12 vragen over het digitale platform ZorgDomein

Het komt steeds vaker voor dat u zaken rondom zorg online kunt regelen. U kunt bijvoorbeeld via internet een doorverwijzing krijgen naar een specialist. Veel zorgverleners werken hiervoor met het landelijke platform ZorgDomein. Wat betekent dat voor u? We geven antwoord op 12  veelgestelde vragen.

1. Wat is ZorgDomein?

ZorgDomein is een digitaal systeem dat zorgverleners helpt met het vinden, kiezen en regelen van zorg. Via ZorgDomein kan uw huisarts u doorverwijzen naar specialisten of een aanvraag doen voor een laboratoriumonderzoek. Zorgverleners kunnen via dit systeem ook met elkaar overleggen over u. Zo kunnen zij makkelijker met elkaar samenwerken. Ook verzekeraars werken met ZorgDomein. 

2. Moet ik als patiënt toestemming geven voor overleg tussen zorgverleners?

Dat is niet nodig als het gaat om een verwijzing of een onderzoek. Hiervoor is het noodzakelijk om informatie over u te delen en is geen toestemming nodig. In alle andere gevallen wordt uw toestemming wel gevraagd.

3. Wie doen er mee aan ZorgDomein?

De meeste huisartsen en ziekenhuizen in Nederland zijn bij ZorgDomein aangesloten. Maar ook veel andere zorgaanbieders gebruiken het. Denk aan instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, thuiszorgorganisaties en fysiotherapeuten. Ook sommige keuringsartsen voor de verlenging van uw rijbewijs gebruiken het. Ze sturen hun gegevens rechtstreeks naar het CBR. Dat is handig en snel. Het is dus slim om als u op zoek bent naar een keuringsarts te vragen of deze met ZorgDomein werkt.

4. Wat merk ik daarvan?

Als uw huisarts met ZorgDomein werkt, krijgt u geen papieren verwijsbriefjes meer. De huisarts verstuurt de verwijzing digitaal aan de zorgverlener. Deze ontvangt de noodzakelijke gegevens en eventueel aanvullende informatie en weet dan waarvoor u komt.

5. Hoe kom ik op die site en hoe log ik in?

U ontvangt een e-mail met een link op het e-mailadres dat van u bekend is bij de huisarts. Deze link brengt u op de site van ZorgDomein. Als u inlogt, krijgt u via SMS een code op het telefoonnummer dat de huisarts van u heeft. Deze voert u in. Dan komt u bij uw gegevens.

6. Moet ik meewerken met ZorgDomein of mag ik ook tegen de huisarts zeggen dat ik dit niet wil, bijvoorbeeld omdat ik het te ingewikkeld vind?

Uw huisarts of een andere zorgverlener kan u de informatie ook op papier meegeven. Als u liever niet met dit systeem wilt werken, kunt u dit aangeven.

7. Wat kan ik zelf met dit platform?

Als u bent doorverwezen via ZorgDomein, ontvangt u een e-mail met een link. Daarmee kunt u inloggen op ZorgDomein. Daar leest u hoe u een afspraak kunt maken. Ook ziet u waar u wordt verwacht en wat u moet doen om u voor te bereiden. Heeft u geen computer of kunt u niet zelf inloggen, dan kunt u uw zorgverlener vragen om de informatie te printen.

8. Is mijn informatie wel veilig binnen dit systeem?

Ja. ZorgDomein bevat gegevens die nodig zijn voor uw verwijzing, zoals uw naam en medische informatie. ZorgDomein moet zich houden aan de wettelijke regels die hiervoor bestaan. Uw gegevens worden ‘versleuteld’ verzonden. Dit betekent dat ze onleesbaar zijn voor buitenstaanders die de gegevens proberen te stelen.

9. Hoe lang blijven mijn gegevens bewaard?

ZorgDomein bewaart uw gegevens standaard 18 maanden. Als u dit te lang vindt, kunt u uw verwijzer (meestal de huisarts) vragen om de informatie die hoort bij een bepaalde verwijzing te laten verwijderen.

10. Kan een zorgverlener ook zien of mijn zorgverzekeraar de zorg (volledig) vergoedt?

Van een aantal verzekeraars kan de verwijzer dit al zien. ZorgDomein streeft ernaar deze informatie van alle verzekeraars beschikbaar te krijgen.

11. Kan ik op dit platform ook uitslagen vinden?

Nee, u kunt op het platform geen uitslagen bekijken. Als u de uitslag van een onderzoek wilt weten, neemt u contact op met de aanvrager van het onderzoek, bijvoorbeeld uw huisarts. Onderzoeksuitslagen kunt u vaak ook vinden in het patiëntenportaal van de huisarts of van het laboratorium dat het onderzoek heeft gedaan. Deze portalen staan los van ZorgDomein.

12. Kan ik ZorgDomein ook gebruiken voor mijn vader of moeder?

Ja. U moet zich dan als mantelzorger registreren bij de huisarts van uw moeder of vader. Dan kunt u voor haar of hem op het platform inloggen en de informatie bekijken.