De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2022

De gemeente is verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning en mag daarvoor een eigen bijdrage vragen. In 2022 zijn er geen belangrijke veranderingen in de Wmo.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben bij het zelfstandig thuis wonen, het ontmoeten van anderen en voor de ondersteuning van mantelzorgers. Voorbeelden van ondersteuning uit de Wmo zijn: maaltijdservice, huishoudelijke hulp en een scootmobiel.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage van de Wmo is in 2022 maximaal 19 euro per maand per huishouden, net als in 2021. Het inkomen en het vermogen tellen daarbij niet mee. Een gemeente mag de eigen bijdrage verlagen. 

Geen eigen bijdrage

In enkele situaties betaalt u geen eigen bijdrage:
  • u bent getrouwd of u heeft een partner en minimaal één van beiden is jonger dan de AOW-leeftijd;
  • uw gemeente heeft bepaald dat u geen eigen bijdrage verschuldigd bent;
  • u betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wet langdurige zorg.

AOW-leeftijd

Heeft u een partner, dan gaat u een eigen bijdrage betalen als u allebei de AOW-leeftijd heeft bereikt. De eigen bijdrage is 19 euro voor u samen.

Extra eigen bijdrage

De meeste hulp of ondersteuning van de gemeente valt onder de eigen bijdrage van 19 euro per maand. In een enkel geval kan de gemeente een aparte bijdrage in rekening brengen. Bij het Wmo-loket van de gemeente kunt u hierover meer informatie krijgen.