Wie geef ik toegang tot mijn bankgegevens?

Een Europese betaalwet maakt het mogelijk om bedrijven toegang te geven tot uw bankrekening. Maar alleen als u daarvoor zelf toestemming geeft. Dat kan handig zijn. Is het ook veilig?

Deze betaalwet heet PSD2 (Payment Services Directive). Sinds de invoering van PSD2 kunnen ook bedrijven en instellingen nieuwe betaaldiensten starten. Een ander bedrijf kan bijvoorbeeld het saldo of de transacties van uw bankrekening opvragen. Ook kan een ander bedrijf een betaling van uw rekening starten. En een ander bedrijf kan ook nagaan of uw saldo voldoende is als u met een pas betaalt. Al deze handelingen kan het bedrijf alleen uitvoeren wanneer u daar toestemming voor geeft.

Is dat handig?

Een bedrijf of instelling toegang geven tot uw bankrekening kan gemakkelijk zijn als u ergens een lening wilt afsluiten. Dan hoeft u zelf geen financiële gegevens bij elkaar te zoeken en op te sturen. De instelling waar u de lening wilt afsluiten kan deze gegevens na uw toestemming zelf verzamelen. Ook betalen bij een webshop kan gemakkelijker verlopen als u een bedrijf daarvoor toestemming geeft. U heeft dan geen andere betaalmethode meer nodig, zoals iDEAL. Dankzij PSD2 kunt u ook de gegevens van twee verschillende banken combineren in één online rekeningoverzicht. Als u ingelogd bent bij de ene bank, ziet u dan ook uw rekeningen bij andere banken. Zo heeft u al uw bankzaken bij elkaar. Ook wordt het door PSD2 gemakkelijker om een digitaal huishoudboekje bij te houden. Gegevens die u anders zelf zou moeten invoeren, kunnen dan rechtstreeks naar het digitale huishoudboekje worden gestuurd.

Waar kan ik toestemming voor geven?

Een bedrijf of instelling moet altijd duidelijk om uw toestemming vragen. U bepaalt zelf of en waarvoor u precies toestemming geeft. U kunt een bedrijf inzage geven in uw banksaldo en transacties. Of een bedrijf de mogelijkheid geven om rechtstreeks een betaling van uw rekening te starten. Of een bedrijf laten bekijken of uw banksaldo voldoende is voor een bepaalde transactie. U kunt uw toestemming elk moment weer intrekken.

Is dat veilig?

De bedrijven en instellingen die toegang kunnen krijgen tot uw bankrekening hebben een vergunning nodig van De Nederlandsche Bank. Onder andere de Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier toezicht op. De bank controleert de vergunning voordat een bedrijf of instelling toegang krijgt. Er zijn dus waarborgen voor veiligheid en privacy. Toch is het verstandig om te na te gaan of u het bedrijf inderdaad kent voordat u toestemming geeft. En of u begrijpt waarom het bedrijf toegang wil tot uw bankgegevens. Controleer bij de vraag om een betaling te mogen doen altijd of het bedrag en de omschrijving juist zijn. Vertrouwt u het niet? Geef dan geen toestemming.

Wat gebeurt er als ik geen toestemming geef?

Dan verandert er niets. Dan blijft u bankieren op dezelfde manier als nu. De mogelijkheden van PSD2 worden alleen benut als u zelf aangeeft dat u bepaalde bedrijven of instellingen toegang geeft.