Veranderingen voor uw portemonnee in 2020

Wat verandert er in 2020 voor uw inkomsten en uitgaven? En wat blijft gelijk op het gebied van zorg, wonen en belastingen? 

Eigen risico blijft gelijk

In 2020 blijft het wettelijk verplichte eigen risico 385 euro per verzekerde. Het eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. Het geldt alleen voor zorg die onder de basisverzekering valt, maar daarbij zijn er wel uitzonderingen; voor bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts betaalt u geen eigen risico.

Andere berekening eigen bijdrage

Wie langdurige zorg ontvangt, moet bijna altijd een deel van deze zorg zelf betalen: de eigen bijdrage. Deze is onder andere afhankelijk van het inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. Ook het vermogen speelt een rol, maar die telt in 2020 net als vorig jaar minder zwaar mee (van 8 naar 4 procent). Meer informatie over het berekenen van de eigen bijdrage kunt u vinden op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK)  

Dekking basispakket zorgverzekering uitgebreid 

Voortaan vergoedt het basispakket van de zorgverzekering ook:
  • 75 euro per nacht (logeervergoeding). Iemand moet dan minimaal drie aaneengesloten dagen behandeling krijgen in een ver weg gelegen ziekenhuis, zonder opname. Deze vergoeding is voor mensen die  recht hebben op zittend ziekenvervoer.
  • Een stoppen-met-rokenprogramma via de huisarts, hiervoor geldt geen eigen risico meer.
  • Zorg door de specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten.
  • Nieuwe geneesmiddelen tegen kanker en multiple sclerose (MS) en apotheekbereiding van geneesmiddelen die niet in het basispakket zitten.

Meer zorgtoeslag

De zorgtoeslag gaat in 2020 omhoog voor alle huishoudens die recht hebben op deze toeslag. De maximale zorgtoeslag voor een eenpersoonshuishouden gaat naar 1248 euro per jaar. Meerpersoonshuishoudens met een minimuminkomen krijgen maximaal 2388 euro per jaar. Om recht te hebben op zorgtoeslag mag uw inkomen niet te hoog zijn: maximaal 30.481 euro (alleenstaanden) en 38.945 euro (meerpersoonshuishouden). Ook de vermogensgrens telt mee.

Spaargeld voortaan pas belast vanaf 30.846 euro

Spaarders betalen in 2020 pas vermogensbelasting in box 3 als dit meer is dan 30.846 euro. Deze vrijstelling was in 2019 nog 30.360 euro. Boven deze vrijstelling hanteert de Belastingdienst een ingewikkelde berekening op basis van ‘fictief rendement’. Daarbij wordt meer dan voorheen rekening gehouden met de lage spaarrente.

Minder gedoe voor alleenstaande met AIO-uitkering

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) mag voortaan de alleenstaande-ouderenkorting al direct toepassen als een alleenstaande oudere een uitkering krijgt uit de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Tot nu toe moest deze groep aangifte inkomstenbelasting doen om de alleenstaande-ouderenkorting te ontvangen. Bij alleenstaanden met een AOW-uitkering mocht de SVB de alleenstaande-ouderenkorting al toepassen.

Steeds minder aftrek van hypotheekrente

Het gaat tot nu toe in kleine stapjes: de hypotheekrenteaftrek gaat weer iets omlaag. Het maximale tarief waartegen huizenbezitters hun rente mogen aftrekken, is 46 procent (2020). In 2019 was dit nog 49 procent.  Alleen woningbezitters die het hoogste tarief inkomstenbelasting betalen, hebben last van deze maatregel. In 2020 zijn dit huiseigenaren met een belastbaar jaarinkomen boven de 68.507 euro. Vanaf 2020 gaat het tarief met 3 procentpunt per jaar omlaag, totdat in 2023 het niveau van het belastingtarief van de eerste schijf is bereikt (36,93 procent).    

Verplicht sparen voor onderhoud appartement

Verenigingen van Eigenaren (VvE) moeten sinds 2018 verplicht sparen voor het onderhoud aan hun appartementencomplex. Zij moeten volgens de wet een minimaal bedrag opzijleggen in een reservefonds. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld het dak en de lift onderhouden. VvE’s maken een meerjaren-onderhoudsplan (mjop) en aan de hand daarvan wordt het benodigde bedrag vastgesteld. Zonder zo’n mjop zouden ze minimaal een half procent van de herbouwwaarde van het appartementencomplex opzij moeten leggen. VvE’s die zich niet aan de wet houden, krijgen geen boete of andere sanctie opgelegd. De wet is vooral bedoeld om besturen van VvE’s te helpen om eigenaren te stimuleren  hun bijdrage over te maken. Als 80 procent van de eigenaren stemt voor afwijken van de wet, mag een VvE-bestuur beslissen om niet te storten in een reservefonds. Ook mag van de hoofdregel worden afgeweken als een bank aan de VvE de garantie heeft gegeven dat zij de kosten voor onderhoud voorschiet als eigenaren deze niet kunnen betalen.

Niet meer lenen dan woningwaarde

Wie een hypotheek wil afsluiten om een eigen woning te kopen, mag ook in 2020 niet meer dan 100 procent van de woningwaarde (na een eventuele verbouwing) lenen. Eventuele bijkomende kosten – bijvoorbeeld voor de overdrachtsbelasting en financiering – moet de huizenkoper volledig uit eigen zak betalen. 

Tweeverdieners kunnen iets meer lenen

Twee partners die samen een huis kopen, mogen in 2020 een groter deel van het inkomen laten meetellen voor de hypotheekaanvraag. Het inkomen van één van beiden telt sowieso volledig mee. Het inkomen van de ander telt in 2020 voor 80 procent mee. Omdat er rekening gehouden wordt met de loonstijging kunnen tweeverdieners toch een hoger hypotheekbedrag krijgen.

Nationale Hypotheek Garantie gaat omhoog

De aankoopprijs waarvoor huizenkopers een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie kunnen krijgen, gaat omhoog. Deze kostengrens wordt gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs en bedraagt (in 2020) 310.000 euro. In 2019 lag deze grens op 290.000 euro. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen ligt de kostengrens in 2020 nog hoger: 328.600 euro.