Wat kost opname in het verpleeghuis?

Als het thuis echt niet meer gaat, is opname in een verpleeghuis soms nog de enige mogelijkheid. Dat heeft grote gevolgen, ook financieel. Veel mensen vinden de eigen bijdrage erg hoog, want deze kan oplopen tot meer dan tweeduizend euro per maand. Door op tijd maatregelen te nemen, kunt u deze eigen bijdrage beperken.

Zo lang mogelijk thuis wonen heeft tegenwoordig de voorkeur. Maar als er sprake is van dementie of een ernstige lichamelijke aandoening is opname in een verpleeghuis nog steeds mogelijk. U heeft daarvoor een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Proefberekening

De kosten voor opname in een verpleeghuis worden gedeeltelijk vergoed. U betaalt daarnaast zelf een eigen bijdrage. Hoe hoger uw inkomen en uw vermogen, hoe hoger uw eigen bijdrage. Dit kan dus een flinke aanslag op uw inkomen en spaargeld betekenen. Op de website van het CAK kunt u een proefberekening maken. Het CAK maakt onderscheid tussen een lage en een hoge eigen bijdrage.

Lage eigen bijdrage

De eerste vier maanden van de opname betaalt u altijd de lage bijdrage. De lage eigen bijdrage bedraagt minimaal 184 euro per maand en kan oplopen tot 966 euro per maand (2023). Als u een partner heeft die nog thuis woont, blijft u ook na vier maanden de lage eigen bijdrage betalen. Anders moet u na vier maanden de hoge eigen bijdrage betalen.

Hoge eigen bijdrage

De meeste bewoners van een verpleeghuis betalen na vier maanden de hoge eigen bijdrage. Die kan oplopen tot maar liefst 2652 euro (2023). De hoogte van de eigen bijdrage is onder meer afhankelijk van het inkomen en het vermogen en wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Op hun website vindt u een handige rekenhulp.

Wat telt mee?

Om de eigen bijdrage te beperken, kunt u proberen uw vermogen te verkleinen. Onder vermogen valt alles wat de belastingdienst in box 3 indeelt. Dat is dus spaargeld, beleggingen en een eventueel tweede huis, verminderd met eventuele schulden. Een eigen huis waarin u woont telt niet mee, want deze woning valt in box 1. Maar als u het huis verkoopt, telt de opbrengst weer wel mee. Ook als u het huis leeg zou laten staan na verhuizing naar een verpleeghuis, gaat de waarde ervan na twee jaar meetellen.

Let op!

Het vermogen verkleinen heeft niet direct effect. Voor de berekening van de eigen bijdrage gaat het CAK namelijk uit van het vermogen en het inkomen van twee jaar geleden. In 2023 zijn dat dus de gegevens uit de belastingaangifte over 2021. Maatregelen die u in 2023 neemt, hebben pas effect voor de eigen bijdrage van 2025.

Zo verkleint u het vermogen

  • Schenken. U kunt schenken aan wie u wilt, bijvoorbeeld aan kinderen, kleinkinderen en/of goede doelen. Hierbij kunt u handig gebruikmaken van de belastingvrije bedragen die hiervoor gelden. U hoeft het geld niet echt weg te geven. U kunt ook schenken op papier. Raadpleeg hiervoor een financieel adviseur of notaris.
  • Uitgeven. Heeft u geen behoefte aan extra spullen, een nieuwe auto of een boot?
  • Duurzame investeringen zoals het energiezuinig maken van de woning
  • Groen beleggen. Gewoon beleggen helpt niet, want de waarde van aandelen telt ook mee als vermogen. Maar voor groen beleggen geldt een vrijstelling van 65.072 euro (2023). Deze vrijstelling geldt voor een select aantal groene fondsen. U kunt ze vinden op de website van de Belastingdienst.
  • Reserveer (extra) geld voor uw uitvaart. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat u het geld stort in een fonds dat speciaal bedoeld is voor uw uitvaartverzekering of een andere overlijdensrisicoverzekering. Alleen dan is een bedrag van maximaal 7913 euro (2023) vrijgesteld.
  • Stel een testament op of pas een bestaand testament aan. Bepaal daarin dat de erfdelen van de kinderen opeisbaar zijn als de langstlevende in een zorginstelling komt te wonen. Zonder testament krijgen kinderen hun erfdelen pas als beide ouders zijn overleden. Tot die tijd behoort het dus tot het vermogen in box 3.

Hulp inroepen

Zoals u ziet, zijn er veel mogelijkheden om het vermogen te verkleinen en zo de eigen bijdrage op termijn te beperken. Het is verstandig om hierbij hulp in te roepen van een financieel adviseur of notaris. Die kan u voorlichten over de voor- en nadelen en over de voorwaarden.