Testament en eigen bijdrage verpleeghuis

Als u in een verpleeghuis wordt opgenomen, krijgt u te maken met een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is niet voor iedereen gelijk en hangt van een aantal zaken af. In sommige situaties kan een testament helpen om minder eigen bijdrage te betalen, maar niet altijd. We leggen uit hoe het zit.

Uw eigen bijdrage voor het verpleeghuis wordt berekend aan de hand van uw inkomen en uw vermogen. Daarom betaalt iedereen een ander bedrag. U betaalt nooit meer dan ongeveer 2650 euro per maand (2023). Dat is veel geld, maar een opname kost natuurlijk ook veel geld. U verblijft dag en nacht in het verpleeghuis, u krijgt er alle maaltijden en u wordt er verpleegd en verzorgd.

Lage en hoge eigen bijdrage

De eerste vier maanden in het verpleeghuis, betaalt u de lage eigen bijdrage. De lage eigen bijdrage is minimaal ongeveer 180 euro en maximaal ongeveer 960 euro per maand (2023).

Als één van de partners in een verpleeghuis is opgenomen en de andere partner thuis woont, blijft de partner in het verpleeghuis de lage eigen bijdrage betalen. Alleenstaanden gaan na vier maanden de hoge eigen bijdrage betalen. Meestal is dat ongeveer hun inkomen, met aftrek van de premie voor de zorgverzekering en ongeveer 350 euro aan zak- en kleedgeld. Het maximum is ongeveer 2650 euro per maand. Op de website van het CAK kunt u een proefberekening maken.

Besparen met een testament

Heeft u spaargeld en moet u daarom veel betalen voor uw eigen bijdrage? Dan zoekt u misschien naar een manier om de eigen bijdrage te verlagen. Een manier die hiervoor veel wordt gebruikt is een testament.

Als echtparen met kinderen een testament laten opmaken, staat in dat testament bijna altijd dat de langstlevende echtgenoot alles erft. Dat is de ook de wettelijke regel als er geen testament is. De kinderen kunnen hun erfdeel pas opeisen als de achtergebleven ouder overleden is.

Maar u kunt in uw testament ook vastleggen dat uw kinderen hun erfdeel kunnen opeisen als de achtergebleven ouder in een verpleeghuis wordt opgenomen. Daarmee kunt u ervoor zorgen dat een deel van het spaargeld naar de kinderen gaat voordat u of uw partner naar het verpleeghuis verhuist. Soms kiezen mensen hiervoor om te voorkomen dat de erfenis opgaat aan de kosten voor het verpleeghuis en er niets overblijft voor de kinderen.

Effect valt tegen

Een bepaling in uw testament kan helpen, maar het effect valt vaak tegen. Dat heeft verschillende redenen.

  • Uw kinderen krijgen alleen maar het geld van de ouder die overleden is. Ze kunnen niet erven van de andere ouder, die naar het verpleeghuis gaat. Dat gebeurt pas als die ouder ook overlijdt.
  • De eigen bijdrage wordt berekend op basis van het inkomen en het vermogen van twee jaar geleden. Als de kinderen hun erfdeel krijgen op het moment dat u naar het verpleeghuis gaat, heeft dat dus niet direct effect op de berekening van de eigen bijdrage.
  • De bepaling in het testament werkt alleen als een van de ouders is overleden. Anders is er geen erfdeel dat naar de kinderen kan gaan.
  • Als de ene ouder naar een verpleeghuis gaat en de ander nog thuis woont, is de eigen bijdrage minder hoog.

Beide ouders in verpleeghuis

De bepaling in het testament werkt niet als u en uw partner allebei in een verpleeghuis worden opgenomen. Ook dan is er geen erfdeel, want er is niemand overleden. Vaak wordt dan het huis verkocht en zijn kinderen bang dat hun ouders het huis moeten ‘opeten’.

De kans dat dat gebeurt is niet zo groot. De opbrengst van het huis telt pas over twee jaar mee als vermogen. Bovendien heeft u ook inkomen om uw eigen bijdrage van te betalen, zoals AOW en pensioen. Na twee jaar kan het gebeuren dat u een klein deel van de opbrengst van uw eigen huis moet gebruiken. Maar het is onwaarschijnlijk dat het hele bedrag opgaat aan het verpleeghuis.