Veranderingen voor uw portemonnee in 2024

Wat verandert er in 2024 voor uw inkomsten en uitgaven? En wat blijft gelijk op het gebied van wonen, belastingen en zorg? We zetten de belangrijkste punten op een rij.

Inkomen

Loon, AOW, pensioen

Het minimumloon stijgt met 3,75 procent. Het wettelijk minimumloon in 2024 is 13,27 euro per uur (bruto). Het minimumloon per maand hangt af van het aantal gewerkte uren.

De AOW hangt af van het minimumloon. Omdat het bruto minimumloon stijgt, gaat ook de AOW omhoog.

De lonen gaan gemiddeld met 5,6 procent omhoog. Dat verwacht het Centraal Planbureau. De verwachte inflatie is 3,8 procent. Daardoor krijgen werknemers meer te besteden. Hun koopkracht neemt toe met 1,8 procent.

Een aantal grote pensioenfondsen verhoogt de pensioenen volgend jaar. Dit zijn een paar belangrijke pensioenfondsen en de verhogingen die zij doorvoeren.

Naam pensioenfonds                                               Geplande verhoging

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)           3 procent

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFWZ)               4,8 procent

Metaal en Techniek (PMT)                                      3,3 procent

Pensioenfonds Metalektro (PME)                          3,26 procent

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd stijgt op 1 januari naar 67 jaar (was 66 jaar en 10 maanden). Daarna blijft de AOW-leeftijd tot en met 2027 gelijk. In 2028 stijgt de AOW-leeftijd naar 67 jaar en 3 maanden en dat blijft zo in 2029.

De AOW-leeftijd is bekend voor iedereen die voor 1 oktober 1962 is geboren. Voor mensen die na 30 september 1962 zijn geboren is de AOW-leeftijd nog niet bekend.

Surinaamse ouderen

Surinaamse Nederlanders die voor de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 naar Nederland zijn gekomen, krijgen eenmalig 5000 euro. Deze ouderen ontvangen minder AOW, omdat zij over hun jaren in Suriname geen AOW hebben opgebouwd.

Wonen

Eigenwoningforfait

Huiseigenaren met een kleine of geen eigenwoningschuld gaan meer belasting betalen. Dat komt omdat hun belastingvoordeel sinds 2019 stap voor stap wordt afgebouwd. Dit belastingvoordeel heet de Hillen-aftrek en daalt in 2024 naar 80,01 procent (was 83,34 procent).

Jubelton

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, ook wel 'jubelton' genoemd, wordt vanaf 1 januari 2024 afgeschaft. In 2023 was het bedrag al verlaagd van 106.671 euro naar 28.947 euro.

Overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting blijft gelijk. Voor woningen waar de koper zelf langere tijd gaat wonen is het tarief 2 procent. Starters tussen de 18 en 35 jaar betalen geen overdrachtsbelasting voor een huis onder de 510.000 euro. Voor alle andere onroerende zaken is de overdrachtsbelasting 10,4 procent. Dat tarief geldt bijvoorbeeld voor een huis dat u koopt om te gaan verhuren.

Hypotheekgarantie

De grens van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) gaat omhoog naar 435.000 euro. Als het aankoopbedrag van uw huis hoger is, kunt u geen NHG krijgen. Neemt u ook energiebesparende maatregelen, dan is de NHG-grens 6 procent hoger. De garantie kost 0,6 procent over het hypotheekbedrag.

Huurtoeslag

Voor de meeste huurders met huurtoeslag gaat de huurtoeslag met 34,67 per maand omhoog.

Zorg

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag wordt lager en daalt met maximaal 32 euro. Dat komt omdat de extra verhoging van de zorgtoeslag uit 2023 vervalt in 2024. De maximale zorgtoeslag voor een alleenstaande wordt 123 euro per maand en voor mensen die samen zijn 236 euro per maand.

Eigen risico

Het eigen risico in de basisverzekering blijft 385 euro. De eigen bijdrage voor geneesmiddelen blijft maximaal 250 euro.

Vallen voorkomen komt in basispakket

Ouderen kunnen hulp krijgen om vallen te voorkomen. Voor ouderen die veel risico lopen op vallen en die ook andere gezondheidsproblemen hebben komt deze hulp in het basispakket van de zorgverzekering.

Wmo

De eigen bijdrage voor hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat omhoog naar 20,60 euro per maand (was 19 euro).

Duurzame energie

Elektrische auto

Vanaf 10 januari 2024 kunt u 2950 euro subsidie aanvragen voor een elektrische auto. Deze subsidie heet Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP).

Isolatie

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) blijft bestaan in 2024. Er is 591,3 miljoen euro subsidie beschikbaar voor isolatie, warmtepompen en zonneboilers.

Prijsplafond

Het prijsplafond voor energie verdwijnt. U gaat voor gas en stroom de prijs betalen die in het energiecontact staat.

Lenen

De maximale rente voor een lening gaat in omhoog naar 15 procent (was 14 procent). Geld lenen, rood staan en kopen op afbetaling kan daardoor duurder worden.