10 dingen die u moet weten als u PGB wil aanvragen

Als u zelf zorg en ondersteuning gaat inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb), komt daar veel bij kijken. Met deze 10 vragen kunt u – of iemand die u helpt – nagaan wat u moet weten en kunnen voordat u een pgb aanvraagt.

1. Weet ik wat mijn zorgvraag is?

U kunt pas een pgb aanvragen als u weet waar u hulp bij nodig heeft. U moet dus uw zorgvraag kennen en u moet die goed kunnen uitleggen aan een ander. Daarvoor is het nodig dat u uw eigen situatie overziet. Het kan helpen om hierover te praten met uw huisarts, een praktijkondersteuner of met uw familie.

2. Weet ik welke regels en verplichtingen er bij een pgb horen?

Als u een pgb krijgt, moet u veel zelf doen. U moet weten aan welke regels u zich daarbij moet houden. Ook moet u weten wat de voorwaarden van het pgb zijn. U moet die regels en verplichtingen kennen of weten waar u ze kunt vinden. Bijvoorbeeld op de website van de instantie die u het pgb geeft (de pgb-verstrekker).

3. Kan ik een administratie bijhouden?

Een overzichtelijke pgb-administratie is nodig om inzicht te krijgen in de besteding ervan. Dat is handig voor uzelf. Maar u heeft de administratie ook nodig als de pgb-verstrekker daarom vraagt en u verantwoording moet afleggen over de ingekochte zorg.

4. Kan ik communiceren met instanties?

Brieven en e-mails die te maken hebben met het pgb moet u op tijd kunnen beantwoorden. Dat kunnen brieven zijn van de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor, de SVB en zorgverleners. U moet ook telefoongesprekken kunnen voeren met zorgverleners. En als er iets verandert dat belangrijk is voor het pgb, moet u dat zelf aangeven.

5. Kan ik zelf besluiten nemen?

Ook als u zorg nodig heeft, kunt u zelf beslissingen nemen. Met een pgb is dat extra belangrijk, omdat u zelf uw zorgverlener(s) kiest. U kunt zorgverleners en verzekeraars wel om advies vragen. Maar u beslist uiteindelijk met wie u in zee gaat en hoe u de zorg organiseert.

6. Kan ik goede afspraken maken?

Als u een pgb heeft, moet u zelf afspraken maken met uw zorgverleners over de zorg die ze u geven, over het uurtarief en over het aantal uren dat ze voor u werken. Deze afspraken moet u ook op papier zetten. Dit moet u kunnen laten zien aan de pgb-verstrekker. Ook moet u controleren of alles volgens afspraak verloopt. Bijvoorbeeld of de zorgverlener de afgesproken uren werkt en of hij zijn werk goed doet.

7. Kan ik de zorg die ik krijg beoordelen?

De zorg die u krijgt moet bij uw situatie passen en de kwaliteit moet goed zijn. Als u de zorg niet goed vindt of u denkt dat u meer nodig heeft, moet u kunnen uitleggen waarom.  

8. Kan ik de zorg organiseren?

Als u meer zorgverleners heeft, kan de organisatie een hele klus zijn. Zo moet u een rooster maken, waaruit duidelijk blijkt wie wanneer iets moet doen. Als er iemand ziek is of met vakantie gaat, moet u zelf vervanging regelen.

9. Kan ik opdrachten geven aan zorgverleners?

Als pgb-houder bent u letterlijk de opdrachtgever van uw zorgverlener(s). U moet hen dus laten weten wanneer ze moeten komen en wat ze moeten doen. Als ze iets niet goed doen, moet u hen dat vertellen.

10. Kan ik informatie vinden over mijn rol als opdrachtgever?

Als u niet tevreden bent over een zorgverlener, wilt u hem of haar misschien ontslaan. Ook als u geen zorg meer nodig heeft, moet u de overeenkomst met uw zorgverlener stopzetten. Hiervoor gelden bepaalde regels, waar u zich aan moet houden. U hoeft deze regels niet allemaal te kennen. Maar u moet de informatie daarover wel zelf kunnen vinden, bijvoorbeeld bij PerSaldo.