Wat kunt u doen aan financieel misbruik?

Maakt iemand financieel misbruik van u? Of is iemand in uw omgeving slachtoffer van financieel misbruik? Maak het bespreekbaar of meld het.

Financieel misbruik van ouderen komt vaak voor. Het kan op allerlei manieren gebeuren. Iemand die de boodschappen doet, betaalt bijvoorbeeld ook de eigen boodschappen van het meegekregen geld. Ouderen die het slachtoffer zijn van financieel misbruik schamen zich hier vaak voor. Meestal doen ze zelf geen aangifte. Soms zijn ze ook afhankelijk van de persoon die misbruik van hen maakt. Bijvoorbeeld omdat deze ook de boodschappen doet, of klusjes in huis. Dat maakt het erg lastig om zelf stappen te ondernemen.

Meldpunt

Is er iemand die financieel misbruik van u maakt? Of kent u iemand die vermoedelijk slachtoffer is van financieel misbruik? Dan kunt u contact opnemen met Veilig Thuis, telefoon 0800-2000. Dat is het officiële meldpunt van de overheid voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Financieel misbruik valt daar ook onder. Dit wordt gezien als een vorm van huiselijk geweld.

Advies of onderzoek

Als u belt met Veilig Thuis komt u in contact met een deskundige uit uw eigen regio. Met deze deskundige kunt u uw zorgen bespreken. Afhankelijk van de situatie krijgt u advies over wat u zelf kunt doen. Maar het kan ook zijn dat er een onderzoek wordt ingesteld. Als u dat wilt, mag u de melding anoniem doen.

Bank, notaris of politie

U kunt financieel misbruik ook rechtstreeks melden bij de bank waar het slachtoffer een bankrekening heeft. Banken kunnen praktische tips geven om de kans op misbruik zo klein mogelijk te maken. U kunt financieel misbruik ook melden bij een notaris of bij de politie. Soms is een huisarts, een cliëntondersteuner of wijkverpleegkundige het eerste aanspreekpunt. Wat zij precies met de melding doen, hangt af van hoe concreet de melding is. Vermoedt u iets, of weet u het zeker? Afhankelijk daarvan zullen zij u praktisch advies geven of zelf onderzoeken wat er precies aan de hand is.