De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2020

De gemeente is verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning en mag daarvoor een eigen bijdrage vragen. Op dit punt zijn er in 2020 in de Wmo een paar kleine veranderingen. Een overzicht.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben bij het zelfstandig thuis wonen, het ontmoeten van anderen en voor de ondersteuning van mantelzorgers. Voorbeelden van ondersteuning uit de Wmo zijn: maaltijdservice, huishoudelijke hulp en een scootmobiel.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage van de Wmo is in 2020 maximaal 19 euro per maand per huishouden. Het inkomen en het vermogen tellen daarbij niet mee. Een gemeente mag de eigen bijdrage verlagen. In 2019 was de eigen bijdrage maximaal 17,50 euro per vier weken.

Geen eigen bijdrage

In enkele situaties betaalt u geen eigen bijdrage:
  • u bent getrouwd of u heeft een partner en minimaal één van beiden is jonger dan de AOW-leeftijd;
  • uw gemeente heeft bepaald dat u geen eigen bijdrage verschuldigd bent;
  • u betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wet langdurige zorg.

AOW-leeftijd

Heeft u een partner, dan gaat u een eigen bijdrage betalen als u allebei de AOW-leeftijd heeft bereikt. De eigen bijdrage is 19 euro voor u samen.

Tijdelijk meer rekeningen

Als u in 2019 een eigen bijdrage betaalde en ook in 2020 een eigen bijdrage betaalt, kunt u in januari meerdere rekeningen tegelijk ontvangen. Dat komt doordat u in 2019 de rekening enkele weken na de hulp of ondersteuning ontving en u in 2020 de rekening in dezelfde maand ontvangt als waarin u de ondersteuning krijgt. De laatste rekeningen van 2019 en de eerste van 2020 kunnen daardoor in één maand worden verstuurd.  

Definitieve beschikking

Begin 2020 stuurt het CAK een brief met de definitieve eigen bijdrage.

Extra eigen bijdrage

De meeste hulp of ondersteuning van de gemeente valt onder de eigen bijdrage van 19 euro per maand. In een enkel geval kan de gemeente een aparte bijdrage in rekening brengen. Bij het Wmo-loket van de gemeente kunt u hierover meer informatie krijgen.