Wat u beslist moet weten over toeslagen

Veranderingen in uw leven kunnen grote gevolgen hebben voor uw toeslagen. Misschien krijgt u door een verandering in uw inkomen meer toeslag of misschien juist minder. Als u een verandering niet op tijd doorgeeft, kan het gebeuren dat u toeslag moet terugbetalen. Dit is wat u moet weten.

Het eerste wat u moet weten over toeslagen is of u er recht op heeft. Toeslagen kunnen u helpen de premie voor uw zorgverzekering te betalen of de huurprijs van uw huurhuis. U heeft er recht op als uw inkomen niet te hoog is. Voor huurtoeslag is het ook belangrijk dat uw huurprijs niet te hoog is. Of u recht heeft op toeslagen, kunt u nagaan op Berekenuwrecht van het Nibud.
U krijgt een toeslag niet automatisch. U moet huurtoeslag en zorgtoeslag dus zelf aanvragen. U kunt de toeslag aanvragen tot 1 september van het volgende jaar. Toeslag voor het jaar 2023 kunt u dus nog aanvragen tot 1 september 2024.

Waar vraagt u toeslag aan?

Toeslagen vraagt u aan bij de Belastingdienst. Dit kunt u online doen met uw DigiD. Ook veranderingen in uw situatie kunt u op die manier doorgeven.

Welke veranderingen moet u doorgeven?

Als uw situatie het hele jaar gelijk blijft, hoeft u niets te doen. U ontvangt dan iedere maand de toeslag waarop u recht heeft en u kunt deze toeslag gewoon gebruiken. Als er wel iets verandert, bijvoorbeeld uw inkomen, dan moet u die verandering doorgeven. Soms is het verstandig uw toeslag voorlopig even apart te zetten. Welke veranderingen zijn belangrijk?

Uw inkomen gaat omhoog

Een hoger inkomen kan als gevolg hebben dat u minder toeslag krijgt of dat de toeslag helemaal stopt. Het is belangrijk dat u een hoger inkomen zo snel mogelijk doorgeeft. De hoogte van de toeslag kan dan worden aangepast. Het is verstandig om in de tussentijd de toeslag opzij te zetten. Als u wacht met doorgeven, blijft u een te hoge toeslag ontvangen en moet u achteraf geld terugbetalen. Een extraatje, zoals een bonus, kan roet in het eten gooien en ervoor zorgen dat het recht op een toeslag vervalt. Maar voor eenmalige uitkeringen bestaat een uitzondering. Tot voor kort was het alleen mogelijk daar zes maanden na dato een beroep op te doen, maar die termijn is nu verlengd naar vijf jaar. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst.

Inkomen gaat omlaag

Gaat uw inkomen omlaag? Ook dat kan gevolgen hebben voor uw toeslag. Misschien kunt u nu meer toeslag krijgen of komt u voor het eerst in aanmerking voor een toeslag. Het is dus verstandig om ook een inkomensdaling meteen door te geven, zodat u snel de juiste toeslag krijgt en kunt gebruiken. Geeft u een inkomensdaling pas later door, dan krijgt u achteraf extra toeslag in één keer.

Uw vermogen gaat omhoog

Als u een erfenis of een schenking krijgt, kan het zijn dat uw vermogen zoveel toeneemt dat u geen recht meer heeft op toeslag. Voor huurtoeslag mag uw vermogen niet hoger zijn dan 33.748 euro per persoon. Voor zorgtoeslag ligt de grens op 127.582 euro voor een alleenstaande en op 161.329 euro voor twee partners samen (2023). Als uw vermogen boven de grens uitkomt, heeft dat pas gevolgen voor het volgende jaar. Uw toeslag wordt dan aangepast.

Uw vermogen gaat omlaag

Als u geld schenkt aan uw kinderen of als u veel van uw vermogen heeft uitgegeven, kan uw vermogen onder de grens komen waarbij u toeslag kunt krijgen. Het is dus belangrijk om die grens goed in de gaten te houden. Lag uw vermogen eerst boven de grens en nu eronder, dan kunt u vanaf het volgende jaar toeslag aanvragen. U moet dan nog wel voldoen aan de inkomenseisen. Die vindt u op de website van de Belastingdienst.

U gaat samenwonen

Woonde u eerst alleen en gaat u samenwonen? Dan kan het zijn dat het inkomen van uw partner voortaan meetelt voor uw recht op toeslag. Bij huurtoeslag is dat altijd zo, ook als er nog meer personen op hetzelfde adres wonen. Bij de zorgtoeslag is uw samenwoonpartner alleen uw toeslagpartner in bepaalde situaties, bijvoorbeeld als u een samenlevingscontract heeft gesloten bij de notaris, als uw partner is aangemeld bij uw pensioenfonds (of andersom) en als u samen een koophuis heeft. Ook in een paar andere situaties kunt u elkaars toeslagpartner zijn voor de zorgtoeslag.

Uw partner is opgenomen in een verpleeghuis

Als uw partner voor een jaar of langer wordt opgenomen in een verpleeghuis, is hij of zij niet meer uw toeslagpartner voor de huurtoeslag. U moet deze verandering zelf doorgeven. Het gevolg kan zijn dat u meer huurtoeslag krijg.
Voor de zorgtoeslag blijft u wel elkaars toeslagpartner. Als u getrouwd bent, blijft dat ook zo, tenzij u bij de rechtbank een scheiding van tafel en bed aanvraagt. Bent u niet getrouwd en wilt u niet langer elkaars toeslagpartner zijn? Dan kunt u de Belastingdienst daarom vragen. Dat kan tot gevolg hebben dat u meer zorgtoeslag krijgt.

U gaat scheiden

Een echtscheiding betekent dat u niet langer elkaars toeslagpartner bent. Als de scheiding definitief is, krijgt de Belastingdienst deze informatie automatisch door. Maar voor die tijd moet u zelf regelen dat uw ex-partner niet meer meetelt als uw toeslagpartner.
Voor de huurtoeslag zijn partners niet meer elkaars toeslagpartner vanaf de eerste dag van de maand nadat één van beiden ergens anders gaat wonen. Als die ex-partner zich inschrijft op een ander adres, krijgt de Belastingdienst dat automatisch door. U hoeft dan dus niets door te geven.
Voor de zorgtoeslag moet u wel in actie komen. Op de website van de Belastingdienst leest u precies wat u daarvoor moet doen.