Wie verzekert de mantelzorgwoning?

Heeft u een mantelzorgwoning bij uw huis? Dan is het belangrijk om deze woning goed te verzekeren. Soms valt de mantelzorgwoning onder de verzekering van het woonhuis, maar dat is niet altijd zo. Dit artikel beantwoordt de belangrijkste vragen.

Er zijn twee situaties mogelijk. Een mantelzorgwoning kan een eigen huisnummer hebben en een mantelzorgwoning kan hetzelfde adres hebben als de hoofdwoning.

Mantelzorgwoning op hetzelfde adres

Heeft u een mantelzorgwoning die onder hetzelfde huisnummer geregistreerd staat? Dan geldt dit als een bijgebouw bij uw eigen woning. Een bijgebouw kan meeverzekerd zijn bij de woonhuisverzekering, zoals bij Interpolis het geval is. Vraag dit zo nodig na bij uw eigen verzekeraar. Ook de inboedel van de persoon die in de mantelzorgwoning woont, kunt u meeverzekeren op de inboedelverzekering van de hoofdwoning. De verzekeraar moet wel op de hoogte zijn van de nieuwe situatie. Het verschilt per verzekeraar welke informatie u precies moet doorgeven, bijvoorbeeld dat er een extra persoon bij uw huishouden hoort.

Mantelzorgwoning met een eigen adres

Heeft u een mantelzorgwoning met een eigen adres? Heeft de hoofdwoning bijvoorbeeld nummer 14 en de mantelzorgwoning nummer 14a? En is dat nummer officieel geregistreerd bij de gemeente? Dan heeft de mantelzorgwoning een aparte verzekering nodig. De eigenaar moet die verzekering afsluiten. Bent u zelf de eigenaar, dan moet u dus een aparte woonhuisverzekering afsluiten. De bewoner van de mantelzorgwoning moet een eigen inboedelverzekering afsluiten.

Andere verzekeringen

Als u mantelzorg geeft aan iemand die in een mantelzorgwoning woont op hetzelfde adres, kan die persoon soms meeverzekerd worden op uw aansprakelijkheidsverzekering en reisverzekering. Dit kunt u navragen bij uw verzekeraar.

Zet de kosten op een rij

Het maakt veel uit of een mantelzorgwoning hetzelfde adres heeft of niet. Dit geldt niet alleen voor verzekeringen, maar ook voor financiële regelingen, zoals uitkeringen en toeslagen. Een woning met een eigen adres brengt wel meer kosten met zich mee. Zo moet u bijvoorbeeld gemeentelijke heffingen betalen en u betaalt voor aansluiting op het elektriciteitsnet. Moet u nog een beslissing nemen of de mantelzorgwoning een eigen adres krijgt? Dan is het verstandig om de kosten op een rij te zetten en de voor- en nadelen goed af te wegen.