Wat is een volmacht?

Met een volmacht geeft u iemand anders toestemming om uit uw naam geldzaken te regelen en besluiten te nemen die u zelf door bijvoorbeeld ziekte niet meer kunt doen. Er zijn verschillende varianten.

Bancaire volmacht

Met een bancaire volmacht geeft u iemand toestemming om namens u rekeningen te betalen en geld op te nemen. Die persoon heet de gevolmachtigde. Als u wilt kunt u ook regelen dat de gevolmachtigde uw bankzaken kan inzien. Dan kan hij of zij alle bij- en afschrijvingen op uw bankrekening zien en het saldo van uw bank- en spaarrekeningen. Een bancaire volmacht kunt u gratis regelen bij uw eigen bank. Nadat u uw handtekening heeft gezet, is de volmacht direct geldig.

Algemene volmacht

In een algemene volmacht kunt u vastleggen dat iemand anders al uw bankzaken en alle andere financiële zaken mag regelen. De gevolmachtigde persoon heeft toegang tot al uw bankrekeningen, inclusief spaarrekeningen. De gevolmachtigde mag bijvoorbeeld uw huis en uw auto verkopen, aandelen kopen of verkopen en geld geven aan uw kleinkinderen of aan goede doelen. Het is dus belangrijk dat u het volste vertrouwen heeft in de persoon of personen aan wie u een algemene volmacht geeft.

Bijzondere volmacht

Een bijzondere volmacht geldt alleen voor een bepaald doel of een specifieke handeling. Met een bijzondere volmacht geeft u iemand dus toestemming iets specifieks te doen, bijvoorbeeld uw huis verkopen als u blijvend wordt opgenomen in een verpleeghuis.

Zo regelt u een volmacht

Het is verstandig om een algemene volmacht vast te leggen bij een notaris. De notaris controleert of u niet onder druk gezet wordt bij het ondertekenen van de volmacht. Zo kan daar later geen onduidelijkheid over ontstaan, bijvoorbeeld als er onenigheid is tussen uw kinderen.  Hoeveel u betaalt voor een notariële volmacht hangt er vanaf hoe ingewikkeld en uitgebreid het document is. Ook verschillen de tarieven per notaris.

Levenstestament

Een levenstestament is uitgebreider dan een algemene volmacht. In een levenstestament kunt u vastleggen wie namens u mag optreden en beslissen als u dat zelf niet meer kunt. Bij een levenstestament gaat het niet alleen om financiële zaken. U kunt iemand aanwijzen die mag beslissen wat er gebeurt met uw huis en uw spullen als u in een verpleeghuis gaat wonen. U kunt ook iemand aanwijzen die namens u met artsen bespreekt welke medische behandelingen u wel of niet wilt ondergaan. Een levenstestament is alleen geldig als het is opgesteld door een notaris en kost rond de 500 euro.

Geldig zolang u leeft

Volmachten en levenstestamenten zijn geldig totdat u overlijdt. U kunt in de volmacht ook regelen dat de volmacht eerder eindigt. Als u bijvoorbeeld van tevoren weet dat u langdurig opgenomen wordt in een ziekenhuis, kunt u ook alleen voor deze periode in een volmacht afgeven of levenstestament afsluiten.

Wanneer maakt u een volmacht?

Het is verstandig om een volmacht of een levenstestament te maken als u denkt dat u binnenkort uw financiën en andere zaken niet meer zelf kunt regelen. Bijvoorbeeld omdat u ernstig ziek bent, een zware operatie moet ondergaan of als u de diagnose dementie heeft gekregen. Maar u hoeft daar niet op te wachten. Een volmacht of levenstestament opstellen kan op elke leeftijd. Welk moment u kiest, is een persoonlijke keuze.

Geen volmacht?

Als u geen gevolmachtigde heeft aangewezen in een volmacht of een levenstestament en u kunt uw eigen zaken niet meer regelen, dan stelt de rechter een mentor, bewindvoerder of curator aan. Op deze benoeming heeft u zelf geen invloed.

Aan wie geeft u een volmacht?

Een volmacht kunt u het beste geven aan iemand in wie u vertrouwen heeft. Iemand waarvan u weet dat hij of zij de beslissingen neem, zoals u ze zelf ook zou nemen. Dat kan uw partner zijn, uw zoon of dochter maar ook uw zwager, uw accountant, uw beste vriendin of wie u maar wilt. Ook kunt u in een volmacht opnemen dat iemand anders meekijkt, dat de gevolmachtigde verantwoording aflegt aan anderen, of dat de gevolmachtigde bij beslissingen over geldbedragen boven een bepaalde grens anderen moet raadplegen. Soms benoemen mensen in een levenstestament twee personen, één voor de geldzaken en één voor de medische zaken.

Bespreek het

Iemand een volmacht geven is een grote beslissing. Maar besluiten om gevolmachtigde te worden is een net zo grote beslissing. Bespreek uw wensen met degene die u in gedachten heeft en gun hem of haar bedenktijd. Wilt u één van uw kinderen een volmacht geven? Bespreek dit dan ook met de andere kinderen, zodat het voor hen duidelijk is waarom u deze keuze maakt.