Partnerpensioen inruilen voor een hoger ouderdomspensioen, doen of niet?

Als u met pensioen gaat, kunt u soms kiezen wat u wilt doen met een partnerpensioen dat u heeft opgebouwd. Als u dit inruilt, kunt u een hoger ouderdomspensioen krijgen. Dat kan veel geld schelen, maar het gevolg is dat uw partner geen pensioen krijgt als u overlijdt. Een keuze om goed over na te denken.

Gaat u bijna met pensioen, dan kan uw pensioenfonds u verschillende keuzes voorleggen. Een hele belangrijke keuze gaat over het pensioen voor uw partner. Als u via uw werkgever pensioen heeft opgebouwd, dan hoort daar vaak een partnerpensioen bij. Dit partnerpensioen kan op twee manieren geregeld zijn.

  1. Het partnerpensioen is opgebouwd. Er is een bedrag bij elkaar gespaard, waaruit het partnerpensioen kan worden betaald als u overlijdt. Het maakt hierbij niet uit of u overlijdt voor of na uw pensioendatum, in beide gevallen krijgt uw partner pensioen.
  2. Het partnerpensioen is verzekerd op risicobasis. Er is geen bedrag bij elkaar gespaard. Uw partner krijgt alleen partnerpensioen als u overlijdt terwijl u nog in dienst bent van uw werkgever. Als u overlijdt na de pensioendatum, krijgt uw partner niets van het pensioenfonds.

Opgebouwd pensioen inruilen

Partnerpensioen inruilen kan alleen als uw pensioenfonds een partnerpensioen heeft opgebouwd. Een partnerpensioen op risicobasis vervalt als u met pensioen gaat. Heeft u een opgebouwd partnerpensioen, dan kunt u voor uw pensioendatum vaak kiezen wat u hiermee wilt doen. Het is goed om hier samen over na te denken, want het kan voor uw partner gevolgen hebben. Er zijn verschillende situaties.

Uw partner heeft zelf voldoende inkomen

Als uw partner zelf voldoende inkomen heeft, ook als u zou overlijden, dan kunt u overwegen om het partnerpensioen in te ruilen. U krijgt dan een hoger ouderdomspensioen. Het verschil kan meer dan honderden euro’s zijn. Uw pensioenfonds kan voor u uitrekenen hoe hoog uw ouderdomspensioen wordt als u hiervoor kiest.

Als u het partnerpensioen wilt inruilen, moeten u en uw partner daar allebei een handtekening voor zetten. Dat is omdat u allebei zeker moet zijn van uw keuze. U moet beiden goed beseffen dat uw partner geen geld meer van uw pensioenfonds krijgt als u overlijdt.

Uw partner heeft geen of weinig inkomen

Als uw partner geen of weinig inkomen heeft, is het inruilen van het partnerpensioen niet verstandig. Werkt uw partner nog, maar heeft zij of hij geen of weinig pensioen opgebouwd? Dan heeft uw partner het partnerpensioen later waarschijnlijk nodig om rond te komen, als u eerder overlijdt. Kijk dus goed naar het toekomstige inkomen van uw partner voordat u een beslissing neemt over inruilen.

U heeft geen partner

Heeft u geen partner of is uw partner overleden? En heeft u wel een opgebouwd partnerpensioen? Dan is het altijd verstandig om het partnerpensioen in te ruilen.

Bent u al met pensioen?

Bent u al met pensioen en weet u niet zeker hoe het zit met het partnerpensioen voor uw partner? Controleer dat dan in het pensioenoverzicht van uw pensioenfonds of op MijnPensioenoverzicht.nl (inloggen met DigiD).

Is er geen nabestaandenpensioen terwijl u daar wel op had gerekend? En zou het kunnen zijn dat u dit heeft ingeruild zonder het te beseffen? Neem dan contact op met uw pensioenfonds. Het komt niet vaak voor, maar soms zijn pensioenfondsen bereid dit besluit terug te draaien. Dit gebeurt alleen als het duidelijk is dat het pensioenfonds u niet goed heeft voorgelicht. U heeft er dus geen recht op en de kans op succes is klein. Houd er ook rekening mee dat u het ouderdomspensioen dat u teveel heeft gekregen moet terugbetalen.

Wil uw pensioenuitvoerder niet meewerken, dan kunt u ook de Ombudsman Pensioenen om hulp vragen. In sommige situaties kan hij bemiddelen.

Denk ook hieraan

Als bij uw pensioenfonds het partnerpensioen is verzekerd op risicobasis, dan is er geen partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum. Vaak kunt u wel zelf een partnerpensioen verzekeren door een deel van uw ouderdomspensioen in te ruilen. Ook dit is een keuze die u moet maken voor uw pensioendatum. Daarna kan het niet meer.

Als u niet getrouwd bent met uw partner, moet u aan bepaalde regels voldoen om uw partner te kunnen aanmelden bij uw pensioenfonds. Alleen samenwonen is vaak niet genoeg, zelfs niet als u samen eigenaar bent van uw huis. Kijk dus goed na welke voorwaarden uw pensioenfonds stelt.

Bent u in het verleden gescheiden, dan moet uw partner het partnerpensioen waarschijnlijk delen met uw ex-partner. Zorg dat u weet op welk bedrag uw partner straks kan rekenen. Daarmee voorkomt u een financiële tegenvaller.