Wees voorbereid op deze tegenvallers van de AOW

Het AOW-pensioen is een minimumuitkering voor iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt. Het maakt niet uit of u heeft gewerkt en of u aanvullend pensioen heeft opgebouwd. De hoogte van uw AOW kan minder zijn dat u had verwacht. Zorg dat u goed weet waar u rekening mee moet houden en voorkom tegenvallers.

Heeft u samen een huishouden?

Een AOW-uitkering voor alleenstaanden is netto ongeveer 1350 euro (2023). Als u alleen woont en een vriend of vriendin heeft die ook alleen woont en AOW ontvangt, krijgt u allebei dit bedrag. Maar als u samen een huishouden gaat voeren, mag u deze uitkeringen niet bij elkaar optellen. Vanaf dat moment krijgt u allebei een AOW-uitkering voor gehuwden en die is lager, ongeveer 920 euro per persoon. U krijgt dit lagere bedrag ook als u een huishouding gaat voeren met iemand die nog geen AOW ontvangt. Ook als u beiden uw huis aanhoudt, kan het gebeuren dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uw AOW voor alleenstaanden omzet naar een AOW voor gehuwden. Alleen als u voldoet aan de eisen van de tweewoningenregeling kunt u uw AOW voor alleenstaanden houden. Die eisen zijn:
  • U bent ongehuwd.
  • U staat allebei ingeschreven in uw eigen huur- of koopwoning.
  • U betaalt de volledige kosten en lasten voor uw eigen woning.
  • Er woont niemand anders in uw huis (alleen een minderjarig kind is toegestaan).
  • De woning moet te gebruiken zijn en niet afgesloten van elektriciteit en gas.
Als u aan één van deze eisen niet voldoet, wordt uw AOW verlaagd tot het bedrag voor gehuwden.

Heeft u in het buitenland gewoond of gewerkt?

Als u vroeger een tijd in het buitenland heeft doorgebracht, dan was u in die periode misschien niet verzekerd voor de AOW. U heeft dan te weinig AOW-rechten opgebouwd voor een volledige AOW-uitkering. De opbouw van de AOW begint 50 jaar voor de AOW-leeftijd. Is uw AOW-leeftijd 67 jaar, dan bent  u dus vanaf uw 17e gaan opbouwen. Woonde u vanaf dat moment in het buitenland? Dan krijgt u voor elk jaar dat u in het buitenland heeft gewoond 2 procent minder AOW.

Hoeveel AOW krijg ik

Wilt u precies weten hoeveel AOW u krijgt? Dat kunt u opzoeken op Mijn SVB of op Mijnpensioenoverzicht.nl. U heeft hiervoor uw DigiD-inlogcode nodig. Als u door de korting op uw AOW een inkomen onder bijstandsniveau heeft, kunt u een aanvulling aanvragen. Dat heet een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). U krijgt de aanvulling alleen als u geen of weinig andere inkomsten heeft en als u weinig spaargeld heeft (maximaal 7605 euro). Met een aanvullend pensioen komt u niet in aanmerking voor de AIO.

Gaat uw jongere partner werken?

Krijgt u een AOW-uitkering met een toeslag voor uw jongere partner? Deze toeslag krijgt u alleen als uw partner geen of weinig inkomsten heeft. Gaat uw partner werken of meer verdienen? En wordt zijn of haar bruto inkomen daarmee meer dan  1.743,45  euro? Dan kunt u de toeslag voor altijd kwijtraken, ook als uw partner weer minder gaat werken of ermee stopt. Er zijn een paar uitzonderingen op deze regel. Als uw partner in verband met de coronacrisis in de periode maart 2020 tot en met juni 2022 tijdelijk is gaan werken in een cruciaal beroep, stopt de toeslag alleen in de periode dat hij of zij salaris ontvangt. Ook als het inkomen korter dan drie maanden te hoog is, als het hoge inkomen steeds een andere reden heeft of als het inkomen wisselt, kunt u de toeslag opnieuw aanvragen. Kijk voor meer informatie over de partnertoeslag op de website van de SVB. Alleen mensen die al voor 2015 een AOW-uitkering kregen, kunnen een toeslag voor een jongere partner krijgen. Voor mensen die vanaf 2015 een AOW-uitkering ontvangen, is de toeslag afgeschaft.

Gaat u met pensioen voor de AOW-leeftijd?

Pensioen dat u heeft opgebouwd bij een pensioenfonds hoeft niet op dezelfde datum in te gaan als uw AOW. U kunt er zelf voor kiezen om bijvoorbeeld op uw 65ste te stoppen met werken. Uw AOW gaat pas later in, bijvoorbeeld als u 67 jaar bent. In die twee jaar krijgt u alleen het pensioen dat u bij uw werkgever heeft opgebouwd. Heeft u daar niet genoeg aan? Dan kunt u de eerste jaren kiezen voor een hoger pensioenbedrag. Het gevolg is dat u later minder pensioen krijgt. Als u dat niet wilt, kunt u ook uw pensioen uitstellen en doorwerken tot de AOW-leeftijd. Daarmee wordt uw pensioen hoger. Of u kunt kiezen voor deeltijdpensioen.