Wat kunt u betalen uit uw hypotheek en wat niet?

Als u een huis koopt, moet u meestal meer betalen dan de prijs die u met de verkoper heeft afgesproken. Er zijn bijkomende kosten en misschien wilt u ook isoleren of verbouwen. Een deel van die extra kosten kunt u meefinancieren in de hypotheek, maar niet alles. Hoe zit dat precies?

Als u een hypotheek afsluit voor het kopen van een huis, mag u tot maximaal 100 procent van de woningwaarde lenen. Een taxateur stelt de woningwaarde vast. U mag dus maximaal het bedrag lenen dat in het taxatierapport staat. De bank controleert ook of de hypotheek past bij uw inkomen. Misschien kunt u daardoor minder lenen dan 100 procent van de woningwaarde.

Kosten koper

Naast de koopprijs, betaalt u kosten koper, meestal afgekort als k.k. Die kunt u niet kunt betalen met een hypotheeklening. Deze kosten zijn ongeveer 4 tot 6 procent van de koopprijs. Dit bedrag moet u dus van uw eigen geld betalen. Deze kosten vallen onder kosten koper.

  • Notariskosten. De notaris bepaalt zelf hoeveel geld het kost om de akten die nodig zijn op te stellen.
  • Overdrachtsbelasting. Als u een bestaand huis koopt, betaalt u 2 procent overdrachtsbelasting. Hierop is één uitzondering. Jongeren onder de 35 jaar, betalen geen overdrachtsbelasting voor een huis tot 440.000 euro (2023). Deze vrijstelling geldt maar één keer. Koopt u een nieuwbouwwoning, dan hoeft u geen overdrachtsbelasting te betalen.
  • Kosten voor hypotheekadvies.
  • Makelaarskosten.
  • Taxatiekosten.
  • Kosten voor een bouwtechnische keuring.
  • Kosten voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
  • Kosten voor bankgarantie. Daarin verklaart de bank dat zij de verplichtingen nakomt die u als koper aangaat.
  • Verder moet u rekening houden met verhuiskosten. Ook die kunt u niet uit de hypotheek betalen.

Energiebesparende maatregelen

Bij veel banken kunt u energiebesparende maatregelen meefinancieren in de hypotheek. Wilt u het huis dat u gaat kopen verduurzamen? Dan kunt u tot 106 procent van de waarde van de woning lenen. U kunt het extra geld alleen opnemen als u het gaat gebruiken voor energiebesparende maatregelen. De bank controleert dat. U kunt het geld bijvoorbeeld gebruiken voor een warmtepomp, zonnepanelen, spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie en isolerend glas.

Als u nog niet weet welke energiebesparende maatregelen u wilt nemen, kunt u kiezen voor een Energiebespaarbudget. De bank zet dit extra hypotheekbedrag dan apart in een depot. Ook dan geldt dat u tot maximaal 106 procent van de waarde van de woning kunt lenen. Met dit budget kunt u maximaal 6 procent van de marktwaarde van de woning extra lenen voor verduurzaming en later uitzoeken welke maatregelen u precies gaat nemen. Een Energiebespaarbudget is altijd mogelijk als u een hypotheek heeft met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Sommige banken bieden het ook aan voor hypotheken zonder NHG, zoals het Rabo Groendepot. Voor energiebesparende maatregelen kunt u ook subsidie aanvragen.

Verbouwing

Een nieuwe keuken, een slaapkamer of een badkamer beneden, kunt u in veel gevallen meefinancieren in de hypotheek. Dit geldt meestal ook voor een dakkapel of andere verbouwing aan uw woning. Een belangrijke eis is dat de woning na de verbouwing hetzelfde of meer waard zal zijn dan de hoogte van de hypotheek. U heeft daarvoor een taxatierapport nodig. Daar moet instaan wat de marktwaarde van de woning is vóór en ná de verbouwing. De taxateur kan dit bepalen aan de hand van uw verbouwingsplannen. Houd er rekening mee dat uw woning met een nieuwe keuken van 20.000 euro niet automatisch ook 20.000 euro meer waard wordt.

Nieuwbouw

Voor een nieuwbouwwoning kunt u een hypotheek afsluiten van maximaal 100 procent van de woningwaarde. Omdat voor een nog te bouwen woning geen taxatierapport kan worden opgesteld, wordt de waarde bepaald op basis van de optelsom van de koop-/aanneemsom en het meerwerk. Onder meerwerk vallen bijvoorbeeld een andere keuken, luxere tegels en extra voorzieningen in de badkamer, een uitbouw, extra stopcontacten en dergelijke.