Wat weet u van de AOW?

Bijna iedereen in Nederland krijgt te maken met de AOW (Algemene Ouderdomswet). De AOW is uw basispensioen. U heeft er recht op als u tot uw AOW-leeftijd in Nederland woonde of werkte. Wat weet u over dit basispensioen? Test uw kennis aan de hand van 12 stellingen. Wat is waar en wat niet?

1. Als u werkt, betaalt u AOW-premie om AOW op te bouwen voor later.

Niet waar. Het zijn de werkenden van nu die premie betalen voor de AOW-ontvangers van nu. Ook mensen die een uitkering ontvangen, betalen AOW-premie. De hoogte van uw AOW-uitkering hangt dus niet af van de premie die u zelf heeft betaald. Ook als u nooit premie heeft betaald maar alleen in Nederland woont (of heeft gewoond), ontvangt u AOW.

2. U krijgt ook AOW als u nooit heeft gewerkt.

Waar. De enige voorwaarde is dat u AOW heeft opgebouwd. Iedereen die in Nederland woont, bouwt AOW op. De opbouw begint 50 jaar voor uw AOW-leeftijd. Woonde u een aantal jaren niet in Nederland, dan krijgt u minder AOW.

3. Mensen met een hoog aanvullend pensioen krijgen net zoveel AOW als mensen met een klein pensioen.

Waar. De AOW is een basispensioen voor iedereen. Als u aanvullend pensioen opbouwt bij een werkgever, houdt de pensioenregeling er rekening mee dat u ook AOW krijgt. Dat geldt voor mensen met een hoog salaris net zo goed als voor mensen met een laag salaris.

4. AOW kan lager zijn dan het minimumloon.

Waar. De AOW-bedragen zijn afgeleid van het minimumloon. Een volledige AOW-uitkering voor twee gehuwden samen is ongeveer gelijk aan het minimumloon. Echtparen en samenwonenden krijgen beiden de helft van dit bedrag. Een AOW-ontvanger zonder partner krijgt ongeveer 70 procent van het minimumloon. Dat zijn de bedragen voor mensen die altijd in Nederland hebben gewoond of gewerkt. Heeft u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan krijgt u een lagere AOW-uitkering. Daalt uw inkomen hierdoor onder het sociaal minimum, dan kunt u een aanvulling krijgen.

5. Als uw partner overlijdt, gaat uw eigen AOW omhoog.

Waar. Als u een partner heeft, krijgt u allebei ongeveer de helft van het minimumloon. Als uw partner overlijdt, krijgt u de AOW-uitkering voor een alleenstaande. Dit is ongeveer 70 procent van het minimumloon.

6. Als u gaat samenwonen, gaat uw AOW-uitkering omlaag.

Waar. De AOW voor alleenstaanden is bedoeld voor mensen die de kosten van een huishouden alleen moeten betalen. Als u die kosten met elkaar kunt delen omdat u samenwoont, heeft u minder geld nodig. Daarom krijgt u een lagere AOW-uitkering als u gaat samenwonen. Lees meer over de gevolgen in het artikel Een nieuwe relatie en de AOW.

7. Als u AOW gaat ontvangen en uw partner nog niet, kunt u een toeslag krijgen als uw partner geen of weinig inkomen heeft.

Niet waar. De AOW is alleen bedoeld voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Tot 2015 bestond de AOW-toeslag voor een jongere partner nog wel. Alleen als u al voor 2015 voor het eerst AOW kreeg, kunt u onder bepaalde voorwaarden recht hebben op de toeslag.

8. AOW en pensioen gaan altijd tegelijkertijd in.

Niet waar. Het moment waarop u AOW gaat ontvangen, hangt af van uw AOW-leeftijd. De datum waarop uw pensioen ingaat, hangt af van de pensioenleeftijd die in uw pensioencontract staat. Wilt u dat uw aanvullend pensioen tegelijk met uw AOW ingaat? Dan kunt u uw pensioenuitvoerder daarom vragen. Hierdoor kan de hoogte van uw aanvullende pensioen veranderen.

9. Als u blijft werken, kunt u uw AOW uitstellen.

Niet waar. Uw AOW gaat altijd in op uw AOW-leeftijd. Dat staat in de wet. Uw aanvullende pensioen kunt u wel uitstellen tot maximaal 5 jaar na uw AOW-leeftijd.

10. Als u gaat scheiden, gaat uw AOW omhoog.

Waar. Als u getrouwd bent, ontvangt u allebei een AOW-uitkering voor gehuwden. Die is ongeveer even hoog als de helft van het minimumloon. Als u gescheiden bent, heeft u recht op een AOW-uitkering voor alleenstaanden. Deze uitkering is ongeveer 70 procent van het minimumloon. Ook als u nog niet gescheiden bent voor de wet maar wel apart woont, kunt u recht hebben op de AOW-uitkering voor alleenstaanden. Geef aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) door dat u gaat scheiden en dat u apart woont. De SVB beoordeelt dan of u recht heeft op een AOW-uitkering voor alleenstaanden.

11. Toeslagen worden automatisch aangepast als u AOW gaat ontvangen.

Niet waar. U moet zelf toeslagen aanvragen en wijzigingen doorgeven. Het kan zijn dat u hierdoor een hogere of lagere toeslag krijgt. Als u de verandering niet doorgeeft, moet u achteraf misschien toeslag terugbetalen of krijgt u nog toeslag erbij. Er verandert nog veel meer als u voor het eerst AOW gaat ontvangen. U hoeft bijvoorbeeld geen AOW-premie meer te betalen en u krijgt recht op de ouderenkorting, een korting op de belasting die u moet betalen. Hier hoeft u zelf niets voor te regelen. Dit gebeurt vanzelf.

12. Als u naar het buitenland verhuist, vervalt uw AOW.

Niet waar. Ook in het buitenland kunt u uw AOW ontvangen. Meestal blijft het bedrag dat u ontvangt gelijk.