Blij dat ik rij, maar hoe lang nog?

Bent u 75 of ouder en moet u uw rijbewijs verlengen, dan wordt u gekeurd. Het doel van deze keuring is om te kijken of u geestelijk en lichamelijk fit genoeg bent om aan het verkeer deel te nemen. Wat kunt u verwachten?

Ouderen lopen groter risico op lichamelijke problemen die de rijprestaties beïnvloeden. Denk aan oogaandoeningen, problemen met het bewegen en geestelijke achteruitgang. De eigen veiligheid en die van anderen kan zo in gevaar komen. Om die reden gelden er strengere regels voor ouderen. Een rijbewijs is in principe 10 jaar geldig, maar voor 70-plussers nog maar 5 jaar. Vanaf het moment dat u 75 bent, krijgt u bij elke verlenging te maken meteen verplichte medische toets.

Voor iedereen: de medische toets

De medische toets bestaat uit een gezondheidsverklaring en een medische keuring. De gezondheidsverklaring koopt u bij uw gemeente of bij het CBR en u vult deze zelf in. De kosten liggen rond de 35 euro. Daarna maakt u een afspraak voor een rijbewijskeuring bij een arts, meestal een andere arts dan uw eigen huisarts. Deze arts vult een zogeheten Geneeskundig Verslag in. Let op: de beoordeling van uw rijgeschiktheid kan in sommige situaties vier maanden duren. Vul de verklaring dus in ruim voordat uw rijbewijs verloopt.

Soms: verder medisch onderzoek of een rijtest

Als daar aanleiding voor is, stuurt het CBR u naar een medisch specialist. Bij slecht zien is dat bijvoorbeeld een oogarts. ’Deze specialist onderzoekt u en brengt advies uit aan het CBR. In sommige gevallen vraagt het CBR om een rijtest. Als dat bij u het geval is, dan gaat u de weg op met een deskundige van het CBR. Deze beoordeelt of u nog  in staat bent veilig te rijden. Lukt dit niet, dan kijkt de deskundige samen met u of er een oplossing is. Misschien helpen extra rijlessen, of bent u geholpen met technische aanpassingen aan uw voertuig.

Eigen verantwoordelijkheid

Wat u niet uit het oog mag verliezen is dat u zelf verantwoordelijk bent om te voldoen aan de eisen voor deelname aan het verkeer. Bij twijfel kunt u het CBR vragen om een beoordeling. Let op: het CBR neemt een bindend besluit dat gevolgen kan hebben voor de geldigheid van uw rijbewijs.

Tip: als zelf rijden niet meer gaat is Automaatje misschien een oplossing. Het ANWB servicepunt bij u in de buurt zoekt een vrijwilliger die u tegen onkostenvergoeding vervoert.