Dagopvang of dagbesteding: wat is dat?

Dagopvang is bedoeld voor ouderen die thuis wonen en extra ondersteuning nodig hebben. Er is professionele begeleiding aanwezig en zorg als dat nodig is. Dagopvang is hetzelfde als dagbesteding. Beide woorden worden gebruikt.

Als u thuis woont en niet zelfstandig de deur uit kunt, is een vorm van dagbesteding misschien iets voor u. U ontmoet er andere mensen. Voor dagopvang kunt u terecht in een zorginstelling, een wijkcentrum of bij een zorgboerderij.

Dagopvang of dagbesteding

Er zijn verschillende vormen van dagopvang of dagbesteding. In een wijkcentrum kunt u meedoen aan activiteiten. Denk aan knutselen, bloemschikken of kaarten. U kunt er soms ook eten en er is professionele begeleiding aanwezig. De meeste wijkcentra zijn alle werkdagen open, zoals ontmoetingscentrum De Keyzer in Amsterdam. Dit centrum geeft ook ondersteuning aan mantelzorgers, tijdens een speciaal spreekuur. In steeds meer gemeenten komen Odensehuizen. Dit zijn ontmoetingsplekken voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers. Een Odensehuis draait vooral op vrijwilligers. Er is altijd minimaal één beroepskracht aanwezig. Bent u graag buiten? Dan is een zorgboerderij een goed idee. Een mooi voorbeeld is Zorgboerderij Giersbergen. Dit is een dagopvang voor mensen met geheugenproblemen. Er is een werkplaats en een grote moestuin. U kunt er biljarten, of meehelpen in de keuken.

Aanvragen via Wmo

De dagopvang is een zogenaamde algemene voorziening en valt  onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat betekent, dat u bij het Wmo-loket van uw gemeente deelname aan de dagopvang of dagbesteding aanvragen. De gemeente onderzoekt of de dagopvang echt nodig is. Hoe werkt dat? Vaak komt er iemand van de gemeente thuis, ‘aan de keukentafel’ om over de problemen te praten. Maar soms gaat zo’n gesprek telefonisch, of moet u samen met degene voor wie u zorgt, zelf naar het gemeentehuis komen. Het is belangrijk dat u zich goed op het gesprek voorbereidt. Een Wmo-consulent kan helpen bij het indienen van de aanvraag. Zie ook: Heeft u zorg nodig? Deze professionals staan voor u klaar. De Odensehuizen vormen een uitzondering: hier kunt u naartoe zonder indicatie of diagnose.

Hoe komt u er?

Als vervoer naar de dagopvang een probleem is, kunt u een Wmo-vervoerspas aanvragen. Daarmee kunt u gebruik maken van het gemeenschappelijk Wmo-vervoer in uw gemeente. Informeer bij uw gemeente naar de voorwaarden en de kosten. Zie ook: Hoe regel ik een Wmo-vervoerspas?