Wat betekent een mantelzorgwoning voor uw AOW of andere uitkering?

Als u regelmatig voor iemand zorgt, kan een mantelzorgwoning erg fijn zijn. Met zo’n extra woning bij uw huis, bent u altijd bij elkaar in de buurt. Maar let op, soms heeft bij elkaar wonen gevolgen voor de AOW.

De hoogte van de AOW is afhankelijk van uw woonsituatie. Als u alleen woont, krijgt u een hogere AOW dan als u samenwoont. Want als u samenwoont kunt u allerlei kosten delen. Zo zal de energierekening lager zijn dan die van twee aparte huishoudens.

Als u of de bewoner van de mantelzorgwoning AOW krijgt, is het goed om na te gaan of het wonen in de mantelzorgwoning financiële gevolgen heeft. Daarbij zijn de volgende zaken belangrijk.

  • Wat is uw relatie met de persoon voor wie u zorgt?
  • Is de mantelzorgwoning een zelfstandige woning of niet?

Zorgt u voor uw vader of moeder?

Neemt u uw vader of moeder in huis, of gaat uw vader of moeder in een mantelzorgwoning wonen bij u in de tuin? Dan heeft dat geen gevolgen voor de AOW. Dat komt omdat er een uitzondering geldt voor het samenwonen van ouders en kinderen. Een alleenstaande ouder mag dus samenwonen met zijn of haar kind en toch de alleenstaanden-AOW houden. Als de zoon of dochter ook de AOW-leeftijd heeft en alleenstaand is, krijgt hij of zij ook een alleenstaanden-AOW.

Zorgt u voor iemand anders?

Zorgt u voor iemand anders dan uw ouder, bijvoorbeeld voor een tante, oom of grootouder? Dan kan dat wel gevolgen hebben voor uw AOW. Neemt u de persoon voor wie u zorgt in huis, of trekt u bij hem of haar in, dan geldt dat als samenwonen. De hogere AOW voor alleenstaanden wordt dan omgezet in de lagere AOW voor samenwonenden. Ontvangt u allebei AOW, dan levert u allebei in.

Gaat de persoon voor wie u zorgt in een mantelzorgwoning wonen, dan is het belangrijk om te weten of de mantelzorgwoning een zelfstandige woning is. Is de woning niet zelfstandig en heeft deze geen eigen huisnummer? Dan worden de bewoner van de mantelzorgwoning en de bewoner van de hoofdwoning gezien als samenwoners.

Is de mantelzorgwoning een zelfstandige woning?

Als de mantelzorgwoning een eigen huisnummer heeft, ziet de Sociale Verzekeringsbank (SVB) u niet als samenwonend. Als u allebei alleen in uw eigen woning woont, kunt u beiden de alleenstaanden-AOW krijgen. Als er twee mensen in de mantelzorgwoning gaan wonen, worden zij wel gezien als samenwonend. Zij krijgen dan allebei de gehuwden-AOW. Dit heeft geen gevolgen voor de bewoner van de hoofdwoning.

Het is niet altijd meteen duidelijk of een mantelzorgwoning een zelfstandige woning is. De gemeente bepaalt of een mantelzorgwoning een eigen huisnummer krijgt.

Gevolgen uitrekenen

Op de website van de SVB kunt u controleren op hoeveel AOW u recht heeft. U moet hiervoor een aantal vragen beantwoorden. U kunt hierbij eerst de gegevens van uw huidige situatie en daarna de gegevens van uw nieuwe situatie invullen. Zo ziet u direct wat de gevolgen van het samenwonen zijn voor uw AOW uitkering.

Andere uitkeringen en toeslagen

Voor andere uitkeringen en toeslagen gelden aparte regels als u samen in een huis woont. Krijgt u bijvoorbeeld een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)? Of een uitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw)? Voor deze uitkeringen gelden strengere regels. Deze uitkeringen gaan wel omlaag als een ouder samenwoont met een kind. Een bijstandsuitkering kan zelfs helemaal vervallen als u in een mantelzorgwoning gaat wonen of als er iemand bij u komt wonen, ook als dat in een mantelzorgwoning is. Samenwonen kan ook gevolgen hebben voor de zorgtoeslag en de huurtoeslag.