Wat kunt u nu alvast regelen voor uw nabestaanden?

Misschien denkt u niet graag na over wat er moet gebeuren na uw overlijden. Of misschien vindt u het juist fijn om belangrijke zaken nu al te regelen, zodat als u overlijdt, alles wordt geregeld zoals u graag wilt. U kunt uw nabestaanden helpen door bepaalde zaken op een rijtje te zetten en het kan ook uzelf rust geven. Dit is wat u kunt doen.

Testament of codicil opstellen

In een testament legt u vast wat u er met uw erfenis moet gebeuren. Hiermee kunt u ervoor zorgen dat uw spullen en uw geld worden verdeeld zoals u dat wilt. Als u geen testament maakt, wordt uw erfenis verdeeld zoals het in de wet is vastgelegd. In de wet staat wie welk gedeelte van uw nalatenschap krijgt, maar niet hoe waardevolle sieraden, meubels of apparatuur verdeeld moeten worden. Daarvoor kan een testament handig zijn. Als u sommige spullen wilt nalaten aan bepaalde personen kunt u ook zelf een verklaring schrijven. Dit heet een codicil. Voor een testament moet u naar een notaris, een codicil kunt u ook zelf opstellen.

Erfrecht besparen

Als nabestaanden een erfenis ontvangen, moeten ze daar erfbelasting over betalen als de erfenis per persoon boven een bepaald bedrag (vrijstelling) uitkomt. Levenspartners hebben een grotere vrijstelling dan kinderen en kleinkinderen. Het kan verstandig zijn om uit te rekenen of uw nabestaanden erfbelasting moeten betalen en hoeveel. U kunt er dan voor kiezen om nu alvast te schenken, zodat de erfenis straks kleiner wordt en de belasting lager. Ook met een testament kunt u erfrecht besparen, bijvoorbeeld door uw erfenis anders te verdelen. Zo kunt u uw kleinkinderen laten erven of goede vrienden. Een notaris kan u daarbij helpen.

Wilsverklaring

Als u nadenkt over het einde van uw leven, denkt u misschien ook over euthanasie. Zou u dat in bepaalde situaties willen of juist niet? Dit kunt u vastleggen in een wilsverklaring. U kunt een wilsverklaring zelf opstellen. Zet daarin uw volledige naam, uw wensen, de datum en uw handtekening. Het is verstandig om uw wilsverklaring met uw huisarts en met uw partner of kinderen te bespreken. Zo weten zij hoe u erover denkt en zo nodig ook waar ze uw wilsverklaring kunnen vinden.

Uitvaartwensen vastleggen

Misschien heeft u weleens nagedacht over uw uitvaart. Bijvoorbeeld over de muziek die u dan zou willen laten afspelen en welke mensen er wel of niet voor uw uitvaart moeten worden uitgenodigd. Of over de keuze tussen begraven en cremeren. Het is fijn als u deze wensen vastlegt, zodat uw nabestaanden weten wat uw wensen zijn en er niet naar hoeven te raden. U kunt uw uitvaartwensen zelf opschrijven. Vermeld daarbij ook de datum en uw handtekening en vertel uw nabestaanden waar ze het document kunnen vinden. U kunt uw uitvaartwensen ook vastleggen bij uw uitvaartverzorger.

Levenstestament

In een levenstestament kunt u vastleggen hoe u financiële en medische zaken wilt regelen als u daar niet meer zelf over kunt beslissen. U kunt één of meer personen aanwijzen die uw financiële zaken kunnen regelen op het moment dat u dat zelf niet meer kunt, bijvoorbeeld door ziekte. Dat doet u met een volmacht. U kunt ook iemand aanwijzen die mag beslissen over medische zaken als u dat zelf niet meer kunt. Ook een wilsverklaring en uitvaartwensen kunt u in een levenstestament opnemen.

Donorwensen vastleggen

In het donorregister staat wat uw wensen zijn rondom het afstaan van uw organen na uw dood. Misschien heeft u zelf een keuze gemaakt bij uw registratie in het donorregister. Als u dat niet heeft gedaan, staat u in het donorregister met ‘geen bezwaar’. Uw organen kunnen dan na uw dood worden gebruikt. Als u andere wensen heeft, moet u dat zelf vastleggen. U kunt kiezen om geen donor te zijn en u kunt ook aangeven welke organen wel en niet gebruikt mogen worden. U kunt uw donorregistratie ook achteraf aanpassen.

Overzicht maken van abonnementen en lidmaatschappen

Als u bent overleden, moeten uw nabestaanden uw abonnementen en lidmaatschappen opzeggen. Het is handig als ze hier een overzicht van hebben. Maak een lijst met organisaties waarvan u lid bent of een abonnement heeft. Heeft u een klantnummer, abonneenummer of lidmaatschapsnummer, zet dat er dan bij.

Overzicht maken van uw financiën

Uw nabestaanden moeten na uw overlijden uw nalatenschap verdelen. Dat is een klus waar veel bij komt kijken. U maakt het uw nabestaanden makkelijker als u een overzicht maakt van uw financiën. Neem in dit overzicht de volgende zaken op.

  • bankrekeningen, spaarrekeningen en beleggingsrekeningen
  • huis en hypotheek
  • schulden en leningen
  • verzekeringen
  • auto, camper, boot en andere waardevolle bezittingen

Ook de bank kan u helpen om uw nabestaanden goed achter te laten.

Overzicht maken van digitale accounts

Gebruikt u sociale media, zoals Facebook, Instagram of Twitter? En heeft u een account bij Google, Microsoft en/of Apple? Zet dan ook deze gegevens op een rij. Soms kunt u ervoor kiezen om een profiel op sociale media te laten bestaan, bijvoorbeeld als een herdenkingspagina. Maar misschien heeft u liever dat deze informatie snel worden verwijderd. Hiervoor is het belangrijk dat uw nabestaanden op de hoogte zijn van uw wensen en dat u iemand aanwijst die uw inloggegevens krijgt. U kunt deze gegevens ook bij een notaris laten vastleggen.