keer de AOW voor alleenstaanden aan te vragen, is het goed mogelijk dat u bijvoorbeeld een hogere eigen bijdrage gaat betalen voor de opvang in het verzorgingstehuis. Dit komt doordat uw inkomen omhoog gaat en op op termijn misschien ook uw vermogen.

Bovendien kan het zijn dat uw huur- en zorgtoeslag lager wordt.  Of u heeft door die hogere AOW misschien geen recht meer op de ‘gewone’ ouderenkorting. Dat is een belastingkorting van maximaal 1726 euro (2022) voor ouderen met een beperkt inkomen. En er zijn ook mensen die de hogere AOW niet willen aanvragen, omdat ze niet als alleenstaanden gezien willen worden, als een van beiden naar een verpleeghuis gaat.

Let op! Er is één belangrijke uitzondering: de alleenstaande ouderenkorting van 449 euro (2022). Dit is een belastingkorting op eventuele belasting die u moet betalen. Want alleen het recht om de alleenstaande AOW te ontvangen, is al genoeg om op deze alleenstaande ouderenkorting aanspraak te kunnen maken. Daarmee bedoelt de Belastingdienst dat u de alleenstaande AOW niet eens hoeft aan te vragen, om toch deze ouderenkorting te krijgen.