Pas op voor agressieve incassobureaus

Belt een incassobureau u op omdat u nog een rekening moet betalen? Denk dan niet te snel dat u vast iets vergeten bent. Deze telefoontjes zijn vaak niet terecht. U hoeft nooit een rekening te betalen voor iets dat u niet heeft besteld.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt voor agressieve incassobureaus. Deze bureaus bellen op en beweren dat u een oude rekening nog niet heeft betaald. U zou bijvoorbeeld een abonnement hebben afgesloten of meegedaan hebben aan een kortingsactie. Omdat het gaat om rekeningen uit het verleden, kunt u zich misschien niet meer herinneren of u echt zo’n abonnement heeft afgesloten of aan een actie heeft meegedaan. Toch doet u er goed aan om niet zomaar te betalen. U hoeft alleen maar te betalen als u een overeenkomst heeft gesloten. Dat kan een mondelinge overeenkomst zijn, die bijvoorbeeld met een geluidsopname is vastgelegd. Het kan ook een getekende, papieren overeenkomst zijn. Of een e-mail waarin u schrijft dat u akkoord gaat met het aanbod. Als u geen overeenkomst heeft, of niet meer weet of u een overeenkomst heeft, moet het incassobureau bewijzen dat die overeenkomst er wel is. Kan het bureau dat bewijs niet leveren, dan hoeft u niet te betalen.

Waaraan kunt u een agressief incassobureau herkennen?

  • Het incassobureau zegt dat u een rekening moet betalen, waar u niets vanaf weet.
  • Het incassobureau dreigt met extra kosten als u niet betaalt.
  • Het incassobureau dreigt met loonbeslag of beslag op uw huis of bankrekening.

Wat kunt u doen als een agressief incassobureau u benadert?

  • Geef aan dat u niets weet van een onbetaalde rekening.
  • Vraag het incassobureau om bewijs dat u een overeenkomst heeft gesloten.
  • Zeg dat u niet zult betalen als er geen bewijs is van een overeenkomst.
  • Laat u niet bang maken met dreigementen. Bedenk dat het incassobureau hiermee alleen maar probeert u onder druk te zetten.
  • Als het incassobureau blijft aanhouden, zeg dan dat u het gesprek beëindigt en hang op.
  • Krijgt u een brief of e-mail van een incassobureau en vertrouwt u het niet? Gebruik dan de Incassobrief Checker van Consuwijzer.
  • Doe bij bedreiging aangifte bij de politie.

Wat kunt u doen als er een geluidsopname is?

Een geluidsopname van een telefoongesprek is niet altijd voldoende bewijs dat u een overeenkomst heeft gesloten. Een telefonische overeenkomst is alleen geldig als het voor u als koper duidelijk was dat u een overeenkomst sloot. Dat moet dus uit de geluidsopname blijken. Als het aanbod niet duidelijk genoeg was, kunt u de overeenkomst ontbinden. U hoeft dan niet te betalen. Voor nieuwe contracten voor energie, stadsverwarming, telefoon, internet en andere diensten is een geluidsopname niet genoeg. Dan is er een schriftelijke overeenkomst nodig. U moet ook een handtekening zetten of online uw instemming geven. Voor een verlenging of vernieuwing van een bestaand contract, is een opname van een telefoongesprek wel voldoende. Als een contract niet geldig is, hoeft u niet te betalen en niet te reageren. Toch is het goed om in dat geval een brief of e-mail te sturen, waarin u dit aan het bedrijf laat weten. Zo kunnen er geen misverstanden ontstaan.