Te veel toeslag gekregen, wat nu?

Als u huurtoeslag of zorgtoeslag ontvangt, krijgt u dit als voorschot. Pas als uw definitieve inkomen bekend is, berekent de Belastingdienst het precieze bedrag. Als blijkt dat u te veel toeslag heeft ontvangen, moet u dit terugbetalen. Hoe werkt dat? En wat kunt u doen als u het er niet mee eens bent?

Sommige mensen vragen geen toeslagen aan, omdat ze bang zijn dat ze dit geld moeten terugbetalen. Dat is jammer, want zij laten daardoor geld liggen waarop ze wel recht hebben.

Geef veranderingen meteen door

Vraag dus gerust toeslag aan, maar geef veranderingen in uw persoonlijke situatie binnen 4 weken door aan de Belastingdienst op Mijn Toeslagen. Bijvoorbeeld als uw inkomen stijgt, of als u gaat samenwonen. Of als u huurtoeslag krijgt en de huurprijs verandert. Als u op dat moment al te veel toeslag heeft ontvangen, verrekent de Belastingdienst dit met de toeslagen die u in de rest van het jaar nog krijgt. Dan hoeft u achteraf niets terug te betalen.  

Schat uw inkomen niet te laag in

Moet u voor de aanvraag van de toeslag uw inkomen schatten? Dan kunt u beter aan de hoge kant gaan zitten dan aan de lage kant. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de toeslag. Een te lage inschattingen van het inkomen maakt de kans dat u moet terugbetalen groter. U hoeft niet bang te zijn dat u toeslag misloopt. Als de Belastingdienst uw definitieve jaarinkomen weet, berekent de dienst het juiste toeslagbedrag. Kreeg u te weinig toeslag? Dan krijgt u het bedrag waarop u recht heeft alsnog uitbetaald.

Terugbetalen in termijnen

Als u te veel toeslag heeft ontvangen, moet u toeslag terugbetalen. U krijgt dan een ‘terugvorderingsbeschikking’ en een acceptgiro van de Belastingdienst. Kunt u het bedrag niet in één keer terugbetalen? Dan kunt u in maandelijkse termijnen betalen. Dit moet in maximaal 24 termijnen. De terugbetaling verrekenen met toeslagen die u ontvangt is meestal ook mogelijk. Dan krijgt u tijdelijk een lagere toeslag dan waar u recht op heeft. Maar of u nu kiest voor terugbetaling in termijnen of voor verrekening met toeslagen die u ontvangt, het is verstandig om de schuld zo snel mogelijk af te lossen. De Belastingdienst brengt 4 procent rente in rekening. Dus hoe langer u over de terugbetaling doet, hoe meer geld u kwijt bent.

Betalingsregeling

Is terugbetalen in termijnen of het verrekenen van de schuld met de toeslagen die u ontvangt een probleem? Dan kunt u vragen om een persoonlijke betalingsregeling. Hiervoor kunt u een formulier downloaden op Mijn Toeslagen. Een persoonlijke betalingsregeling treffen is lang niet altijd mogelijk. De Belastingdienst kijkt naar uw persoonlijke financiële omstandigheden. Als uw inboedel en uw bezittingen of uw auto meer waard zijn dan 3350 euro (2023), krijgt u meestal geen betalingsregeling.

Bent u het er niet mee eens?

Als u het niet terecht vindt dat u toeslag moet terugbetalen, kunt u bezwaar maken. Dit moet binnen 6 weken na de dagtekening van de terugvorderingsbeschikking. Schrijf een brief waarin u uitlegt waarom de terugvordering niet klopt. Vermeld het beschikkingsnummer en een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent in de brief. Stuur uw bezwaar naar Belastingdienst/Toeslagen, Postbus 4510, 6401 JA Heerlen. Zie ook de informatie van de Belastingdienst/Toeslagen.

Uitstel van betaling

Als u bezwaar heeft ingediend, krijgt u uitstel van betaling. Behalve als u foute informatie heeft doorgegeven of als de Belastingdienst een boete heeft opgelegd. Als de Belastingdienst uw bezwaar volledig of gedeeltelijk afwijst, heeft u geen uitstel van betaling meer. Tijdens het uitstel van betaling blijft de rente wel doorgaan. De rente gaat in op de dag waarop u eigenlijk had moeten betalen.

In beroep gaan

De Belastingdienst neemt een beslissing op uw bezwaar. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. Op rechtspraak.nl staat een online beroepsschrift dat u kunt invullen. Met uw DigiD kunt u dit direct versturen. In beroep gaan bij de bestuursrechter mag zonder advocaat. Wel moet u 49 euro griffierechten betalen. Die krijgt u in principe terug als de rechter bepaalt dat u gelijk heeft. Houd in de gaten dat uw uitstel van betaling niet meer geldt als de Belastingdienst uw bezwaar heeft afgewezen. Als u in beroep gaat moet u uitstel van betaling apart aanvragen. Dit kan met een brief aan de Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen. Zie ook de informatie hierover van de Belastingdienst.

Hulp nodig?

Voor hulp bij het regelen van uw toeslag kunt u terecht bij vakbonden, ouderenbonden en sociaal raadslieden. Met vragen over huurtoeslag kunt u ook terecht bij uw woningbouwvereniging. Ook zijn er in het hele land Toeslagenservicepunten. Die vindt u op de website van de Belastingdienst. Als u uw woonplaats intikt, ziet u het Toeslagenservicepunt bij u in de buurt.