11 vragen over revalidatie

Heeft u na een behandeling in het ziekenhuis nog medische begeleiding nodig om verder te herstellen? Dan kunt u in aanmerking komen voor revalidatie. Wat dat precies inhoudt en welke regels er gelden leest u in dit artikel.

1. Wat is revalidatie?

Revalidatie is het herstellen onder medische begeleiding na een operatie, letsel of ongeval. Medische begeleiding is nodig als u na een behandeling in het ziekenhuis klachten en ongemakken heeft, waardoor u nog niet goed kunt functioneren en/of zelfstandig kunt wonen. Het ziekenhuis verwijst u dan door naar een revalidatiearts, die uw herstel begeleidt.

2. Bij welke klachten kan revalideren nodig zijn?

Als u zichzelf niet meer kunt wassen en aankleden kan revalidatie nodig zijn. Dit heet functieverlies. Andere mogelijke klachten zijn pijn en spraakproblemen, maar ook psychische klachten zoals angst en depressie. Afhankelijk van het type klachten kunnen bij de revalidatie verschillende specialisten betrokken zijn. Denk aan een fysiotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, neuroloog en een oncoloog.

3. Bij welke aandoeningen of behandelingen komt revalidatie vaak voor?

Revalidatie kan nodig zijn bij een gebroken heup, maar ook bij hersenletsel, brandwonden, diabetes, kanker, chronische pijn of na een hartoperatie. Op deze website vindt u een overzicht van aandoeningen waarmee u in aanmerking kunt komen voor revalidatie en kunt u vinden welke instellingen daarbij helpen.

4. Welke vormen van revalidatie zijn er?

Er zijn twee soorten revalidatie. De ene is gericht op aandoeningen aan de hersenen en/of het zenuwstelsel, zoals herstel na een beroerte, bij spierziekten of een dwarslaesie. Het andere type revalidatie richt zich op letsel of beperkingen die geen oorzaak hebben in het zenuwstelsel. Denk aan herstel na een amputatie, na hartfalen of een longaandoening en bij rugklachten of chronische pijn.
Daarnaast is er geriatrische revalidatie, speciaal voor oudere, kwetsbare patiënten. Zij kunnen voordeel hebben bij deze vorm van revalidatie na een heup- of knieoperatie of na een beroerte. Geriatrische revalidatie is ook geschikt als u zich na een operatie (nog) niet zelf kunt wassen en aankleden.

5. Waar kan ik revalideren?

U kunt revalideren in een revalidatiecentrum, maar ook op de revalidatieafdeling van een ziekenhuis, in een verpleeghuis of in een behandelcentrum. Oudere, kwetsbare patiënten gaan vaak naar een verpleeghuis. Voor bepaalde klachten bestaan gespecialiseerde behandelcentra, bijvoorbeeld voor chronische pijn of problemen met bewegen.  

6. Moet ik ook overnachten in de revalidatie-instelling?

Niet altijd. Poliklinisch revalideren kan ook. U gaat dan regelmatig naar een revalidatie-instelling en ’s avonds weer naar huis. Als u nog niet zelfstandig thuis kunt wonen, is klinische revalidatie een betere oplossing. Daarbij overnacht u wel in het revalidatiecentrum en krijgt u ook maaltijden van de instelling. Bezoekers kunnen over het algemeen tegen betaling mee-eten.

7. Wie bepaalt welke vorm bij mij past?

Een revalidatiearts of uw medisch specialist bepaalt of u het best klinisch of poliklinisch kunt revalideren. Revalidatiecentra en verpleeghuizen bieden vaak beide vormen aan. Behandelcentra bieden meestal alleen poliklinische revalidatie aan.

8. Wie betaalt de revalidatie?

De zorgverzekering vergoedt revalidatie vanuit het basispakket. Een aanvullende zorgverzekering is dus niet nodig. Het is wel belangrijk dat u revalideert in een instelling waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft. Kiest u voor een andere instelling, dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Verder heeft u een indicatie of medische verklaring nodig van uw revalidatiearts. Voor geriatrische revalidatie geldt meestal een maximale vergoeding van zes maanden.

9. Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

U betaalt geen eigen bijdrage. Revalidatie valt onder het eigen risico van de zorgverzekering.

10. Wat is het verschil met andere vormen van zorg, zoals wijkverpleging?

Als u revalideert, krijgt u medische begeleiding bij uw herstel. Wijkverpleging is bedoeld voor als u thuis medische zorg nodig heeft. Als u na een operatie nog niet helemaal op de been bent en bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij aankleden en wassen, dan kunt u wijkverpleging of thuishulp aanvragen. Heeft u tijdelijk meer zorg nodig? Dan biedt een zorghotel misschien uitkomst. In sommige gevallen kunt u ook in een zorginstelling herstellen. Dat heet eerstelijnsverblijf

11. Wie zorgt er voor mijn huis?

Als u alleen woont en voor langere tijd in een revalidatiekliniek moet blijven, is het geen fijne gedachte dat uw huis zo lang leegstaat. Misschien kunt u buren, familie of vrienden vragen het huis bewoond te laten lijken, bijvoorbeeld door de post weg te halen. Of misschien wil een familielid of bekende voor een aantal weken in uw woning logeren. Woont u in een huurhuis en wilt u het huis voor langere tijd verhuren? Neem dan contact op met uw woonorganisatie en vraag naar de mogelijkheden.