5 vragen die een cliëntondersteuner vaak krijgt

Heeft u thuis hulp nodig, maar vindt u het lastig om hulp aan te vragen? Heeft u bijvoorbeeld een traplift nodig of een plek in het verpleeghuis? U kunt dan gratis hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Dirk Hoogenboom is maatschappelijk werker en cliëntondersteuner bij MEE Zuid-Holland Noord. Hij vertelt bij welke vragen hij vaak helpt.

Een cliëntondersteuner werkt voor de gemeente en geeft gratis onafhankelijk advies. De taken van een cliëntondersteuner zijn niet landelijk geregeld. Elke gemeente bepaalt zelf wat de cliëntondersteuner voor u doet. Dat kan dus in iedere gemeente anders zijn.

Als u een cliëntondersteuner zoekt, kunt u contact opnemen met uw gemeente of met MEE. Dirk Hoogenboom helpt in de gemeente Alphen aan den Rijn mensen van alle leeftijden die moeite hebben om zelf dingen te regelen, ook ouderen en hun mantelzorgers. Dat is nodig, want regels en procedures zijn kunnen erg ingewikkeld zijn. Deze vragen krijgt hij het meest.

1. Hoe regel ik aanpassingen in huis, zoals een traplift of een veilige douche?

Om thuis te kunnen blijven wonen zijn er soms extra voorzieningen in huis nodig. Een traplift om veilig naar boven te gaan, of een stoeltje en handgrepen voor in de douche. U kunt deze aanpassingen aanvragen bij de gemeente. U kunt dan een vergoeding krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dirk Hoogenboom helpt daarbij. Hij vertelt: “Ik kom langs om samen met de bewoner te bekijken wat nodig is, soms samen met iemand van de Wmo en de woningbouwvereniging. Als duidelijk is wat er precies nodig is, kunt u hulp krijgen bij het aanvragen van de woningaanpassingen. Ook kan ik uitleg geven over de kosten, als die er zijn.”

2. Mijn moeder redt het niet meer alleen. Kan ze huishoudelijke hulp krijgen?

Huishoudelijke hulp valt ook onder de Wmo. Net als een scootmobiel, regionaal taxivervoer en een invalideparkeerkaart. “Als cliëntondersteuner heb ik veel contact met de gemeente, waardoor ik dit soort zaken net wat sneller en makkelijker voor mensen kan regelen,” zegt Hoogenboom.

3. Mijn man gaat zo hard achteruit dat het thuis niet meer gaat. Kan hij naar een verpleeghuis?

Voor een plek in een verpleeghuis is een indicatie nodig. Een cliëntondersteuner kan die samen met u aanvragen bij het CIZ. Hoogenboom: “Meestal doe ik dit in overleg met mensen van de thuiszorg. Iemand die naar een verpleeghuis gaat, krijgt meestal al langere tijd hulp en verzorging aan huis.”

4. Ik ben niet tevreden over de hulp en zorg die we krijgen. Wat kan ik doen?

De gemeente heeft bepaald dat u drie uur per week huishoudelijke hulp krijgt, maar u vindt dat te weinig. De gemeente heeft u uitgenodigd daarover in gesprek te gaan, maar u ziet daar tegenop. In zo’n geval kan de cliëntondersteuner van MEE met u naar het gesprek als onafhankelijke tussenpersoon. Hoogenboom: “We hebben de afspraak dat we als cliëntondersteuner nooit tussenpersoon zijn in onze eigen gemeente, omdat we de mensen die daar werken te goed kennen. Bij een conflict met de gemeente komt een cliëntondersteuner uit een andere regio u bijstaan.”

Hoogenboom maakt ook mee dat mensen ontevreden zijn over de zorg die hun partner in het verpleeghuis krijgt. Hij gaat dan mee naar een gesprek met de zorginstelling.

5. Mijn broer maakt zijn post niet open en heeft betalingsachterstanden. Wat nu?

Een cliëntondersteuner kan mensen helpen weer grip te krijgen op hun financiën. “Soms los ik het zelf op”, vertelt Hoogenboom. “Vaak is iemand al geholpen als ik de post orden en een regeling tref met een schuldeiser. Ik heb contact met veel instanties, dus meestal lukt dat wel. Dan zorg ik dat iemand de huurachterstand van 600 euro niet in één keer hoeft te betalen, maar dat we een overschrijving regelen van 25 euro per maand.” Als een snelle oplossing niet mogelijk is, kunnen Hoogenboom en zijn collega’s een bewindvoerder of budgetcoach regelen.

Vaak is er meer nodig

Als mensen zijn hulp inroepen, gaat Hoogenboom bijna altijd eerst bij hen langs. Hij ziet dan hoe het thuis gaat en welke hulp iemand nodig heeft. Vaak is er meer mogelijk dan u zelf denkt. Misschien denkt u zelf aan een aangepaste douche en ontdekt u met de cliëntondersteuner dat u ook hulp bij het wassen en aankleden kunt gebruiken. De cliëntondersteuner helpt u om de hulp die krijgen die u nodig heeft en waar u recht op heeft.

Cliëntondersteuner nodig?

Wilt u ook graag hulp van een cliëntondersteuner? Dan kunt u zelf contact opnemen met uw gemeente en vragen om hulp van een cliëntondersteuner.

U kunt ook cliëntondersteuning krijgen als u een indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor cliëntondersteuning bij de Wlz kunt u contact opnemen met het zorgkantoor.