Pensioen voor achterblijvers valt vaak tegen

Als uw partner overlijdt, valt er waarschijnlijk een inkomen weg. Misschien heeft u recht op een partnerpensioen. Maar in de praktijk valt de hoogte hiervan vaak erg tegen. Het is verstandig om goed te onderzoeken of u daarvan rond kunt komen.

Partnerpensioen kunt u van twee instanties krijgen: van de overheid en van een pensioenfonds. De overheid keert onder strikte voorwaarden pensioen uit volgens de Algemene nabestaandenwet (Anw). Pensioenfondsen keren het pensioen uit dat is opgebouwd voor werknemers. De werknemer zelf krijgt na de pensioendatum ouderdomspensioen. Als hij of zij overlijdt, krijgt de partner partnerpensioen.

Anw-uitkering: strikte voorwaarden

De Anw-uitkering is 1417 euro bruto per maand (2023). U krijgt alleen een Anw-uitkering als u nog geen AOW ontvangt. Bovendien moet u een kind hebben onder de 18 jaar óf voor minimaal 45 procent arbeidsongeschikt zijn. Als uw inkomen hoger is dan 967,20 euro per maand, krijgt u minder Anw. Als uw inkomen hoger dan 3.064,37 euro bruto per maand is, krijgt u helemaal geen Anw. Het gaat hier om het inkomen dat u zelf verdient. Eventueel ander partnerpensioen telt niet mee. Een uitkering vanwege werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid gaat wel volledig van uw Anw af. Als uw jongste kind 18 wordt of als u weer (meer) kunt gaan werken, stopt de Anw-uitkering.

Partnerpensioen bij pensioenfonds: soms wel, soms niet, vaak een beetje

Als uw partner via zijn of haar werk pensioen opbouwde, is er meestal ook een partnerpensioen geregeld. Maar dit is niet altijd zo. Want het  hangt van de pensioenregeling af of u recht hebt op partnerpensioen. Bij sommige werkgevers bouwt u een partnerpensioen met een blijvende waarde op. Er zijn ook andere regelingen die alleen een verzekering bieden voor overlijden tijdens het dienstverband. Als u uit dienst gaat en daarna overlijdt, dan krijgen nabestaanden niets. Vraag bij uw pensioenfonds(en) na welke regeling van toepassing is.

Als er wel een partnerpensioen is, valt de hoogte daarvan vaak tegen. In het gunstigste geval is het ongeveer de helft van het ouderdomspensioen van uw partner. Het maakt daarbij niet uit of het ouderdomspensioen al is ingegaan. Wilt u weten welke bedragen u kunt verwachten? Kijk dan op mijnpensioenoverzicht.nl. Als u hierop inlogt met uw eigen DigiD, ziet u alleen hoeveel partnerpensioen uw partner zal krijgen. Als uw partner inlogt, ziet hij of zij hoeveel partnerpensioen u kunt verwachten. Let op: als uw partner al met pensioen was toen u trouwde, heeft u geen recht op partnerpensioen.

Extra opletten bij scheiding

Als uw partner gescheiden is, valt het partnerpensioen vaak nog lager uit. Dat komt omdat u het partnerpensioen dan in veel gevallen moet delen met de ex-partner. Of dat inderdaad zo is, hangt af van de afspraken die bij de scheiding zijn gemaakt. Hoe langer het huwelijk heeft geduurd, des te groter het bedrag dat naar de ex-partner gaat. Was u zelf al eerder getrouwd? Dan is de kans groot dat u na het overlijden van uw ex-partner ook een (deel van het) partnerpensioen ontvangt.

Samenwonen? Meld het!

Als u en uw partner getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, houdt het pensioenfonds automatisch rekening met een partnerpensioen. Maar als u ongehuwd samenwoont, weet het pensioenfonds dit niet. Daarom is het belangrijk om de samenwoonpartner aan te melden bij het pensioenfonds. Als u dit vergeet, kan dat tot een grote financiële tegenvaller leiden. Voor een Anw-uitkering hoeft u als samenwoonpartner niet aangemeld te zijn.

Wat is er nog meer?

Heeft u genoeg aan het partnerpensioen? Dat hangt af van uw persoonlijke omstandigheden en eventuele andere inkomsten. Het komt ook vaak voor dat er een verzekering is gekoppeld aan de hypotheek. Daarmee wordt de hypotheek (gedeeltelijk) afgelost als u of uw partner overlijdt. Hierdoor gaan uw maandlasten omlaag, zodat u minder inkomen nodig heeft.

Extra oplossingen

Als het partnerpensioen toch te laag is, kunt u er op de pensioendatum soms voor kiezen om wat meer geld voor partnerpensioen te reserveren. Daar staat tegenover dat u genoegen moet nemen met een wat lager ouderdomspensioen. Ook een overlijdensrisicoverzekering kan een oplossing zijn. Als u deze verzekering los afsluit, dus niet gekoppeld aan een hypotheek, keert deze aan u een vast bedrag uit als uw partner overlijdt. Het uitgekeerde bedrag kunt u gebruiken om uw inkomen aan te vullen. Zeker als u geen (partner)pensioen opbouwt bij een pensioenfonds, bijvoorbeeld omdat u zzp’er bent, is een overlijdensrisicoverzekering het overwegen waard.