Zo zit uw energierekening in elkaar

Waar komen de kosten aan gas en stroom vandaan? Wat betekenen de verschillende kostenposten? En nog belangrijker, hoe kunt u uw maandbedrag verlagen? In dit artikel leggen we uit waar uw energierekening uit bestaat en geven we u vijf tips om uw kosten te verlagen.

De kosten voor gas en stroom zijn uit vier onderdelen opgebouwd. De variabele leveringskosten, de vaste leveringskosten, de netbeheerkosten en de heffingen en belastingen. Deze vier onderdelen ziet u allemaal terug op uw energierekening.

Variabele leveringskosten

U betaalt variabele leveringskosten voor de hoeveelheid gas en stroom die u echt verbruikt. De hoeveelheid gas staat aangegeven in kubieke meters (m3) en stroom in kilowattuur (kWh). Hoeveel u verbruikt en dus betaalt, heeft u voor een deel zelf in de hand. Voor de meeste Nederlanders zal de gasrekening hoger zijn dan de stroomrekening. Bij een gemiddeld verbruik van 1470 kubieke meter gas gaat het om ruim 1000 euro per jaar. Voor stroom is het gemiddelde verbruik 3000 kilowattuur. Dat kost 700 euro.

Vaste leveringskosten

Voor de aansluiting van uw energievoorzieningen en voor de kosten die de energieleverancier maakt, betaalt u een vast bedrag. Dit zijn de vaste leveringskosten. Dit bedrag kan sterk verschillen per aanbieder. Leveranciers hebben verschillende manieren om deze kosten te berekenen, bijvoorbeeld aan de hand van de looptijd van het contract. Gemiddeld betaalt u 50 euro voor gas en 50 euro voor stroom per jaar.

Netbeheerkosten

Het bedrijf dat het netwerk onderhoudt, moet u ook betalen. Dit zijn de netbeheerkosten. Ook dit is een vast bedrag, dat u via de energieleverancier betaalt. Het bedrag kan ieder jaar op 1 januari veranderen, ook bij langlopende contracten. Een klein onderdeel van deze kosten bestaat uit de regiotoeslag voor het transport van gas. Deze toeslag geldt niet in gebieden dicht bij Slochteren en is het hoogst in provincies die hier het verst vandaan liggen. In 2020 zijn de netbeheerskosten met 5 euro gestegen ten opzichte van vorig jaar. Gemiddeld zijn de totale netbeheerkosten voor gas 177 euro en voor stroom 243 euro.

Heffingen en belastingen

Tot slot betaalt u energiebelasting aan de overheid. Ook de Opslag voor Duurzame Energie (ODE) en de BTW vallen onder deze kostenpost. U betaalt deze bedragen aan uw energieleverancier. De energiebelasting is afhankelijk van uw energieverbruik. Het tarief kan ieder jaar op 1 januari veranderen. Voor stroom is het tarief in 2020 11,8 eurocent per kilowattuur, dus 354 euro per jaar bij een verbruik van 3000 kilowattuur. Voor gas is het tarief 40,03 eurocent per kubieke meter, dus 588 euro bij een verbruik van 1470 kubieke meter gas. Omdat iedereen nu eenmaal energie nodig heeft, hoeft u over een deel van uw energieverbruik geen belasting te betalen. De overheid betaalt daarom ieder jaar een vast bedrag aan energiebelasting terug. Dit bedrag is 527,17 euro,  inclusief BTW (2020). De Opslag voor Duurzame Energie (ODE) is een extra heffing voor investeringen in duurzame energie. Hieraan betaalt een gemiddeld huishouden in 2020 175 euro. Over de energie en over de energiebelasting betaalt u 21 procent BTW.