Bent u mantelzorger en heeft u een uitkering? Deze regelingen zijn van belang

Zorgt u voor iemand anders en heeft u een uitkering ? Dan is het belangrijk voor u om te weten aan welke regels u zich moet houden, om ervoor te zorgen dat u uw uitkering niet verliest.

Als u een uitkering krijgt, heeft u allerlei verplichtingen. Denk aan de sollicitatieplicht of de plicht om onbetaald werk te doen voor de maatschappij. Maar voor mantelzorgers die veel tijd kwijt zijn aan de zorg voor een naaste, wordt soms een uitzondering gemaakt. Ook gelden voor mantelzorgers soms andere regels, zo kunt u in bepaalde situaties bijvoorbeeld langer recht hebben op een werkloosheidsuitkering.

Niet verplicht solliciteren bij een WW-uitkering

Krijgt u een uitkering uit de Werkloosheidswet (WW)? En geeft u mantelzorg aan iemand in uw directe omgeving, bijvoorbeeld aan een familielid? Dan kunt u bij het UWV voor een bepaalde periode, een ontheffing van de sollicitatieplicht aanvragen. U moet dan wel noodzakelijke zorg geven die meer tijd en energie kost dan normale ziekenzorg. De zorg moet zo intensief zijn dat u de zorg niet kunt combineren met een baan. Als u denkt dat dit voor u geldt, dan kunt u contact opnemen met het UWV.

Langer recht op een WW- of WIA-uitkering

Bent u werkloos met een WW-uitkering of arbeidsongeschikt met een WIA-uitkering? En was u voordat u werkloos of arbeidsongeschikt werd al mantelzorger? Dan heeft u misschien langer recht op deze uitkering. Hoe lang u recht heeft op een WW- of WIA-uitkering, hangt af van uw arbeidsverleden. Dat is het aantal weken of jaren dat u werkte voordat u recht kreeg op de uitkering. In principe geeft elk gewerkt jaar recht op een maand WW-uitkering. Besteedde u veel tijd aan mantelzorg voordat u werkloos werd en kreeg u voor die mantelzorg betaald? Dan kunnen de jaren waarin u mantelzorger was voor de helft meetellen als arbeidsverleden. Dit heet het mantelzorgforfait. Er gelden voor deze regeling allerlei voorwaarden. Zo kunt u er alleen gebruik van maken als u betaald kreeg uit het persoonsgebonden budget van de persoon voor wie u zorgde.

Bijstandsuitkering niet verlaagd

Gaat u in één huis wonen met de persoon voor wie u zorgt en heeft u een bijstandsuitkering? In de meeste situaties heeft samenwonen gevolgen voor uw bijstandsuitkering. Dat heeft te maken met de kostendelersnorm, die ervan uitgaat dat mensen minder uitgaven hebben als ze de kosten van het huishouden kunnen delen. Maar als u door deze kostendelersnorm in financiële problemen raakt, is er soms een uitzondering mogelijk. De gemeente kan beslissen om de kostendelersnorm bij u niet meer toe te passen, zodat de korting op uw bijstandsuitkering vervalt. Ook kan een gemeente beslissen om bijzondere bijstand te geven. Dat is een uitkering waarmee u extra en bijzondere kosten kunt betalen.

Niet verplicht solliciteren bij een bijstandsuitkering

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, moet u normaal gesproken solliciteren. De gemeente mag zelf beslissen om een uitzondering te maken voor mantelzorgers. In sommige gemeenten worden mensen in de bijstand die veel mantelzorg geven vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Dit wordt per persoon bekeken. Wilt u weten of u er recht op heeft? Neem contact op met uw gemeente.

Geen tegenprestatie bij bijstandsuitkering

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, kan de gemeente u vragen om daarvoor een tegenprestatie te leveren. Het gaat dan om een onbetaalde activiteit, die nuttig is voor de maatschappij. Bijvoorbeeld voorlezen op een school of helpen in een buurthuis. Als u dit weigert, mag de gemeente uw uitkering verlagen. Veel gemeenten zien het geven van mantelzorg ook als maatschappelijk nuttig werk en vragen daarom aan mantelzorgers geen andere tegenprestaties. Vraag na hoe dit is geregeld bij uw eigen gemeente.