Wat gaat zorg mij straks kosten?

Wie in een verpleeg- of verzorgingshuis terechtkomt, moet een eigen bijdrage betalen. De hoogte van deze bijdrage, hangt onder meer af van uw inkomen.

Als u niet langer zelfstandig kunt wonen en naar een verpleeghuis gaat, moet u daarvoor betalen. Dit kan oplopen tot maximaal 2506 euro per maand (2022). Het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt hoeveel u gaat betalen in de vorm van een eigen bijdrage. U ontvangt van hen ook de rekening.

Om te bepalen wat u zelf moet bijdragen aan de zorgkosten, kijkt het CAK naar uw inkomen en uw spaartegoed.  Het CAK krijgt hiervoor gegevens aangeleverd van de Belastingdienst. Daarbij gaat het CAK uit van de gegevens van twee jaar geleden: in 2022 dus 2020. Mocht uw inkomen in die twee jaar sterk gedaald zijn, dan kunt u het CAK vragen daar rekening mee te houden om zo de eigen bijdrage naar beneden bij te stellen.

Hoe hoog is de eigen bijdrage?

In eerste instantie betaalt iedereen die naar een verpleeg- of verzorgingshuis gaat de lage eigen bijdrage. Die verschilt van 174 euro tot 913,20 euro per maand (2022), afhankelijk van het inkomen en vermogen. Op de website van het CAK kunt u een proefberekening maken.

Na een verblijf van vier maanden moeten veel alleenstaanden de hoge eigen bijdrage betalen. Die is ook inkomensafhankelijk, maximaal 2506 euro per maand (2022).  Heeft u een nog thuiswonende partner? Dan krijgt u die verhoging niet. Zo wil de overheid huishoudens ontzien, die naast de eigen bijdrage ook nog huur of een hypotheek moeten betalen.

Bent u alleenstaand en woont u in een verpleeghuis, maar heeft u uw vroegere huis nog niet verkocht?  Dan telt de (WOZ-)waarde niet mee als vermogen voor de berekening van de eigen bijdrage. Na verkoop duurt het nog twee jaar voor de opbrengst van de woning doorwerkt in de bijdrage.

Als u samen met uw partner in een verpleegtehuis woont, betekent dat niet dat u tweemaal de eigen bijdrage moet betalen.

Spaargeld

De berekening van de eigen bijdrage gebeurt door het CAK, maar veel mensen willen al eerder weten waar ze aan toe zijn. Er bestaat overigens wel een vrijgesteld spaarbedrag van 30.846 euro per persoon. (In 2022 wordt gerekend met het vermogen in 2020, dus ook met de vermogensvrijstelling die gold in dat jaar.) Op de website van het CAK, vindt u een rekenhulp, waarmee u eenvoudig een schatting van de eigen bijdrage maakt.

Ook voor andere vormen van langdurige zorg, zoals zware hulp aan huis, betaalt u een eigen bijdrage. Deze kan per gemeente verschillen.

Minder vermogen = minder bijdrage?

Er zijn mogelijkheden het eigen vermogen te verlagen door belastingvrije schenkingen. Dit jaar mag dat zelfs tot een bedrag van 106.671 euro aan personen tussen de 18 en 40 jaar. De ontvanger moet het geld dan wel aantoonbaar gebruiken voor aankoop of verbetering van het eigen huis. Extra hypotheek aflossen mag ook.

Meer AOW

Als bij stellen een van de twee partners in een verzorgingshuis woont, bestaat de mogelijkheid om meer AOW te krijgen. Ieder kan dan een AOW voor alleenstaanden krijgen. 

Samen is de AOW voor alleenstaanden aanzienlijk hoger dan die voor een echtpaar.  De AOW voor een alleenstaande bedraagt 1316,77 euro bruto per maand. Voor een samenwonende partner is die 901,07 euro bruto (in 2022). U vraagt dit aan via de Sociale Verzekeringsbank. 

Maar let op: dit is niet voor iedereen gunstig. Door de hogere AOW te kiezen kan het zo zijn dat u een hogere eigen bijdrage moeten betalen voor het verzorgingshuis. Bovendien kunt u huur- en zorgtoeslag mislopen.

Bereken dus eerst goed wat de gevolgen zijn van een hogere AOW voordat u deze aanvraagt.