De zorgboerderij: ook voor mensen met dementie


De zorg voor de dieren en gewassen, de buitenlucht, de huiselijke omgeving; voor mensen met dementie kan werken op een zorgboerderij van onschatbare waarde zijn.

Steeds meer zorgboerderijen bieden dagopvang aan voor mensen met dementie. De populariteit van de zorgboerderij neemt toe en dat is niet zo gek: zorgboerderijen bieden een prettige combinatie van huiselijkheid, buitenlucht, vrijheid en het gevoel iets nuttigs te doen.

Wat is een zorgboerderij?

Een zorgboerderij is een actief boerenbedrijf waar mensen die zorg nodig hebben werken en meedraaien in het dagelijks ritme. Daarbij wordt goed gekeken naar wat iemand (nog) kan: van eieren rapen tot dieren voeren of planten verzorgen.

Hoe ziet de opvang en begeleiding eruit?

De meeste zorgboerderijen bieden dagopvang, maar er zijn ook boerderijen die bijvoorbeeld weekendopvang aanbieden. De boer en/of de boerin begeleidt de zorgvragers. In sommige gevallen neemt de zorgvrager een eigen begeleider mee, bijvoorbeeld iemand van de zorginstelling waar hij woont.

Hoe regel ik een plek op een zorgboerderij?

Opvang op een zorgboerderij is op verschillende manieren te regelen. Soms kan het onderdeel zijn van de hulp die u kunt krijgen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hiervoor kunt u zich in uw eigen gemeente aanmelden. In andere gevallen is het onderdeel van langdurige zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze zorg is bedoeld voor mensen die 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben. Wlz-zorg vraagt u via uw huisarts of de wijkverpleegkundige aan. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beslist of u voor deze zorg in aanmerking komt.

Kijken of het klikt

Heeft u een indicatie voor de dagopvang of toestemming van de gemeente? Op de website van zorgboeren kunt u kijken of er een zorgboerderij in de buurt is. U kunt zelf contact opnemen met een boerderij en vragen of er plaats is. Als er plek is, kunt u gaan kijken of u zich daar prettig voelt en of het klikt met de mensen op de zorgboerderij. Voor mensen die zelf niet (meer) in staat zijn om dit te regelen, is er in elke provincie een contactpersoon die kan helpen. Ook mag de hulp van een mantelzorger, familie of verzorgenden worden ingeroepen.

Wie betaalt de plek op de zorgboerderij?

De kosten voor een plek op een zorgboerderij verschillen en zijn bijvoorbeeld afhankelijk van het aantal uren dat iemand er doorbrengt. De kosten vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of onder de Wet langdurige zorg (Wlz). In beide situaties is de dagopvang op een zorgboerderij ook uit een persoonsgebonden budget (pgb) te betalen.  

Hulp bij de aanvraag nodig?

Heeft u een persoonsgebonden budget en vindt u het lastig om de zorg goed te regelen? Kijk dan eens of Per Saldo u kan helpen. Per Saldo is de landelijke vereniging van en voor budgethouders en helpt u met praktische informatie en adviezen. Voor mantelzorgers die het lastig vinden om de juiste zorg te regelen, is er de Mantelzorglijn van MantelzorgNL: 030 - 760 60 55. MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor mantelzorgers.