Samen geldzaken regelen zonder ruzie, hoe doe ik dat?

In iedere relatie is weleens onenigheid over geld. Zeker als beide partners anders denken over geld, kan het veel moeite kosten om het eens te worden over grote uitgaven of over sparen. Hoe zorgt u ervoor dat u in goed overleg beslissingen kunt nemen over uw geldzaken?

Om een goed gesprek te kunnen voeren over uw geldzaken, moet u allebei op de hoogte zijn van uw inkomsten en uitgaven. U kunt alleen goede besluiten nemen als u alle twee weet hoeveel geld er binnenkomt en hoeveel er wordt uitgegeven. Een overzichtelijke administratie is dus heel belangrijk. Daarmee krijgt u inzicht in uw financiën en kunt u zien of er ruimte is voor extra uitgaven of niet.

Gezamenlijke rekening

Veel partners hebben een gezamenlijke rekening, waarmee ze hun gezamenlijke uitgaven doen. Gezamenlijke kostenposten zijn bijvoorbeeld huur of hypotheek, kosten voor energie, water, televisie en internet en verzekeringen. Ook boodschappen, vakanties en reserveringen voor grote uitgaven worden vaak van de gezamenlijke rekening gedaan. Om te weten hoeveel geld er binnenkomt en hoeveel er uitgaat, is het handig als u allebei kunt internetbankieren en allebei kunt inloggen op de gezamenlijke rekening. Zo zijn uw uitgaven geen verrassing voor de ander en weet u ook precies hoe de ander uw gezamenlijke geld besteedt.

Gezamenlijk e-mailadres voor regelzaken

In veel relaties regelt één van beiden de meeste geldzaken. Dat is ook de partner bij wie de mails binnenkomen van de energieleverancier, de internetaanbieder en de inboedelverzekering. Maar is dat wel handig? De andere partner is dan niet of minder goed op de hoogte van bijvoorbeeld tariefwijzigingen en andere veranderingen. Hij of zij kan zich daardoor buitengesloten voelen en dat kan het begin zijn van een ruzie.
Het heeft veel voordelen om een gezamenlijk e-mailadres te gebruiken voor regelzaken. Beide partners zien dan de berichten die binnenkomen en kunnen deze met elkaar bespreken. Dat is ook handig als één van beiden tijdelijk zijn mail niet kan lezen. Met een gezamenlijk mailadres kunnen de regelzaken altijd doorgaan.

Afspreken wie wat betaalt

Veel stellen laten allebei hun salaris, pensioen of uitkering op de gezamenlijke rekening storten, maar dat hoeft niet. Misschien werkt het voor u beter om allebei uw eigen inkomsten op uw eigen bankrekening te krijgen. U kunt dan allebei een vast bedrag per maand overmaken naar de gezamenlijke rekening. De rest kunt u vrij besteden, zonder dat de ander daar iets over te zeggen heeft. Als u elkaar dit kunt gunnen, heeft u minder kans op onenigheid.
Met het bedrag dat beide partners naar de gezamenlijke rekening overmaken, kunt u bijvoorbeeld de vaste lasten en de boodschappen betalen. Per kostenpost kunt u beslissen of die wel of niet van de gezamenlijke rekening afgaat. Zo kunt u bijvoorbeeld afspreken dat u kosten voor kleding en hobby’s zelf betaalt.

Jaarbegroting

Om een goede administratie op te zetten kunt u het beste een jaarbegroting maken voor uw gezamenlijke huishouding. In een jaarbegroting vult u in wat uw inkomsten zijn en wat uw uitgaven zijn voor de verschillende kosten die u heeft. U kunt dit bijvoorbeeld doen op basis van de inkomsten en uitgaven op de gezamenlijke rekening van het vorige jaar.
Sommige bedragen in de jaarbegroting liggen vast, zoals uw huur of hypotheek en uw vaste lasten. Op andere bedragen heeft u zelf meer invloed. Het is fijn als u het samen eens bent over de bedragen die u hiervoor invult. Het kan dus een goed idee zijn om de begroting samen te maken. Levert dat problemen op, dan kan ook ieder voor zich een begroting maken. Daarna bekijkt u elkaars voorstel en probeert u tot overeenstemming te komen. Wil de een veel meer uitgeven aan bijvoorbeeld vakantie dan de ander? Luister dan naar elkaars redenen daarvoor en probeer oplossingen te bedenken. Of kies een bedrag dat tussen de twee begrote bedragen in ligt.

Geldzaken bespreken

Besteed regelmatig aandacht aan uw administratie. Doe dat samen bijvoorbeeld een keer per maand of per twee maanden. Kijk of de inkomsten en uitgaven nog kloppen met uw begroting. Geeft u meer uit aan een bepaalde kostenpost dan u had gedacht? Kijk dan of u die uitgaven kunt verminderen. Of misschien kunt u ergens anders op bezuinigen. Komt er over een tijdje een grote uitgave aan, zoals een verhuizing of verbouwing? Bespreek dan samen hoe u daarvoor geld gaat reserveren. Dat kan veel narigheid voorkomen.

Praten over uw emotie

Naast de praktische zaken, speelt bij geld ook emotie een grote rol. Misschien geeft het u een goed gevoel om zuinig te leven, omdat u dat altijd al gedaan heeft. Of misschien heeft u het nu wat ruimer dan vroeger en wilt u juist daarvan genieten. Geld kan ook een gevoel van vrijheid geven. Of van veiligheid. Het is goed om ook die gevoelens uit te spreken. Als u van elkaar begrijpt waarom u op een bepaalde manier met geld omgaat, maakt dat de kans op nare gesprekken een stuk kleiner.
Het Nibud heeft een test over geld en relatie waarmee u samen kunt ontdekken wat uw overeenkomsten en verschillen zijn als het om geldzaken gaat. Leuk om allebei in te vullen en daarna samen over te praten.