Prinsjesdag 2021: hier gaan de miljoenen naartoe

Op Prinsjesdag presenteert het kabinet de plannen voor het volgend jaar. Vorig jaar waren de verwachtingen nog somber, maar de economie herstelt sneller dan verwacht. Lees hier waar de miljoenen euro's naar toe gaan.

Koopkracht: bijna gelijk

De economie zal dit jaar met 3,9 procent groeien. Voor volgend jaar rekent de overheid op een groei van 3,5 procent. Dat is beter dan verwacht. De lonen stijgen naar verwachting met gemiddeld zo'n 2 procent en dat is bijna gelijk aan de inflatie van 1,9 procent. Dat betekent dat er in de koopkrachtplaatjes nauwelijks iets verandert. Gemiddeld gaan we er 0,1 procent op vooruit, maar de gemiddelde koopkracht voor gepensioneerden blijft gelijk. Alleenverdieners leveren in 2022 zelfs 0,2 procent in.
 
 •         Alle huishoudens gemiddeld +0,1procent
 •         Werkenden +0,1 procent
 •         Uitkeringsgerechtigden +0,1 procent
 •         Gepensioneerden 0,0 procent
 •         Tweeverdieners 0,0 procent
 •         Alleenstaanden +0,1 procent
 •         Alleenverdieners -0,2 procent
 •         Gezinnen met kinderen 0,0 procent
 •         Gezinnen zonder kinderen +0,1 procent

Zorgverzekering duurder

Hoeveel de zorgkosten gaan stijgen is nog niet duidelijk, maar dat het basispakket volgend jaar duurder wordt, is zeker. De overheid rekent op een stijging van 30 euro per jaar. Dat komt onder andere door een sterke stijging van de gemaakte zorgkosten en uitgestelde zorg. In een eerder adviesrapport van de Wetenschappelijke Raad staat dat de beleidsmakers de komende jaren rekening moeten houden met sterk stijgende zorgkosten. Het eigen risico voor zorgkosten was 385 euro en blijft in 2022 ook 385 euro.

Extra zorgtoeslag

In november, als de premies voor de zorgverzekering bekend zijn, wordt ook de zorgtoeslag definitief vastgelegd. De overheid gaat er nu vanuit dat de zorgtoeslag voor alleenstaanden met een laag inkomen zo'n 3 euro per maand stijgt. Op de website van de Belastingdienst kunt u berekenen of u recht heeft op zorgtoeslag.

Veel geld naar milieumaatregelen

In eerdere plannen zijn al veel milieumaatregelen aangekondigd, in totaal wordt er 6,8 miljard euro uitgegeven aan bijvoorbeeld:
 •     Onderzoek naar de mogelijkheden voor ondergrondse CO2 opslag (CCR).
 •     Onteigening van boeren.
 •     600 miljoen euro subsidie voor elektrische auto's.
 •     700 miljoen euro aan waterstofprojecten.
 •     Subsidies voor isolaties van huizen.

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)wordt geschrapt

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) houdt op te bestaan. Daarvoor in de plaats krijgen werkgevers nu een korting op de WW-premie voor werknemers.

Extra geld naar specifieke projecten


Er zijn een aantal aandachtsgebieden benoemd waar de overheid het komende jaar extra geld aan zal uitgeven.
 •   Zo gaat er  500 miljoen euro naar veiligheid en criminaliteitsbestrijding, waarvan 110 miljoen euro wordt besteed aan meer veiligheid in de wijk. Ook de sociale advocatuur krijgt er geld bij.
 •     220 miljoen euro wordt uitgegeven aan koopkrachtreparatie, voor bijvoorbeeld ouderen.
 •     100 miljoen euro gaat naar wonen.
 •     En 100 miljoen euro gaat naar defensie.

Minder hypotheekrenteaftrek

De komende jaren wordt het maximale belastingpercentage voor de hypotheekrenteaftrek verlaagd. In 2022 kunt u hypotheekrente nog maar tegen een percentage van maximaal 40 procent aftrekken, ook als u over de top van uw inkomen 49,5 procent inkomstenbelasting betaalt.

AOW

De AOW-leeftijd stijgt minder snel dan vóór het pensioenakkoord de bedoeling was. Deze afspraken zijn al eerder gemaakt en blijven van kracht.
Jaar De AOW-leeftijd was De AOW-leeftijd wordt
2020 66 jaar en 8 maanden     66 jaar en 4 maanden
2021 67 jaar                              66 jaar en 4 maanden
2022 67 jaar en 3 maanden     66 jaar en 7 maanden
2023 67 jaar en 3 maanden     66 jaar en 10 maanden
2024 67 jaar en 3 maanden     67 jaar
Vanaf 2025 zou de AOW-leeftijd gekoppeld worden aan de gemiddelde levensverwachting. Ieder jaar dat we gemiddeld langer leven, zou de AOW ook één jaar opschuiven. Dat wordt nu acht maanden per jaar dat we langer leven. Vooral 60-plussers profiteren van deze aanpassingen. De hoogte van de AOW-bedragen wordt twee keer per jaar aangepast.

Zorg en pandemiebestrijding

 • 2,1 miljard euro gaat naar de coronabestrijding, zoals we die nu kennen. Denk aan het monitoren en opsporen van met corona besmette mensen met teststraten en bron- en contactonderzoek. De vaccinatie blijft ook doorgaan. Voor al deze taken krijgt de GGD extra geld.
 • 63,5 miljoen euro is uitgetrokken om meer stages te regelen voor mensen die een opleiding volgen in de zorg. Die waren door de coronacrisis vaak uitgesteld.
 • 57 miljoen euro gaat naar de wijkverpleging, zodat zij beter kunnen samenwerken en minder tijd kwijt zijn aan administratie. Nu zoveel mensen wachten op hun operatie, die nog moet worden ingehaald, komt er veel op de schouders van de wijkverpleegkundige terecht.
 • 22 miljoen euro wordt uitgetrokken om het land beter voor te bereiden op een volgende pandemie. Van dit budget wordt de aansturing van de regionale GGD locaties verbeterd en er wordt samenwerking gezocht met bijvoorbeeld vaccin-ontwikkelaars.
 • 14 miljoen euro gaat naar e-health. Dit is zorg op afstand bij de mensen thuis via de computer of tablet. Tijdens de coronacrisis hebben veel mensen hier al kennis meegemaakt.
 • 5 miljoen euro gaat naar een nationale zorgreserve. Dit is een groep zorgprofessionals die kunnen inspringen in tijden van crisis, om te voorkomen dat er bij een eventuele nieuwe crisis een tekort aan zorgverleners ontstaat.
Op deze pagina van de Rabobank, vindt u meer informatie over Prinsjesdag.