Weinig inkomen? Soms helpt de gemeente

Rondkomen met een laag inkomen kan heel moeilijk zijn. Zolang er geen onverwachte uitgaven zijn, gaat het vaak nog wel. Maar hoe moet het als de koelkast kapot gaat? Of als u gaat verhuizen en een maand dubbele huur moet betalen? Vaak kunt u dan terecht bij de gemeente voor extra hulp.

Elke gemeente keert bijzondere bijstand uit aan mensen met een laag inkomen die opeens voor hoge kosten komen te staan. Veel mensen denken dat bijzondere bijstand alleen bedoeld is voor mensen met een bijstandsuitkering. Dat is niet zo. Deze steun is bedoeld voor iedereen met een inkomen op of rond het bijstandsniveau. Dat is voor alleenstaanden ruim 1000 euro en voor paren ruim 1450 euro netto. Ook met een laag salaris of een klein pensioen kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.

Vooraf contact opnemen

Als u uitgaven moet doen die u eigenlijk niet kunt betalen, kunt u het beste vooraf contact opnemen met uw gemeente. Sommige gemeenten keren namelijk geen bijzondere bijstand uit als u de kosten al gemaakt hebt. Als u de bijzondere bijstand vooraf aanvraagt, weet u waar u aan toe bent. Soms krijgt u geen vergoeding, maar een lening. Ook vraagt de gemeente soms een eigen bijdrage. Daarvoor maakt de gemeente een berekening van uw draagkracht op basis van uw inkomen en uw vermogen. De gemeente kijkt altijd naar de individuele omstandigheden.

Welk loket?

Sommige gemeenten hebben een apart loket voor bijzondere bijstand of voor inkomen. Waar u moet zijn, vindt u op de website van uw gemeente. Vaak vindt u daar een formulier, waarmee u online bijzondere bijstand kunt aanvragen. U kunt natuurlijk ook bellen met uw gemeente en vragen waar u moet zijn.

Scootmobiel

Heeft u een hulpmiddel nodig dat onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt, zoals een scootmobiel? Ook hiervoor kunt u terecht bij de gemeente waar u woont. Meestal moet u dan zelf een eigen bijdrage betalen aan het CAK. In 2021 is de eigen bijdrage maximaal 19 euro per maand. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze eigen bijdrage. Even informeren bij uw zorgverzekeraar is dus altijd verstandig. Als uw zorgverzekeraar de eigen bijdrage niet vergoedt en zelf betalen voor u een probleem is, kunt u bij uw gemeente vragen of bijzondere bijstand mogelijk is.

Gemeentelijke voordeeltjes

Het is sowieso de moeite waard om eens te kijken naar gemeentelijke regelingen. Als u een minimuminkomen heeft, komt u misschien in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag. Vaak is dit enkele honderden tot meer dan duizend euro per jaar. De gemeente beoordeelt dit aan de hand van uw inkomen en uw vermogen. Ook speelt mee hoe lang u al van een laag inkomen moet rondkomen. Daarnaast hebben sommige gemeenten een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. Dan krijgt u korting op de premie. Bovendien hebben veel gemeenten een stadspas, waarmee inwoners tegen een voordelig tarief kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten, zoals filmhuis- of museumbezoek.