10 tips voor beginnende mantelzorgers

Mantelzorgen geeft voldoening, maar is ook intensief en vermoeiend. Zeker in combinatie met uw werk of uw gezin. Waar moet u op letten om goed voor een ander te kunnen zorgen, zonder zelf overbelast te raken? Waar vindt u informatie en hulp? Met deze 10 tips staat u sterker in uw schoenen.

1. Weet waaraan u begint

U maakt zich zorgen over een bekende en wilt graag helpen. Het is verstandig om daar niet zomaar opeens aan te beginnen. Praat eerst met elkaar, eventueel samen met een zorgverlener, de huisarts of de wijkverpleging. Vraag waarmee u het beste kunt helpen. Vraag uzelf af wat u kunt betekenen en wat niet. Daarmee voorkomt u dat u meer gaat doen dan u eigenlijk aan kunt.

2. Maak een duidelijke planning

Weet u aan welke hulp behoefte is? En of u die hulp kunt geven? Maak dan in overleg met de patiënt een planning in de vorm van een dag- en/of weekrooster. Als de thuiszorg en/of de wijkverpleging ook langskomt om te helpen, is het handig ook met hen te overleggen over dit rooster.

3. Praat er met uw omgeving over

Heeft u zorgen over de situatie van de persoon voor wie u zorgt? Bent u bang dat er iets mis zal gaan? Of heeft u moeite om het mantelzorgen te combineren met werk of andere verplichtingen? Praat erover, zowel met uw naaste als met anderen in uw omgeving. Benoem duidelijk waar u tegenaan loopt en wat wel en niet lukt.

4. Neem tijd voor uzelf

Mantelzorgen kan zwaar en vermoeiend zijn. Bewaak uw eigen lichamelijke en emotionele grenzen. Twee dagen rust voor uzelf is geen overbodige luxe. Neem genoeg tijd om te ontspannen, leuke dingen te doen en weer energie te krijgen. U hoeft zich daarover niet schuldig te voelen.

5. Durf hulp te vragen

Wordt de zorg te veel, raakt u overbelast of heeft uw naaste meer hulp nodig dan u kunt geven? Vraag dan om hulp, bijvoorbeeld aan familieleden, vrienden, kennissen of buren van uzelf of van uw naaste. Vraag of zij u praktische zaken uit handen willen nemen. Mensen zijn vaak bereid te helpen. U kunt uw zorgen en problemen ook met een zorgverlener bespreken, zoals de huisarts en de thuishulp.

6. Maak gebruik van hulp van instanties

De gemeente kan u ondersteunen bij mantelzorgzaken. Veel gemeenten hebben daarvoor een mantelzorgondersteuner in dienst. Die kan u helpen om extra hulp te regelen, zoals huishoudelijke hulp, hulp bij het regelen van financiële zaken of tijdelijke professionele zorg (respijtzorg), zodat u even vrij kunt nemen. Ook zijn er lokale en regionale organisaties voor mantelzorgondersteuning waar u terecht kunt met vragen. Zij geven vaak ook praktische hulp en cursussen. Of schakel een mantelzorgmakelaar in.

7. Bespreek de situatie op uw werk

Combineert u het mantelzorgen met een baan, praat hier dan over met uw werkgever. Misschien heeft u recht op zorgverlof of kunt u andere werktijden krijgen. Praat er ook met uw collega’s over. Ze begrijpen het dan beter als u moe bent of er even tussenuit wilt. In het artikel Werk en mantelzorg combineren: 4 tips leest u hier meer over.

8. Houd het gezellig

Als u voor een partner zorgt, ontstaan er gemakkelijk irritaties, bijvoorbeeld omdat uw rolverdeling is veranderd. Ruzie is niet altijd te voorkomen, maar probeer het wel. Zoek liever een goed moment om te bespreken wat er misgaat. Relativeer en probeer veel te lachen. Bedenk aan welke activiteiten u samen plezier kunt beleven. Een spelletje of een wandelingetje buiten kunnen wonderen doen.

9. Blijf positief

Probeer zoveel mogelijk mee te bewegen met degene voor wie u zorgt. Vermijd onnodige discussies en geef complimenten. Geniet samen van kleine dingen zoals samen koffie drinken, een plantje dat in bloei staat of kijk samen een leuk programma op televisie. Of praat gewoon over alledaagse dingen die u heeft meegemaakt.

10. Zoek andere mantelzorgers op

U kunt veel hebben aan het contact met andere mantelzorgers. U zult waarschijnlijk veel herkennen in elkaars situatie en zorgen. Organisaties voor mantelzorgondersteuners organiseren regelmatig lotgenotenbijeenkomsten. Op de website van Mantelzorg.nl kunt u een organisatie vinden bij u in de buurt. Of vraag ernaar bij de gemeente. Vaak bieden ook patiëntenverenigingen bijeenkomsten voor lotgenoten.