Zo zit uw energierekening in elkaar

Waar komen de kosten aan gas en stroom vandaan? Wat betekenen de verschillende kostenposten? En nog belangrijker, hoe kunt u uw maandbedrag verlagen? In dit artikel leggen we uit waar uw energierekening uit bestaat.

De kosten voor gas en stroom zijn uit vier onderdelen opgebouwd. De variabele leveringskosten, de vaste leveringskosten, de netbeheerkosten en de heffingen en belastingen. Deze vier onderdelen ziet u allemaal terug op uw energierekening.

Variabele leveringskosten

U betaalt variabele leveringskosten voor de hoeveelheid gas en stroom die u echt verbruikt. De hoeveelheid gas staat aangegeven in kubieke meters (m3) en stroom in kilowattuur (kWh). Hoeveel u verbruikt en dus betaalt, heeft u voor een deel zelf in de hand. Voor de meeste Nederlanders is de gasrekening hoger dan de stroomrekening. Bij een gemiddeld verbruik van 1200 kubieke meter gas gaat het om bijna 950 euro per jaar. Voor stroom is het gemiddelde verbruik ruim 2450 kilowattuur. Dat kost bijna 550 euro per jaar. De kosten voor energiebelasting en BTW zijn hier al in meegerekend.

Vaste leveringskosten

Voor de aansluiting van uw energievoorzieningen en voor de kosten die de energieleverancier maakt, betaalt u een vast bedrag. Dit zijn de vaste leveringskosten. Dit bedrag kan sterk verschillen per aanbieder. Leveranciers hebben verschillende manieren om deze kosten te berekenen, bijvoorbeeld aan de hand van de looptijd van het contract. Gemiddeld betaalt u bijna 70 euro voor gas en bijna 70 euro voor stroom per jaar.

Netbeheerkosten

Het bedrijf dat het netwerk onderhoudt, moet u ook betalen. Dit zijn de netbeheerkosten. Ook dit is een vast bedrag, dat u via de energieleverancier betaalt. Het bedrag kan ieder jaar op 1 januari veranderen, ook bij langlopende contracten. Een klein onderdeel van deze kosten bestaat uit de regiotoeslag voor het transport van gas. Deze toeslag geldt niet in gebieden dicht bij Slochteren en is het hoogst in provincies die hier het verst vandaan liggen. In 2021 zijn de netbeheerskosten met ongeveer 20 euro gestegen ten opzichte van vorig jaar. Gemiddeld zijn de totale netbeheerkosten voor gas 187 euro en voor stroom 254 euro.

Heffingen en belastingen

Via de energierekening betaalt u ook energiebelasting, Opslag voor Duurzame Energie (ODE) en BTW aan de overheid. ODE is een extra heffing voor investeringen in duurzame energie. U betaalt deze bedragen aan uw energieleverancier. De energiebelasting is afhankelijk van uw energieverbruik. Het tarief kan ieder jaar op 1 januari veranderen. Voor stroom is het tarief in 2021 15 eurocent per kilowattuur (inclusief ODE en BTW). Dat is bijna 370 euro per jaar bij een gemiddeld verbruik. Voor gas is het tarief 52,4 eurocent per kubieke meter (inclusief ODE en BTW). Dat is bijna 625 euro bij een gemiddeld verbruik. Omdat iedereen nu eenmaal energie nodig heeft, hoeft u over een deel van uw energieverbruik geen belasting te betalen. De overheid betaalt daarom ieder jaar een vast bedrag aan energiebelasting terug. Dit bedrag is 559 euro,  inclusief BTW (2021).