Beter onthouden, zo lukt het wel

Vindt u het lastig om namen te onthouden? Of wilt u graag uit uw hoofd weten hoe uw dag eruit ziet en wat u allemaal op die dag gaat doen? Er zijn allerlei trucjes om uw geheugen een handje te helpen.

Vindt u zichzelf vergeetachtig? Ruim de helft van de zeventigplussers en bijna een derde van de mensen onder de vijftig beantwoorden die vraag met ‘ja’. Moeite met onthouden komt dus op alle leeftijden voor. Dat was vroeger niet anders. Zo’n 2500 jaar geleden bedachten de Grieken al een manier om dingen beter te kunnen onthouden. Ze noemden dit “het geheugenpaleis”. Ook in de Middeleeuwen gebruikten de mensen ezelsbruggetjes.

Telefoonnummers, boodschappen en takenlijstjes kunt u natuurlijk ook opschrijven. Geheugensteuntjes kunnen helpen als schrijven even niet kan of als u wilt oefenen met dingen uit uw hoofd onthouden.

Deze handige trucjes kunt u ook zelf toepassen.

Ezelsbruggetje

Een bekend handigheidje om iets te onthouden is het ezelsbruggetje. Op school worden ezelbruggetjes ook gebruikt. Een bekend voorbeeld is TV-TAS, de letters waarmee u de volgorde van de waddeneilanden kunt onthouden (Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog). Er is ook een ezelsbruggetje voor als u altijd in de war raakt van de zomertijd en wintertijd. In het VOORjaar gaat de klok VOORuit. U kunt ook zelf ezelsbruggetjes bedenken, bijvoorbeeld een zin om uw pincode te onthouden. U neemt voor elk cijfer in uw pincode een woord dat begint met de zoveelste letter van het alfabet. 8328 wordt bijvoorbeeld H(eeft) C(arla) B(ruine) H(aren)?

Verdelen in brokjes

We kunnen gemiddeld zeven stukjes informatie onthouden. Als u een getal van meer dan zeven cijfers moet onthouden, dan helpt het om het getal in brokjes te verdelen. Een telefoonnummer 0636194872 wordt bijvoorbeeld 06 - 36 -1948 - 72. Het helpt als u de brokjes slim kiest. Kent u iemand die in 1948 is geboren? Is 36 een bekend huisnummer? Zoek ook naar verbanden. In dit geval is bijvoorbeeld 72 het dubbele van 36.

Geheugenpaleizen

Een slimme manier om informatie te onthouden is het geheugenpaleis. Dat werkt zo. U stelt zich een ruimte voor waar u doorheen loopt. U geeft alle informatie een plek in die ruimte. Het is handig een bekende ruimte te nemen, bijvoorbeeld uw eigen huis. U zet een pak melk in de gang. Dan loopt u naar de keuken. Daar zet u aardappelen op het fornuis en legt u appels op een schaal. Zo maakt u een route door het huis waarbij u alle spullen van uw boodschappenlijst een plek geeft. Later kunt u zich alles proberen te herinneren door de route in gedachten opnieuw te lopen. De Grieken gebruikten het geheugenpaleis voor lange voordrachten. U kunt het ook gebruiken voor een speech. U zet dan allerlei voorwerpen langs de route die te maken hebben met momenten uit iemands leven bijvoorbeeld.

U kunt veel informatie opslaan in geheugenpaleizen, maar er is wel wat oefening voor nodig. Op de website wikiHow staat een stappenplan voor het bouwen van een geheugenpaleis.

Visualiseren

Vergeet u vaak namen? Dat is helemaal niet gek, want de klank en de betekenis van een naam hebben meestal niets te maken met de persoon. Als iemand zich voorstelt als meneer Bakker, onthoudt u dat veel minder goed dan als hij vertelt dat hij bakker van beroep is. Bij de naam heeft u geen beeld, bij het beroep ziet u een meneer met een witte muts en een brood. Wilt u een naam onthouden, probeer dan dus een beeld te bedenken. Mevrouw Van der Kamp zit bij een kampvuur, meneer Jansen staat te dansen.

Muziek en ritme

Woorden die op muziek staan, kunt u beter onthouden. Probeert u zich maar eens een versje van vroeger te herinneren. Waarschijnlijk kent u er nog wel een paar woord voor woord. Ook zinnen met een duidelijk ritme of zinnen op rijm zijn makkelijker te onthouden. Die slaan we dieper in ons brein op. U kunt dat gebruiken als u iets wilt leren. Een bekend voorbeeld is het abc-versje ‘A is een aapje, dat eet uit zijn poot, B is de bakker, die bakt voor ons brood’. Op die manier kunt u ook zelf een liedje of versje maken voor iets dat u wilt onthouden. Dit kost wel wat tijd en moeite. Gebruik het als geheugensteuntje voor echt belangrijke dingen.