Uw naasten goed achterlaten

Na een overlijden komt er veel op u af. Dit gebeurt er met uw bankrekeningen.

Wat er na een overlijden kan met de bankrekening(en) hangt af van het soort bankrekening. Veel mensen hebben een gezamenlijke of en/of rekening:

En/of rekening

Deze rekening loopt na een overlijden gewoon door. De bank blokkeert de rekening niet. De overgebleven rekeninghouder kan deze rekening gewoon blijven gebruiken. U kunt  bedragen opnemen, overmaken en storten.

De volgende zaken lopen automatisch door:

 • Automatische incasso’s worden gewoon uitgevoerd.
 • Automatische periodieke overboekingen die de overgebleven rekeninghouder heeft ingesteld, lopen door.

Goed om te weten

 • De bankpas en/of creditcard van de overledene wordt/worden geblokkeerd. Heeft de rekeninghouder die achterblijft geen bankpas? Dan is het handig om die aan te vragen. Dat duurt meestal enkele werkdagen.
 • De toegang tot internetbankieren wordt beëindigd.
 • Machtigingen die zijn afgegeven door de overleden rekeninghouder komen te vervallen en de passen van gevolmachtigden worden geblokkeerd.

Geen en/of rekening, maar een rekening op één naam

Heeft de overledene geen gezamenlijke of en/of rekening, dan zijn er minder mogelijkheden met de betaalrekening voor de erfgenamen:

 • De bankrekening, bankpas en/of creditcard van de overledene worden geblokkeerd. De bank doet dit om te voorkomen dat iemand geld zou kunnen opnemen die daarvoor geen toestemming (meer) heeft.
 • De rekening wordt op naam van 'Erven van … ' gezet.
 • Machtigingen vervallen en de passen van gevolmachtigden worden opgeheven.
 • De bank blokkeert de toegang tot internetbankieren.
 • De bank stopt automatische periodieke overboekingen.
 • Een eventueel krediet op de betaalrekening wordt stopgezet.

Goed om te weten

 • Bij voldoende saldo kunnen automatische incasso’s drie maanden doorlopen.

Op een later moment

 • Kunnen de erfgenamen samen bepalen wat er met het geld op de rekening gebeurt.
 • Het geld op de rekening wordt overgeboekt door bijvoorbeeld de executeur of de gezamenlijke erfgenamen
 • De bank heft de rekening op. Het is niet mogelijk om de blokkade op te heffen en de bankrekening op naam van iemand anders te zetten.

Altijd doen: overlijden melden

Wat voor soort rekening de overledene ook heeft: het is verstandig om een overlijden zo spoedig mogelijk melden. Bankiert u bij de Rabobank? Dan vindt u hier meer informatie.