Veranderingen voor uw portemonnee in 2022

Wat verandert er in 2022 voor uw inkomsten en uitgaven? En wat blijft gelijk op het gebied van wonen, belastingen en zorg? We zetten de belangrijkste punten op een rij.

Hogere inkomensgrenzen sociale huurwoning 

Vanaf 1 januari 2022 kunt u met een wat hoger inkomen toch voldoen aan de eisen voor een sociale huurwoning, als u samen met een partner of een gezin een huis zoekt. Als uw inkomen onder de 44.196 euro per jaar blijft, mag u een sociale huurwoning huren. In 2021 kon dat alleen als u niet meer verdiende dan 40.024 euro. Als u geen partner heeft en een sociale huurwoning wilt huren, dan blijft de inkomensgrens 40.024 euro. In 2022 moeten woningcorporaties minimaal 85 procent van hun sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens uit de laagste inkomensgroepen. Dat was 80 procent. Hierdoor komen er meer woningen beschikbaar voor de lagere inkomens en minder sociale huurwoningen voor de wat hogere inkomens. 

Huurverhoging mag weer

U kunt in 2022 geen huurverlaging meer aanvragen. Ook blijven de huren niet langer bevroren. Vanaf 1 juli 2022 mag uw huur weer worden verhoogd. Er geldt hiervoor wel een nieuw systeem. Heeft u een zelfstandige huurwoning met een huur onder de 300 euro? Dan mag de huurprijs vanaf 1 juli 2022 maximaal 25 euro per maand hoger worden. Het maakt hierbij niet uit wat uw inkomen is.  Betaalt u een hogere huur? Dan is de maximale huurstijging wel afhankelijk van uw inkomen.

Soepelere regels voor huurtoeslag

U krijgt alleen huurtoeslag als uw huur niet te hoog is en als uw inkomen en vermogen niet te hoog zijn. Maar wat gebeurt er als uw huur, uw inkomen of uw vermogen verandert? Daarvoor gelden de volgende regels.

  • Als uw huur stijgt tot boven de grens van de huurtoeslag, houdt u recht op huurtoeslag. 
  • Als uw inkomen of vermogen stijgt tot boven de grens voor de huurtoeslag, verliest u in principe het recht op huurtoeslag. Maar als uw inkomen of vermogen weer daalt, kunt u de huurtoeslag weer aanvragen. 
  • Als uw inkomen of vermogen stijgt tot boven de grens voor de huurtoeslag én uw huur stijgt tot boven de huurtoeslaggrens, verliest u uw recht op huurtoeslag. Maar vanaf 2022 kunt u dit recht weer terugkrijgen als uw inkomen en vermogen weer dalen tot onder de grens voor de huurtoeslag. Tot 2022 was dat niet zo.

Minder hypotheekrenteaftrek hoogste inkomens

Trekt u hypotheekrente af en heeft u een inkomen boven de 69.398 euro? Dan kunt u in 2022 uw rente en andere aftrekbare kosten in verband met uw eigen woning nog tegen maximaal 40 procent aftrekken. In 2021 was dat nog 43 procent. De Belastingdienst berekent automatisch de juiste hypotheekrenteaftrek.

Subsidie voor isolatie blijft

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) blijft bestaan. In 2022 is hiervoor 130 miljoen euro beschikbaar. U kunt als huiseigenaar een bijdrage uit deze pot krijgen als u twee of meer isolatiemaatregelen heeft laten uitvoeren, of een warmtepomp of zonneboiler heeft laten installeren. Zie voor meer informatie de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

AOW-leeftijd omhoog

De AOW-leeftijd wordt 66 jaar en 7 maanden. In 2021 was dat nog 66 jaar en 4 maanden. De AOW-bedragen worden twee keer per jaar aangepast.

Meer belasting op gas, minder op stroom

De energiebelasting gaat in 2022 omlaag. Afhankelijk van uw gas- en stroomverbruik betaalt u hierdoor gemiddeld 400 euro minder belasting dan in 2021. Ook krijgt u meer energiebelasting terug. U ontvangt 825 euro in plaats van 560. Dat betekent een belastingvoordeel van 265 euro voor iedereen. Hierbij maakt het niet uit hoeveel u verbruikt.  Let op, dit gaat alleen over de energiebelasting. U betaalt daarnaast de marktprijs voor energie. Uw energierekening kan daardoor veel heel hoger worden. In de meeste gevallen maken de belastingmaatregelen de hogere kosten maar gedeeltelijk goed. Het blijft dus een goed idee om te besparen op uw energiekosten.

Hogere vrijstelling voor spaargeld

In 2022 mag u 50.650 euro aan spaargeld hebben zonder dat u daar belasting over hoeft te betalen. Voor een echtpaar is dat het dubbele bedrag, dus 101.300 euro. In 2021 was de vrijstelling 50.000 euro per persoon. 

De belastingtarieven gaan komend jaar een klein beetje omlaag.

Tarieven belasting op vermogen in 2022

0,00 % tot 50.650 euro
0,56 %  tussen de 50.650 en 101.300 euro
1,35 % tussen de 101.300 en 1.013.000 euro 
1,71 % boven de 1.013.000 euro 

Zorgpremie stijgt

De premie voor het basispakket van de zorgverzekering wordt gemiddeld bijna 4 euro per maand duurder en gaat gemiddeld ongeveer 128 euro per maand kosten. Daarnaast betaalt u een bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen. Die betaalt u via uw loon, pensioen of rechtstreeks aan de Belastingdienst. Die bijdrage gaat voor iedereen omlaag. Als u werkt of een uitkering krijgt gaat u 6,7 procent betalen (was 7 procent). Als u gepensioneerd bent of ondernemer gaat u 5,45 procent betalen (was 5,75 procent).

Zorgtoeslag omhoog

Voor lagere inkomens gaat de zorgtoeslag met 1 tot 5 euro per maand omhoog. Voor hogere inkomens gaat de zorgtoeslag omlaag. Dat heeft het Nibud berekend. De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden gaat met 36 euro per jaar omhoog naar 1323 euro. Voor een partners stijgt het maximale bedrag met 40 euro per jaar naar 2527 euro. 

Vaste eigen bijdrage blijft gelijk

De vaste eigen bijdrage voor hulp van de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) blijft gelijk. Het tarief blijft 19 euro per maand per huishouden. Als u samen met een partner of een gezin woont en geen van u AOW ontvangt, hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.