Woont uw partner in een verpleeghuis? U mag weer kiezen voor gehuwden-AOW

Als uw partner verhuist naar het verpleeghuis, kan het gunstiger zijn om voortaan een AOW-uitkering voor alleenstaanden te ontvangen. Heeft u daarvoor gekozen en heeft u spijt? Dan kunt u deze keuze nu ook weer terugdraaien.

Een verhuizing naar het verpleeghuis is een ingrijpende gebeurtenis. Uw partner woont voortaan niet meer thuis en u blijft alleen achter. Deze verandering heeft ook financiële gevolgen. Uw kosten gaan omhoog, omdat uw partner een eigen bijdrage moet betalen voor het verblijf in het verpleeghuis. Misschien heeft u zich daarom bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) laten registreren als duurzaam gescheiden. U en uw partner krijgen dan beiden een AOW-uitkering voor alleenstaanden, die een stuk hoger is.

Voordelen en nadelen

Het is lastig om vooraf precies te berekenen of de keuze voor een AOW-uitkering voor alleenstaanden voordelig is. Een alleenstaanden-AOW lijkt gunstig, omdat u dan beiden meer geld krijgt. Maar omdat u als duurzaam gescheiden geregistreerd staat, verandert ook de eigen bijdrage voor het verpleeghuis. Een gehuwde betaalt altijd de ‘lage eigen bijdrage’, maar als u duurzaam gescheiden leeft, gaat u de ‘hoge eigen bijdrage’ betalen. ‘Laag’ betekent in dit geval dat er rekening wordt gehouden met de kosten van de thuiswonende partner. Uw partner hoeft daarom nooit meer te betalen dan 966,60 euro. De ‘hoge eigen bijdrage’ kan oplopen tot 2.652,40 euro (bedragen 2023). Tegelijkertijd kan de zorgtoeslag dalen en moet u misschien een eigen bijdrage voor de Wmo betalen, terwijl u dat eerst niet hoefde.

Is de omzetting van uw gehuwden-AOW naar een alleenstaanden-AOW voor u nadelig geweest? Dan kunt u aan de SVB doorgeven dat u uw keuze wilt terugdraaien. Vroeger kon dat niet, maar de SVB heeft dit sinds kort veranderd. U mag uw keuze voortaan één keer veranderen. De SVB geeft uw keuze door aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK), dat de eigen bijdrage voor het verpleeghuis vaststelt en inhoudt. De eigen bijdrage wordt dan de volgende maand aangepast.

Berekenen

Weet u niet zeker welke keuze voor u het meest gunstig is? U kunt de SVB, het CAK en de Belastingdienst vragen om u hiermee te helpen. Het is verstandig om dat zo snel mogelijk te doen. Als u de keuze pas later maakt, krijgt u geen geld terug.