Veranderingen voor uw portemonnee in 2021

Wat verandert er in 2021 voor uw inkomsten en uitgaven? En wat blijft gelijk op het gebied van zorg, wonen en belastingen?

Zorgverzekering

De premie voor het basispakket van de zorgverzekering gaat gemiddeld met bijna 60 euro per jaar omhoog. Het basispakket van de zorgverzekering is uitgebreid met extra dekkingen.
 • Herstelzorg corona
  Als u ernstig ziek bent geweest door het coronavirus, kunt u in bepaalde gevallen herstelzorg vergoed krijgen, zoals fysiotherapie, ergotherapie of dieetadvies. De huisarts of medisch specialist kan beoordelen of u voor herstelzorg in aanmerking komt. Een voorwaarde hierbij is wel dat u meewerkt aan een onderzoek naar het effect van de behandelingen.
 • Vervoer van en naar een dagbehandeling
  Meer mensen krijgen in 2021 een vergoeding voor vervoer naar een dagbehandeling. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met bepaalde hersenaandoeningen, een verstandelijke beperking of aangeboren hersenletsel. Vraag aan uw zorgverzekeraar of u hiervoor in aanmerking komt.
 • Fysiotherapie bij COPD
  Patiënten met COPD die het afgelopen jaar een longaanval hebben gehad zonder ziekenhuisopname én veel last hebben van hun ziekte, kunnen meer fysiotherapie vergoed krijgen.
 • Medicijnen toegevoegd
  Er is een aantal nieuwe medicijnen tegen verschillende soorten kanker toegevoegd aan het basispakket.
Bovendien stijgt de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw van 5,45% naar 5,75%.

Het wettelijk eigen risico blijft gelijk

Het wettelijk verplichte eigen risico blijft 385 euro per verzekerde. Dat is het bedrag dat u zelf moet betalen voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. Een bezoek aan de huisarts valt niet onder uw eigen risico. Als u wilt kunt u het eigen risico met 500 euro verhogen tot 885 euro. U krijgt in ruil hiervoor een korting op de premie.

Meer zorgtoeslag

De zorgtoeslag gaat in 2021 omhoog. De maximale zorgtoeslag voor een alleenstaande gaat naar maximaal 107 euro per maand. Echtparen met een minimuminkomen krijgen maximaal 208 euro per maand. U heeft recht op zorgtoeslag als uw inkomen niet te hoog is: Voor alleenstaanden mag het inkomen in 2020 maximaal 31.138 euro zijn en voor echtparen 39.979 euro voor partners. Ook het vermogen telt mee. Dat mag voor alleenstaanden maximaal 118.479 euro zijn (was 116.613 euro) en voor echtparen maximaal 149.819 euro (was 147.459).
Zorgtoeslag is een voorschot. Als uw inkomen of leefsituatie verandert, kan het zijn dat u zorgtoeslag moet terugbetalen.

Huurtoeslag

De maximale huur waarbij u huurtoeslag kunt krijgen was 737,14 euro en wordt 752,33 euro in 2021. De inkomensgrens waarbij geen recht meer bestaat op huurtoeslag hangt af van uw leeftijd, gezinssamenstelling en de hoogte van de huur. Met een vermogen van 31.340 euro heeft u als alleenstaande in 2021 geen recht meer op huurtoeslag (was 30.846 euro). Partners mogen een vermogen hebben van maximaal 62.680 euro (was 61.692 euro).

Eigen bijdrage Wmo

De vaste eigen bijdrage voor hulp van de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) blijft gelijk. Het tarief blijft 19 euro per maand per huishouden. Als u een partner heeft en één van u beiden krijgt nog geen AOW, dan hoeft u de eigen bijdrage niet te betalen.

Heffingskortingen omhoog

Heffingskortingen gaan af van de belasting die u moet betalen. In 2021 gaan verschillende heffingskortingen omhoog. U betaalt daardoor minder belasting. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de nieuwe bedragen.

Hogere vrijstelling voor spaargeld

Vanaf 2021 mag u per persoon 50.000 euro spaargeld en ander vermogen hebben zonder dat u er belasting over hoeft te betalen. Dat was in 2020 nog 30.846 euro. De belastingtarieven die u moet betalen als uw spaargeld boven de vrijstelling uitkomt, gaan omhoog. 

Minder aftrek van hypotheekrente

In 2021 is het maximale tarief waartegen huizenbezitters hun rente mogen aftrekken, 43 procent. In 2020 was dit nog 46 procent.  Alleen woningbezitters die het hoogste tarief inkomstenbelasting betalen, merken de gevolgen van deze maatregel. In 2021 zijn dit huiseigenaren met een belastbaar jaarinkomen boven de 68.507 euro. Ook giften, alimentatie en restschuld kunt u in 2021 maximaal tegen 43 procent aftrekken.

Lager eigenwoningforfait

Voor woningen met een woz-waarde tussen de 75.000 en 1.090.000 euro,  gaat het eigenwoningforfait omlaag naar 0,5 procent (was 0,6 procent). Dat betekent dat u 0,5 procent van de waarde van uw woning bij uw inkomen moet tellen.

Belasting over afgelost huis

Heeft u uw eigen woning (bijna) helemaal afgelost? Dat mag u in 2021 nog 90 procent van de bijtelling van het eigenwoningforfait aftrekken. Vóór 2019 mochten huiseigenaren nog het hele eigenwoningforfait aftrekken. De komende 30 jaar wordt dit verder afgebouwd tot nul procent.

Woz-waarde omhoog

De gemiddelde woz-waarde gaat naar verwachting omhoog met 6 tot 8 procent. Met de woz-waarde stijgt ook het eigenwoningforfait en de onroerendezaakbelasting. Een aantal andere woonheffingen zijn van de woz-waarde afgeleid, zoals afvalstoffenheffing, rioolbelasting en de watersysteemheffing van het waterschap. Ook deze zullen dus omhoog gaan.

Overdrachtsbelasting bij huisaankoop

Koopt u een huis voor eigen gebruik, dan blijft de overdrachtsbelasting 2 procent. Een uitzondering hierop geldt voor kopers tussen de 18 en 35 jaar. Zij hoeven geen overdrachtsbelasting te betalen bij woningen tot 400.000 euro.
Koopt u een huis als belegging, dan moet u voortaan 8 in plaats van 6 procent overdrachtsbelasting betalen. Dat geldt ook voor ouders die een huis kopen voor een kind.

Spitskorting in de trein verdwijnt

Met een Voordeelurenabonnement kunt u voortaan niet meer met korting reizen in de middagspits. Alleen in de daluren (doordeweeks tussen 9.00 en 16.00 uur en tussen 18.30 en 6.30 uur) krijgt u nog 40 procent korting. Op zaterdag, zondag en op feestdagen kunt u de hele dag met korting reizen. De volgende extra kortingsdagen vervallen: vrijdag na Hemelvaart, de maanden juli en augustus en de dagen tussen Kerst en Oud & Nieuw. Ook de Keuzedagen zijn alleen nog te gebruiken in de daluren.

Subsidies voor energiebesparing samengevoegd

In 2021 kunt u geld voor isolatiemaatregelen aanvragen via de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). In 2020 was er nog een aparte subsidieregeling voor isolatie, de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). Beide regelingen voor energiebesparende subsidies worden in 2021 samengevoegd. Het totale budget wordt daardoor lager.