Wat is mijn AOW-leeftijd?

De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog. Wilt u weten wanneer u recht heeft op AOW? Een overzicht.

De overheid heeft de leeftijd waarop mensen recht hebben op hun eerste AOW-uitkering stapsgewijs verhoogd. In 2023 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden naar 66 jaar en 10 maanden en komt in 2024 uit op 67 jaar.

Wanneer AOW?

Voor een bepaalde groep mensen staat de AOW-leeftijd vast. Zij kunnen nu al zien wanneer ze AOW-gerechtigd raken. De verschillende AOW-leeftijden voor mensen die geboren zijn tussen die data, staan in het volgende overzicht:

Jaar AOW-leeftijd voor personen geboren
2022 66 jaar en 7 maanden na 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956
2023 66 jaar en 10 maanden na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957
2024 67 jaar na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958
2025 67 jaar Na 31 december 1957 en voor 1 januari 1959
2026 67 jaar Na 31 december 1958 en voor 1 januari 1960
2027 67 jaar  Na 31 december 1959 en voor 1 januari 1961
2028 67 jaar en 3 maanden Na 31 december 1960 en voor 1 oktober 1961

De exacte AOW-datum berekent u hier.

Als u op of na 1 oktober 1961 geboren bent, wordt later pas bekend wanneer u precies AOW krijgt. Iedereen krijgt tot vijf jaar voor de start van de AOW te horen wanneer deze ingaat. Vanaf 2025 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.