Uw pensioen meenemen naar een ander pensioenfonds, is dat verstandig?

Bent u de afgelopen jaren van baan veranderd? Dan mag u uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. Vaak is waardeoverdracht verstandig, maar niet altijd. Waar moet u op letten?

Een nieuwe werkgever betekent vaak ook een ander pensioenfonds. Uw pensioen mag u in veel gevallen meenemen naar het nieuwe pensioenfonds. Bent u in 2015 of daarna van werkgever veranderd en bouwt u nu bij een ander pensioenfonds pensioen op? Dan mag u al het pensioen dat u vanaf 8 juli 1994 heeft opgebouwd meenemen naar uw huidige pensioenfonds.

Voordelen van waardeoverdracht

Als u bij verschillende bedrijven heeft gewerkt, kunt u verschillende pensioenen hebben. Als u met uw DigiD inlogt op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u deze pensioenen. Verschillende pensioenuitvoerders keren deze pensioenen op de ingangsdatum uit. Het is overzichtelijker om één pensioenregeling te hebben. Dan is er straks één pensioenfonds dat uw pensioen uitkeert. Als uw hele pensioen is ondergebracht bij één pensioenfonds, heeft u bovendien meer keuzevrijheid. Als u bijvoorbeeld eerder wilt stoppen met werken, kunt u kiezen voor een hogere pensioenuitkering totdat u AOW krijgt en daarna een lagere pensioenuitkering. Of u kunt kiezen voor deeltijdpensioen. Als u allerlei kleinere pensioenen heeft bij verschillende pensioenfondsen, is dat lastiger te regelen.

Zijn er ook nadelen?

Waardeoverdracht is niet altijd gunstig. Als uw nieuwe pensioenregeling slechter is dan de oude, kunt u het pensioen beter bij uw oude pensioenfonds laten staan. Bij een goede pensioenregeling weet u vooraf ongeveer hoeveel pensioen u straks elke maand krijgt. De hoogte van dat pensioen hangt samen met de hoogte van uw salaris en het aantal jaren dat u pensioen heeft opgebouwd. Er zijn ook pensioenregelingen waarbij de pensioenuitkering onzeker is. De hoogte van het pensioen wordt dan bepaald door de resultaten van beleggingen. Als u uw goede pensioen meeneemt naar zo’n regeling, wordt uw pensioenuitkering onzeker. Dan is waardeoverdracht niet verstandig.

Waar moet u nog meer op letten?

Het is belangrijk om te kijken of het nabestaandenpensioen goed geregeld is. Hoe hoog is de pensioenuitkering voor uw partner als u zou overlijden? Kijk ook wat er is geregeld bij arbeidsongeschiktheid. En op welk moment u met pensioen kunt. Belangrijk is ook hoe het pensioenfonds er financieel voor staat. U kunt hierover informatie vinden op de website van het pensioenfonds.

Mag waardeoverdracht altijd?

Waardeoverdracht kan alleen als beide pensioenfondsen voldoende geld in kas hebben. Als één van beide er niet goed voorstaat, wordt de waardeoverdracht uitgesteld.

Advies nodig?

Het kan lastig zijn om te bepalen of waardeoverdracht verstandig is. U kunt met uw vragen het beste terecht bij uw huidige pensioenuitvoerder. Die kan de verschillende pensioenregelingen goed met elkaar vergelijken. Als u kiest voor waardeoverdracht, moet uw huidige pensioenfonds dat regelen. Het fonds vraagt uw gegevens op bij uw oude pensioenfonds(en). Soms kunt u met vragen over waardeoverdracht of met andere pensioenvragen ook terecht bij de afdeling personeelszaken. Wilt u zelf aan de slag met het vergelijken van pensioenregelingen? Dan kunt u de pensioenvergelijker van het Nibud gebruiken. Dat is een formulier waarmee u alle plussen en minnen van beide pensioenregelingen tegen elkaar kunt afwegen. U vult op het formulier het opgebouwde ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen in. Ook vult u het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen in dat u opbouwt als u het pensioen overdraagt naar het nieuwe pensioenfonds. Uw nieuwe pensioenfonds kan u vertellen hoeveel dat is.