Slim nalaten door te schenken

Welke mogelijkheden heeft u om geld te schenken en hoe interessant zijn deze voor u? En wat betekent dit voor de erfbelasting?

Het schenken van geld als u in leven bent, geeft meer voldoening dan het nalaten van een geldbedrag na overlijden. U kunt dan zien waarvoor het geld gebruikt wordt, dat is natuurlijk wel zo leuk.

Voordat u geld weggeeft bepaalt u hoeveel geld u zelf nodig heeft om prettig, probleemloos en comfortabel te leven. Houdt u daarbij ook rekening met eventuele extra zorgkosten Wat gaat zorg mij straks kosten? U doet er goed aan daarbij ook rekening te houden met een reservepotje. Hoe regel ik een gezonde buffer?

Erfbelasting

geld schenken, oma en kleinkind, geld tellen

Heeft u meer dan voldoende vrij vermogen en wilt u voorkomen dat uw erfgenamen straks veel erfbelasting moeten betalen, dan kunt u er met (jaarlijkse) schenkingen voor zorgen dat uw vermogen alvast wat lager wordt. Met (belastingvrije) schenkingen kunt u uw vermogen geleidelijk aan uw erfgenamen overdragen. Zo wordt de erfenis kleiner en betalen uw erfgenamen straks mogelijk minder erfbelasting. Aan de eigen (pleeg)kinderen mag u per jaar 6035 euro belastingvrij schenken. Bovendien geldt er voor kinderen ook nog een eenmalige vrijstelling van 28.947 euro. Voor een dure studie geldt een nog ruimere vrijstelling van 60.298 euro.

Aan alle anderen (dus ook kleinkinderen) mag per jaar 2418 euro belastingvrij worden geschonken. Daarnaast mag u, als de ontvanger het geld besteedt aan zijn eigen woning en hij tussen de 18 en 40 jaar is, eenmalig een bedrag van 28.947 euro schenken (bedragen 2023).

Schenken op papier

Om te bepalen wat in uw situatie verstandig is, kunt u contact opnemen met een notaris of belastingadviseur. Houd u er ook rekening mee dat geld dat u schenkt mogelijk de vermogensbelasting van de ontvanger vergroot.