Wilt u verbouwen? Benut de overwaarde

Is uw woning meer waard dan de hypotheek? Dan heeft u overwaarde en dat biedt mogelijkheden voor een eventuele verbouwing.

Meer ruimte, een noodzakelijke aanpassing of renovatie vergroten uw woongenot. Bovendien verhoogt een verbouwing vaak de waarde van de woning. Er zijn daarom verschillende mogelijkheden om een verbouwing te financieren met de hypotheek. Door de lage hypotheekrente is dit nu extra interessant.

Maar om de hypotheek te verhogen heeft u ‘overwaarde’ nodig. Dit betekent dat uw huidige hypotheek lager moet zijn dan de waarde van uw woning. Twijfelt u of dit het geval is? Kijkt u dan eens op het laatste afschrift van de WOZ-waarde en leg dit naast uw hypotheekafschrift. . Dan ziet u meteen of er een verschil is.

Wilt u de hypotheek aanpassen, dan moet dat natuurlijk wel passen bij uw financiele situatie. Bij verhoging van de hypotheek is uw inkomen nu en in de toekomst en de waarde van de woning van belang. Informeer bij uw bank wat de mogelijkheden zijn. U kunt op twee manieren de hypotheek verhogen:

Onderhandse verhoging hypotheek

Een onderhandse verhoging is een verhoging van de hypotheek zonder tussenkomst van de notaris. Dit is de goedkoopste manier. Een onderhandse verhoging is alleen mogelijk als de huidige hypotheeksom lager is dan de hypothecaire inschrijving bij het Kadaster. Uw bank of een notaris kan dat voor u controleren. Dit kan voorkomen als u bijvoorbeeld in de tussentijd heeft afgelost of in het verleden bewust heeft gekozen voor een hogere inschrijving. Houdt u wel rekening met de kosten voor advies en afsluiten van de nieuwe hypotheek en een taxatie van de woning. De tarieven daarvoor verschillen, maar u bent snel honderden euro’s verder. Toch kan het interessant zijn om een tweede hypotheek af te sluiten, omdat de rente lager is dan de rente voor een persoonlijke lening.

Tweede hypotheek afsluiten

Een tweede hypotheek is een extra lening op hetzelfde onderpand, naast de huidige hypotheek. Hiervoor heeft u een notaris nodig. Dit kost u al snel enkele honderden euro’s. Verder moet u rekening houden met de kosten voor advies en bemiddeling van de nieuwe hypotheek en een taxatie van de woning. De tarieven daarvoor verschillen, maar ook hier moet u rekening houden met honderden euro’s. Toch kan het interessant zijn om een tweede hypotheek af te sluiten, omdat de rente lager is dan een persoonlijke lening.

Persoonlijke lening

nieuwe keuken

De rente voor een persoonlijke lening is hoger dan de hypotheekrente, maar omdat u geen kosten hoeft te maken voor het afsluiten, kan een persoonlijke lening toch gunstig zijn. Voor consumptieve leningen geldt soms wel een maximale leeftijd (bijvoorbeeld 75 jaar). Ook hebben deze leningen vaak geen uitkering bij overlijden, waardoor de resterende schuld voor uw erfgenamen is.

Op dit moment kunt u de volgende vuistregel hanteren:
Bij een bedrag vanaf 25.000 euro is financiering met een hypotheek voordelig. Bij een bedrag tot 25.000 euro is het sluiten van een consumptief krediet voordelig. Dit is slechts een indicatie. Informeer ook bij uw bank.

Belastingaftrek

Voor de belastingaftrek maakt het niet uit of u rente betaalt voor een hypotheek of voor een persoonlijke lening. Waar het om gaat is dat u het geleende bedrag heeft gebruikt voor een verbetering of aanpassing van uw eigen woning. De nieuwe lening moet voldoen aan de huidige regels voor renteaftrek. Zo moet de lening bijvoorbeeld in maximaal 30 jaar in afgesproken termijnen en bedragen worden afgelost. Raadpleeg de voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Korting met hypotheekgarantie

Net als bij de aankoop van een woning, kunt u ook bij de financiering van een verbouwing misschien een beroep doen op Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Voor hypotheken met NHG geven banken een korting op de te betalen rente. De NHG heeft eigen regels en acceptatievoorwaarden. Zie voor meer informatie de website van NHG of informeer bij uw bank.

Korting door energiebesparing

Maken energiebesparende maatregelen deel uit van de verbouwing? Dan zijn er meer gunstige mogelijkheden om geld te lenen, zoals lokale duurzaamheidsleningen en de landelijke Energiebespaarlening.