Tot wanneer heb ik recht op AOW-toeslag?

Tot 2015 kregen AOW'ers met een jongere partner een extra uitkering: de partnertoeslag. Maar die is inmiddels afgeschaft. Wat betekent dit?

De AOW-partnertoeslag is een overblijfsel van oude regels. Want wie nu voor het eerst AOW ontvangt en een jongere partner heeft, krijgt geen toeslag meer.

Oudere AOW'ers (die voor 2015 al AOW ontvingen) komen nog wel in aanmerking voor de partnertoeslag. Hiervoor moet u dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw partner heeft nog niet de AOW-leeftijd.
  • U was vóór 1 januari 2015 gehuwd, geregistreerd partner of samenwonend.
  • U woont in Nederland of in een land waarmee Nederland afspraken heeft over de controle op uitkeringen.
  • Het inkomen van u en uw partner samen mag niet hoger zijn dan 2861,65 euro bruto per maand. Is het wel hoger, dan wordt de toeslag verlaagd met maximaal 10 procent.

Zolang u en uw partner aan deze voorwaarden voldoen houdt u het recht op een partnertoeslag totdat hij/zij zelf de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.