Schenken op papier, hoe werkt dat?

Veel ouders schenken graag geld aan hun kinderen en kleinkinderen. Maar wat kunt u doen als uw geld vooral vastzit in uw eigen huis? Ook dan kunt u schenken. Dat heet schenken op papier. Uw (klein)kinderen krijgen dan nog geen groot bedrag in handen, maar ze besparen er wel belasting mee in de toekomst. We leggen uit wat de voor- en nadelen zijn.

Veel mensen schenken op papier om hiermee erfbelasting te besparen. Stel u heeft een eigen huis, dat (bijna) afbetaald is. Als uw kinderen dit huis later erven, moeten ze daar waarschijnlijk erfbelasting over betalen. Hoeveel, dat hangt af van de waarde van het huis en het aantal kinderen. Meer hierover leest u in het artikel Dit moet u weten over belastingvrij erven en erfbelasting betalen. Als u uw kinderen nu vast een deel van de waarde geeft, verkleint u de waarde van de erfenis voor hen. Daardoor hoeven ze straks minder erfbelasting te betalen. Als u hiervoor de vrijstellingen voor de schenkbelasting slim gebruikt, hoeven ze ook geen of weinig schenkbelasting te betalen.

Wat houdt schenken op papier in?

Als u schenkt op papier, sluit u een overeenkomst met uw kind(eren). In de overeenkomst staat dat u hen een bedrag schenkt, maar ook dat u dit bedrag meteen weer terug leent. U hoeft het geld dus niet echt over te maken, het verandert alleen op papier van eigenaar. In de overeenkomst staat ook wanneer ze het geld echt krijgen, bijvoorbeeld als hun beide ouders zijn overleden. Voor het lenen van het geld moet u rente betalen. In de overeenkomst moet staan hoe hoog die rente is. De Belastingdienst gaat niet akkoord met een hele lage rente. De rente moet minimaal 6 procent zijn. Bovendien moet u die rente ook echt betalen. Uw kinderen moeten dat later kunnen aantonen aan de Belastingdienst.

Naar de notaris

Schenken op papier moet u goed regelen, anders keurt de Belastingdienst het niet goed. U moet daarom voor iedere schenking naar de notaris. Wilt u ieder jaar het bedrag van de vrijstelling schenken (6035 euro per kind in 2023), dan moet u ieder jaar naar de notaris. Dat kost rond de 400 euro. Als ouders mag u uw kind één keer in zijn of haar leven meer belastingvrij schenken. Hoe hoog dat bedrag is, hangt af van wat uw kind met het geld gaat doen. Deze verhoogde vrijstelling komt in plaats van de jaarlijkse vrijstelling. De hoogte van de verhoogde schenkingsvrijstellingen vindt u hier.

Wat zijn de voordelen?

  • Uw kinderen betalen straks minder erfbelasting als u hen nu alvast geld schenkt. Als u schenkt op papier, hoeft u hiervoor niet te wachten tot u uw huis heeft verkocht.
  • Uw kinderen krijgen extra inkomsten door de rente die ze van u ontvangen. Over de rentebetalingen hoeven ze nooit schenkbelasting te betalen. Ook besparen de rentebetalingen hen erfbelasting, omdat ze het geld dat ze nu krijgen later niet erven.
  • Misschien betaalt u zelf minder inkomstenbelasting. Het geld dat u heeft geschonken op papier, mag u van uw vermogen aftrekken. Daardoor kan het zijn dat u een lagere heffing betaalt in box 3. Als u geen of weinig spaargeld en ander vermogen heeft, geldt dit voordeel niet voor u.
  • Een schenking verlaagt uw vermogen. Afhankelijk van de situatie hoeft u door een schenking misschien minder eigen bijdrage te betalen als u in de toekomst verpleeghuiszorg nodig heeft uit de Wet langdurige zorg.

Wat zijn de nadelen?

  • U moet naar de notaris voor iedere schenking. Daarvoor moet u kosten maken.
  • U moet ieder jaar rente betalen aan uw kind(eren). Als u dat niet doet, moeten uw kinderen later toch erfbelasting betalen over het op papier geschonken bedrag. Deze verplichting houdt u uw leven lang.
  • Misschien blijkt achteraf dat het schenken op papier geen nut heeft gehad. Schenken op papier is overbodig als u in de toekomst uw huis verkoopt en u uw kinderen kunt schenken uit de opbrengst. Schenken op papier heeft ook minder nut als de erfbelasting al op andere manieren wordt beperkt.
  • Uw kinderen moeten het geld dat ze op papier hebben gekregen, optellen bij hun vermogen. Als ze meer vermogen hebben dan de vrijstelling van 57.000 euro per persoon, moeten ze er belasting over betalen.
  • De rente die uw kinderen van u krijgen, kan invloed hebben op hun recht op zorg- of huurtoeslag of op een uitkering.
  • Als de belastingregels in de toekomst veranderen, kunnen de gevolgen van schenken op papier ongunstiger worden.

Wat vindt de bank van schenken op papier?

Als u schenkt op papier, krijgt u de verplichting om rente te betalen. Vaak gaat het om hoge bedragen, die u ieder jaar moet betalen. U kunt hierdoor in financiële problemen komen, waardoor u andere lasten niet meer kunt betalen. Als u nog een hypotheek op uw huis heeft, overleg dan met de bank over de mogelijkheden. Omdat iedere situatie anders is, is het belangrijk u goed te laten informeren door bijvoorbeeld de notaris.