Pensioen invaren, wat is dat?

Uiterlijk 1 januari 2027 krijgt Nederland nieuwe pensioenregels. Dat betekent dat oude pensioenrechten opgaan in het nieuwe stelsel. Dat heet 'invaren'. Maar hoe werkt dat?

In maart 2022 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) aangeboden aan de Tweede Kamer, met daarin de plannen voor het nieuwe pensioenstelsel. Deze wet gaat het pensioenstelsel ingrijpend veranderen.

Wat is het verschil tussen het nieuwe en het oude pensioenstelsel?

Nu betalen de meeste werknemers nog premie voor een vastgesteld pensioenbedrag in de toekomst. Vanaf uiterlijk 1 januari 2027 krijgt iedereen een eigen pensioenpot, die groter of kleiner kan zijn, afhankelijk van de beleggingsresultaten.

In het oude pensioenstelsel ligt het pensioen dat iemand in de toekomst krijgt ook niet helemaal vast. Als u al pensioen krijgt, dan heeft u waarschijnlijk gemerkt dat het pensioen lang niet altijd meestijgt met de inflatie, ook niet als dat wel was beloofd. Het is ook mogelijk dat de pensioenen moeten worden verlaagd. Er is dus geen 100 procent garantie dat u het bedrag waarvoor u premie heeft betaald, ook echt krijgt.

In het nieuwe stelsel ligt er nog meer risico bij de deelnemer. Als het meezit op de beurs, kan het pensioen sneller stijgen. Zit het tegen, dan dalen de pensioenen. Er komt wel een solidariteitsfonds om grote klappen op te vangen.

Wat is invaren?

Miljoenen werknemers en gepensioneerden hebben al jaren premie betaald voor een pensioen. Deze opgebouwde rechten passen vaak niet één-op-één in de nieuwe pensioenregels. Dat betekent niet dat die aanspraken vervallen. In plaats daarvan worden ze worden 'ingevaren'. Deze term wordt dus gebruikt voor het overdragen van de pensioenrechten en pensioenaanspraken die zijn opgebouwd onder de pensioenregels van nu. Deze oude rechten worden opnieuw berekend, zodat pensioendeelnemers ze in het nieuwe stelsel kunnen gebruiken om hun persoonlijke pensioenpot  mee op te bouwen.

Wat betekent invaren voor gepensioneerden?

Pensioenfondsen die aangeven dat ze willen invaren, krijgen soepelere regels om de pensioenen mee te laten stijgen met de inflatie. Onder meer fondsen voor de metaal (PMT), ambtenaren (ABP) en de zorg (PFZW) maken daar vanaf 1 juli 2022 gebruik van. Dat betekent dat het aanvullende pensioen van miljoenen Nederlanders iets stijgt.

De exacte  gevolgen van het invaren zijn nog niet bekend. Er wordt nog gepraat over de nieuwe rekenregels en de verwachting is dat daarover in de loop van 2023 meer duidelijk wordt.

Heeft invaren ook nadelen?

In de meeste pensioenregelingen die nu bestaan, betalen alle deelnemers hetzelfde percentage aan pensioenpremie. Dat is overzichtelijk, maar het maakt ook dat de pensioenopbouw van een jonge werknemer veel goedkoper is dan de pensioenopbouw van een oudere werknemer. Dit is zo omdat de premie van een jonge deelnemer langer belegd kan worden. Deze methode heeft in het verleden goed gewerkt, omdat de meeste werknemers lang bij hetzelfde bedrijf bleven werken. Zij betaalden dan als jonge werknemer mee aan het pensioen van de oudere werknemers en kregen dat later weer terug van de nieuwe groep jonge werknemers.

Maar nu er een eind komt aan dit stelsel, betalen jonge werknemers niet meer mee aan het pensioen van oudere werknemers. De veertigers en vijftigers van nu hebben wel meebetaald voor anderen, maar krijgen dat zelf niet meer terug. Pensioenfondsen werken aan een regeling die dit verschil moet goedmaken.

Meer weten over opgebouwd pensioen

Er is nog veel onduidelijk over de gevolgen van het invaren voor de pensioenen. Het is belangrijk om te weten wat nu uw pensioenaanspraken zijn. Op de website mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een overzicht van de tot nu toe opgebouwde pensioenrechten. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Heeft u nog meer vragen over (de hoogte van) uw pensioen? Dan kunt u ook terecht bij uw pensioenfonds of pensioenverzekeraar.