Veel spaargeld verhoogt eigen bijdrage voor verpleeghuis

De eigen bijdrage die mensen moeten betalen in een zorginstelling verschilt sterk. Dat komt door het bedrag aan spaargeld dat ze hebben. Het vermogen van twee jaar geleden is hiervoor het uitgangspunt.  

Wie voor het eerst in een verpleeghuis wordt opgenomen, betaalt een eigen bijdrage. De eerste vier maanden geldt een lage eigen bijdrage. Deze is in 2022 minimaal 174 euro en maximaal 913,20 euro per maand. Daarna gaat voor alleenstaanden de hoge eigen bijdrage gelden, die is maximaal 2506 euro per maand. Heeft u nog een partner thuis wonen, dan blijft u ook na vier maanden de lage eigen bijdrage betalen. Hetzelfde geldt voor alleenstaanden met een eigen huis dat te koop staat.

Vermogen telt mee

sparen, spaarpot, vermogen, spaargeld

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage aan de hand van het verzamelinkomen dat de Belastingdienst van u heeft. Het verzamelinkomen is de optelsom van inkomen uit werk en woning (box 1), inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Hiervoor kijkt het CAK twee jaar terug. De eigen bijdrage voor 2022 is dus gebaseerd op het verzamelinkomen van 2020.

Het CAK trekt van dat verzamelinkomen een paar posten af, zoals de betaalde belasting en een bedrag voor zak- en kleedgeld. Maar er is ook een bijtelling voor het spaargeld. Daarvan telt 4 procent mee als inkomen. Precies gezegd: 4 procent van de ‘grondslag sparen en beleggen’ telt mee als ‘vermogensinkomensbijtelling’. Goed om te weten: niet al uw spaargeld telt mee. Er is in 2020 een vrijstelling van 30.846 euro per persoon. Heeft u dus een vermogen dat lager is dan de vrijstelling, dan heeft dat geen invloed op de eigen bijdrage. De hoogte van de vrijstelling kan per jaar verschillen.

Bereken zelf de eigen bijdrage

Op de website van het CAK staat een handige rekenmodule, waarmee u voor verschillende jaren zowel de hoge als de lage eigen bijdrage kun berekenen. Hiervoor moet u wel de belastingaangifte bij de hand hebben. De berekening kunt u maken op www.cak.nl